haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中历政地初中历政地

人教版 菜园里

发布时间:2013-11-22 09:37:44  

cài

艹 ——草 花yuán 菜园 果园 花园 公园 校园

cài
bo

yuán
xīn

d?u

jiǎo
yòu

luó
zhuō

cánɡ

zuǐ

yuè

cà yuá i n

dòu jiǎo

yuè

huánɡ

菜园
juǎn xīn cài

豆角
luóbo

越老越黄
zhuō mí cánɡ

卷心菜
jiān zuǐ

萝卜
fēnɡ

捉迷藏
xìyò u

尖尖嘴

风光

细又长

feng zi kuang

风字框

藏 豆 萝 又 越 角 嘴

菜 园
1、


2、

2、1、 花( 园) 1、 果( 园)

(圆 )圈
(圆 )形

2、

菜园

豆角

越老越黄

卷心菜

萝卜

捉迷藏

尖尖嘴

风光

细又长

d?u jiǎo

bái cài

xī h?nɡ shì

豆 角

白 菜

西 红 柿
nán ɡuā

南 瓜
huánɡ ɡuā là jiāo

lu? bo

萝卜
juǎn xīn cài
qié zi

卷 心 菜

辣 椒
茄 子
菜园里有______,有________,还有________。

茄子
豆角 白菜

辣椒
萝卜

黄瓜
南瓜

卷心菜 西红柿

dòu

jiǎo

qīnɡ qīnɡyò u

chánɡ

豆 角 huánɡ ɡuā 黄 瓜
qié zi


shēn


chuān ɡāo


lǜ dǎ


yī dēnɡ mí

长,
shɑnɡ

身 高

ɡāo dì

穿 高
xià

绿 打 捉

衣 灯 迷

裳。
lonɡ cánɡ


luó


bo

zhuō

笼,藏。 là jiāo zhǎnɡ ɡè jiān jiān zuǐ 辣 椒 长 个 尖 尖 嘴,
ɡuā yuè lǎo pí yuè huánɡnán


hó nɡ

huánɡ

zhēn


hǎo

黄。
kàn


cài

绿
yuán

piàn


hǎo


fēnɡ

看,
ɡuānɡ

光。

?

豆角 黄瓜 茄子 萝卜 辣椒 南瓜

红绿黄紫真好看 菜园一片好风光

dòu

jiǎo

qīnɡ qīnɡyò u

chánɡ

豆 角 huánɡ ɡuā 黄 瓜
qié zi


shēn


chuān ɡāo


lǜ dǎ


yī dēnɡ mí

长,
shɑnɡ

身 高

ɡāo dì

穿 高
xià

绿 打 捉

衣 灯 迷

裳。
lonɡ cánɡ


luó


bo

zhuō

笼,藏。 là jiāo zhǎnɡ ɡè jiān jiān zuǐ 辣 椒 长 个 尖 尖 嘴,
ɡuā yuè lǎo pí yuè huánɡnán


hó nɡ

huánɡ

zhēn


hǎo

黄。
kàn


cài

绿
yuán

piàn


hǎo


fēnɡ

看,
ɡuānɡ

光。

w? ɡōu

茄 子
茄子高高
dǎ dēnɡ lonɡ

打灯笼。

豆角
豆角青青 细又长。 粗 短
xì y?u

萝卜
萝卜地下
zhuō mí cánɡ

捉迷藏。

辣椒
辣椒长个
zuǐ

尖尖嘴。

黄瓜
黄瓜身穿
lǜ yī shɑnɡ

绿衣裳。

南瓜
yuè

南瓜越老
yuè

皮越黄。

南瓜越老皮越黄。滚 大 雪球越____越____

长 高 小树越____越____ 雪球越____越____ 雪球越____越____雨越下越大。 天越来越黑。 飞机越飞越高。

红绿黄紫真好看 菜园一片好风光

画画连连绿

豆角

辣椒

黄瓜

南瓜

茄子

西红柿


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com