haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中理化生初中理化生

虹口区2010年初三数学分层练习2(A卷)答题纸

发布时间:2013-12-22 09:40:17  

…………………… _…__…__…__…__…__…号…学…__…__…__…__…__…__…__…__…__…_名…姓…_…__…__…__…__…__…__…级…班…__…__…__…__…__…__…__…__…__…__…__…_校…学…

……………………… …虹口区2009学年度第二学期初三数学分层练习2(A卷)答题纸 一.选择题:(本大题共6小题,每题4分,共24分)(请在横线上填写选项) 1._________ 2._________ 3._________ 4._________ 5._________ 6._________ 二.填空题:(本大题共12小题,每题4分,共48分) 7.____________________; 8.____________________; 9.____________________; 10.____________________; 11.____________________; 12.___________________; 13.____________________; 14.____________________; 15.___________________; 16.____________________; 17.____________________; 18.___________________; 三.解答题:(本大题共7题,19~22每题10分,23,24每题12分,25题14分,共78分)

第 1 页 共 4 页

第 2 页 共 4 页

第 3 页 共 4 页

第 4 页 共 4 页

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com