haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中理化生初中理化生

上册 化学方程式

发布时间:2014-06-10 11:24:05  

1.2Mg+O2 = 2MgO 9.2KMnO4 = K2MnO4+MnO2+O2↑
点燃
? 高 10.C+CO2温 =

点燃

?

2.3Fe+2O2 = Fe3O4 3.2Cu+O2 = 2CuO
点燃

2CO

4.4Al+3O2 = 2Al2O3

5.4P+5O2 = 2P2O5
6.S+O2 = SO2
点燃 点燃

点燃

MnO2 11.2KClO3 =? 2KCl+3O2↑ MnO 12.2H2 2O2 = 通电 2H2O+O 2↑

13.2H2O = 2H2↑+O2↑
点 14.2CO+O2 燃 =2CO2

7.C+O2 = CO2 8.2C+O2(不足)

点燃

15.Ca(0H)2+CO2 =CaCO3↓+H2O 点 = 2CO 16.2H2+O2 燃 = 2H2O

17.H2O+CO2 = H2CO3 18.H2CO3 = H2O+CO2↑ 19.CaCO3+2HCl =CaCl2+H2O+CO2↑
? 高温

20.2HgO = 2Hg+O2↑ 22.NH3+HCl=NH4Cl
?2NaCl 24.2Na+Cl2=

21.CaCO3=CaO+CO2↑

23.2NaOH+CuSO4 =Cu(0H)2↓+Na2SO4


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com