haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中理化生初中理化生

元素周期表拼音

发布时间:2013-10-07 10:57:52  

元素周期表

氢(qīng) 氦(hài) 锂(lǐ) 铍(pí) 硼(péng) 碳(tàn) 氮(dàn) 氧(yǎng) 氟(fú) 氖(nǎi) 钠(nà) 镁(měi) 铝(lǚ) 硅(guī) 磷(lín) 硫(liú) 氯(lǜ) 氩(yà) 钾(jiǎ) 钙(gài)

钪(kàng) 钛(tài) 钒(fán) 铬(gè) 锰(měng) 铁(tiě) 钴(gǔ) 镍(niè) 铜(tóng) 锌(xīn) 镓(jiā) 锗(zhě) 砷(shēn) 硒(xī) 溴(xiù) 氪(kè) 铷(rú) 锶(sī) 钇(yǐ) 锆(gào) 铌(ní) 钼(mù) 锝(dé) 钌(liǎo) 铑(lǎo) 钯(pá) 银(yín) 镉(gé) 铟(yīn) 锡(xī) 锑(tī) 碲(dì) 碘(diǎn) 氙(xiān) 铯(sè) 钡(bèi) 镧(lán) 铪(hā) 钽(tǎn) 钨(wū) 铼(lái) 锇(é) 铱(yī) 铂(bó) 金(jīn) 汞(gǒng) 铊(tā) 铅(qiān) 铋(bì) 钋(pō) 砹(ài) 氡(dōng) 钫(fāng) 镭(léi) 锕(ā)

钅卢(lú) 钅杜(dù) 钅喜(xǐ) 钅波(bō) 钅黑(hēi)

钅麦(mài) 钅达(dá) 钅仑(lún)

镧(lán) 铈(shì) 镨(pǔ) 钕(nǚ) 钷(pǒ) 钐(shān) 铕(yǒu)

钆(gá) 铽(tè) 镝(dí) 钬(huǒ) 铒(ěr) 铥(diū) 镱(yì) 镥(lǔ)。

锕(ā) 钍(tǔ) 镤(pú) 铀(yóu) 镎(ná) 钚(bù) 镅(méi)

锔(jū) 锫(péi) 锎(kāi) 锿(āi) 镄(fèi) 钔(mén) 锘(nuò) 铹(láo)。

元素周期表各族记忆口诀

周期表,十六族, 七个主族挨着数。

碱金属,第一行, 氢锂钠钾铷铯钫。

碱土金属第二类, 铍镁钙锶和钡镭。

土族算是第三家, 硼铝镓铟还有铊。

碳族第四正中间, 碳硅锗锡加上铅。

氮族排行是老五, 氮磷砷锑铋记熟。

第六族,是氧族, 氧硫再加硒碲钋。

第七氟氯溴碘砹, 取名卤素点豆腐。

数罢主族数副族, 七个副族连着数。

第一副族铜银金, 第二副族锌镉汞。

第三副族牢牢记, 钪钇镧系和锕系。

钛锆属于第四族, 后边还有铪和卢。

钒铌钽杜第五族, 六族就是铬钼钨。

第七族,锰锝铼, 一个一个记心怀。

数罢主族和副族, 还有零族和八族。

零族懒惰成了性, 氦氖氩氪和氙氡。

八族一共九元素, 左右三列分清楚。

左边一列铁钌锇, 中间一列钴铑铱。 右边一列镍钯铂, 所有元素都记住。 此表熟读下工夫, 背会定有大用处。

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com