haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中历政地初中历政地

岳麓版历史八年级下册同步知识详解精练

发布时间:2013-12-17 11:31:22  

第一单元 中华人民共和国的成立和巩固 ..................................................................................... 4

单元目标 ................................................................................................................................... 4

第1课 中华人民共和国的成立 ............................................................................................. 4

要点精讲 ........................................................................................................................... 4

典型例题 ........................................................................................................................... 5

针对训练 ........................................................................................................................... 5

第2课 抗美援朝 保家卫国 ................................................................................................... 8

要点精讲 ........................................................................................................................... 8

典型例题 ........................................................................................................................... 9

针对训练 ........................................................................................................................... 9

第3课 封建土地制度的废除 ............................................................................................... 11

要点精讲 ......................................................................................................................... 11

典型例题 ......................................................................................................................... 12

针对训练 ......................................................................................................................... 12

第4课 观看历史影视片(略) ........................................................................................... 14

中考链接 ................................................................................................................................. 14

单元测试 ................................................................................................................................. 15

第二单元 社会主义道路的探索 ................................................................................................... 17

单元目标 ................................................................................................................................. 17

第5课 社会主义制度的基本建立 ....................................................................................... 17

要点精讲 ......................................................................................................................... 17

典型例题 ......................................................................................................................... 18

针对训练 ......................................................................................................................... 18

第6课 社会主义建设道路的初步探索 ............................................................................... 20

要点精讲 ......................................................................................................................... 20

典型例题 ......................................................................................................................... 21

针对训练 ......................................................................................................................... 21

第7课 全国大动乱 ............................................................................................................... 24

要点精讲 ......................................................................................................................... 24

典型例题 ......................................................................................................................... 25

针对训练 ......................................................................................................................... 25

第8课 动乱中的国民经济 ................................................................................................... 27

要点精讲 ......................................................................................................................... 27

典型例题 ......................................................................................................................... 28

针对训练 ......................................................................................................................... 28

第9课 “文革”经历访谈(略) ....................................................................................... 30

中考链接 ................................................................................................................................. 30

单元测试 ................................................................................................................................. 32

第三单元 建设有中国特色的社会主义 ....................................................................................... 35

单元目标 ................................................................................................................................. 35

第10课 伟大的历史转折 ..................................................................................................... 35

要点精讲 ......................................................................................................................... 35

典型例题 ......................................................................................................................... 36

针对训练 ......................................................................................................................... 36

第11课 农村和城市的改革 ................................................................................................. 38

要点精讲 ......................................................................................................................... 38

典型例题 ......................................................................................................................... 39

针对训练 ......................................................................................................................... 39

第12课 对外开放格局的形成 ............................................................................................. 41

要点精讲 ......................................................................................................................... 41

典型例题 ......................................................................................................................... 41

针对训练 ......................................................................................................................... 42

第13课 民主与法制建设的成就 ......................................................................................... 44

要点精讲 ......................................................................................................................... 44

典型例题 ......................................................................................................................... 44

针对训练 ......................................................................................................................... 45

第14课 有中国特色的社会主义道路 ................................................................................. 46

要点精讲 ......................................................................................................................... 46

典型例题 ......................................................................................................................... 47

针对训练 ......................................................................................................................... 47

中考链接 ................................................................................................................................. 50

单元测试 ................................................................................................................................. 51

第四单元 民族团结与祖国统一 ................................................................................................... 53

单元目标 ................................................................................................................................. 53

第15课 民族团结的加强 ..................................................................................................... 53

要点精讲 ......................................................................................................................... 53

典型例题 ......................................................................................................................... 54

针对训练 ......................................................................................................................... 54

第16课 祖国统一大业的推进 ............................................................................................. 56

要点精讲 ......................................................................................................................... 56

典型例题 ......................................................................................................................... 56

针对训练 ......................................................................................................................... 57

第17课 历史专题讲座——台湾问题(略) ..................................................................... 58

中考链接 ................................................................................................................................. 58

单元测试 ................................................................................................................................. 59

第五单元 国防建设与外交成就 ................................................................................................... 61

单元目标 ................................................................................................................................. 61

第18课 国防建设 ................................................................................................................. 61

要点精讲 ......................................................................................................................... 61

典型例题 ......................................................................................................................... 61

针对训练 ......................................................................................................................... 62

第19课 独立自主走向国际舞台 ......................................................................................... 64

要点精讲 ......................................................................................................................... 64

典型例题 ......................................................................................................................... 64

针对训练 ......................................................................................................................... 65

第20课 国际地位的显著提高 ............................................................................................. 67

要点精讲 ......................................................................................................................... 67

典型例题 ......................................................................................................................... 67

针对训练 ......................................................................................................................... 67

中考链接 ................................................................................................................................. 69

单元测试 ................................................................................................................................. 70

第六单元 现代文化与社会生活 ................................................................................................... 73

单元目标 ................................................................................................................................. 73

第21课 现代科学技术之花 ................................................................................................. 73

要点精讲 ......................................................................................................................... 73

典型例题 ......................................................................................................................... 74

