haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中理化生初中理化生

湖北省孝感市孝南区肖港初级中学2013届中考化学 化学用语强化练习题(二)

发布时间:2013-12-11 13:31:46  

化学用语强化练习题(二)

1.写出下列符号

铝 ________ 氧气 _______ 氮气_______ 氦气 ______ 氖气___________ 硫__________ 磷___________ 氯气_______ 镁_________ 氧化镁__________ 水_________ 五氧化二磷_______氧化铝_______氧化铁_______ 氧化铜__________ 氯化钠________氯化钙___________氯化铜________氯化锌_______氢氧化铁________ 碳酸钠________碳酸钙___________硫酸钠_________硫酸钙_______硫酸铝_________ 氢氧化钠___________ 氢氧化钙___________ 氢氧化铝___________ 高锰酸钾___________ 锰酸钾___________ 过氧化氢___________ 四氧化三铁___________ 氯化亚铁___________ 二氧化硫___________

3个钠离子___________ 2个硫酸根离子_______ 硝酸根离子_________ 碳酸根离子___________ 铝离子___________ 4个钾原子__________ 2个氢氧根离子___________ 铵根离子___________ 氧离子___________

2.写出下列符号中2的意义

2N ______________________________ N2 ____________________________ CO2 _____________________________ 2CO____________________________ Fe2+ _____________________________ 2Na+____________________________ -2 MgO ____________________________

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com