haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中理化生初中理化生

11.我的ao ou iu第二课时课件

发布时间:2013-09-21 15:00:58  

读一读
?mao ?dao ?gao

读一读
? tou ? hou ? zou
niu liu qiu

读一读
? ? ? diao tiao niao

? dà dāo ? d- āo dāo

? Xiǎo qiáo ? x-i-ǎo Xiǎo ? q-i-á qiá o o

? huā gǒu ? g-ǒu gǒu

?qì qiú ?q-iú qiú

逗号, 句号 。

作业
? 熟读42页


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com