haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中历政地初中历政地

欧姆定律复习--朝文版

发布时间:2013-10-27 08:42:22  

1. ?? ??? ??? ??? 2. ????? ???????? ??、??、??? ??? ?

一、????
1、?? ??
??? ?????? ??? ??? ? ? ??? ????? ??? ??? ?????。

??:

??、???????? ??、??、

??? ??
?? ???? ?? ???? ?? ?? ??

I=I1=I2 I=I1+I2

U=U1+U2 U=U1=U2

R=R1+R2
1/R=1/R1+1/R2

?1:
??????? ??? ?? a,b ? ??? ??? ?? Ia___ Ib?? Ua____Ub??.

?2:???? P? ????? ???? ???? ????

???? ????
1. ????? ??? ???? ??? ??? ??? ???. ???S? ?? ??????? ????P? a???b? ????( ) A???A? ???V? ???? ??? ?? ????.

B. ???A? ???V? ???? ??? ?? ???. C. ???A? ??? ???? ???V? ??? ???. D. ???A? ??? ??? ???V? ??? ????.

2. ??? ???? ????? ??? ???. ??????? ???A1? ??? _________ ???A2? ??? __________.


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com