针对训练 ......................................................................................................................... 74

第22课 教育、文艺和体育事业的发展 ............................................................................. 76

要点精讲 ......................................................................................................................... 76

典型例题 ......................................................................................................................... 76

针对训练 ......................................................................................................................... 77

第23课 日新月异的社会生活 ............................................................................................. 79

要点精讲 ......................................................................................................................... 79

典型例题 ......................................................................................................................... 79

针对训练 ......................................................................................................................... 80

第24课 改革开放以来社会生活调查(略) ..................................................................... 81

中考链接 ................................................................................................................................. 81

单元测试 ................................................................................................................................. 82

期中测试......................................................................................................................................... 84

期末测试......................................................................................................................................... 86

参考答案......................................................................................................................................... 88

第一单元 中华人民共和国的成立和

巩固

单元目标

1.通过对中国人民政治协商会议第一届全体会议的主要内容及其意义的分析,培养学生理解分析历史问题的能力。

2.通过指导学生阅读课文及观看影视片断,归纳中国人民志愿军入朝作战的原因,培养学生的阅读能力和综合概括能力。

3.引导学生理解土地改革运动的意义、步骤及顺利完成的原因,培养学生理解问题、分析问题和解决问题的能力。

第1课 中华人民共和国的成立

要点精讲

一.第一届中国人民政治协商会议

1.会议的召开

背景:①七届二中全会的召开;②人民解放战争迅速发展,国民党南京政府覆灭,全国大陆基本解放。

时间:1949年9月;地点:北平;中心议题:筹备成立新中国。

2.会议的主要内容

内容:(1)通过《中国人民政治协商会议共同纲领》。(2)选举中华人民共和国中央人民政府委员会,选举毛泽东为中央人民政府主席。(3)决定以五星红旗为国旗,《义勇军进行曲》为国歌,北平为首都并改名为北京,采用公元纪年。(4)在天安门广场建立人民英雄纪念碑。

3.会议的意义

人民政协具有广泛的群众性,在全国人大召开之前,它暂行人大职能,为全国最高权力机关。由它制定的《共同纲领》具有临时宪法的作用。政协会议还确定了新中国的首都、国歌、国旗和纪念法,所以,第一届新政协为新中国的成立做了重要准备。

二.开国大典

1949年10月1日下午,毛主席等国家领导人登上天安门城楼,首都30万军民齐集天安门广场,隆重举行开国大典。毛泽东向全世界庄严宣告:中华人民共和国中央人民政府今天成立了。

中华人民共和国成立的历史意义:使中国人民结束了被压迫被奴役的悲惨命运,人民成了国家的主人。新中国的成立,是中国历史的伟大转折,开始了新民主主义向社会主义过渡的新时代。

中国革命的胜利,使占世界四分之一的人口摆脱了殖民主义统治,大大削弱了帝国主义的力量,也使亚非拉美人民增强了民族解放斗争的胜利信心。

三.西藏和平解放

1.原因

(1)为了迅速结束战争,完成祖国大陆统一,减轻西藏人民的痛苦和损失;再加上北平和平解放的经验,中央政府决定用和平方式解放西藏。

(2)①中国共产党正确的民族政策;②人民解放军的军事配合;③十四世达赖喇嘛主动接受中央人民政府和平解放西藏的号召;④阿沛·阿旺晋美为首的西藏代表团和李维汉为首席代表的中央人民政府代表团的共同努力。

2.经过、意义

1951年9月,《关于和平解放西藏办法的协议》的签订标志着西藏和平解放。

意义:①西藏的和平解放,使藏族人民摆脱了帝国主义和西藏农奴主势力的控制和掠夺,走上了团结、进步、发展的光明大道。②它是中国共产党用和平方式实现祖国统一的新发展。③至此,除台湾和其他一些岛屿及香港、澳门等地外,中国领土全部解放。

典型例题

1.1949年中华人民共和国建立,中国历史从此揭开了新的篇章。对“新篇章”理解不正确的是( )

A.标志着中国从此走上社会主义道路

B.标志着新民主主义革命胜利

C.标志中国半殖民地半封建时代结束

D.标志着中国人民成为国家的主人

【答案】A

【解析】1949年中华人民共和国建立,标志着新民主主义革命胜利,中国半殖民地半封建时代结束,中国人民成为国家的主人。

2.结束了一百多年来帝国主义勾结封建统治者剥削压迫中国人民的历史事件是( )

A.西藏的和平解放 B.抗美援朝战争的胜利

C.中华人民共和国的成立 D.中华民国的成立

【答案】C

【解析】1949年中华人民共和国建立,结束了一百多年来帝国主义勾结封建统治者剥削压迫中国人民的历史事件。

针对训练

1.1949年10月1日,中华人民共和国中央人民政府委员会第一次全体会议的内容不包括( )【本题考查:中华人民共和国的成立】

A.国家领导人宣布就职

B.接受《共同纲领》为政府施政纲领

C.任命周恩来为政务院总理兼外交部部长

D.决定建立人民英雄纪念碑

2.下图反映的历史事件是( )【本题考查:中华人民共和国的成立】

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com