haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中历政地初中历政地

岳麓版历史八年级上册同步知识详解精练

发布时间:2013-12-17 11:31:26  

第一单元 列强的侵略与中国人民的抗争 ..................................................................................... 4

单元目标 ................................................................................................................................... 4

第1课 鸦片战争 ..................................................................................................................... 4

要点精讲 ........................................................................................................................... 4

典型例题 ........................................................................................................................... 5

针对训练 ........................................................................................................................... 6

第2课 火烧圆明园和太平军抗击洋枪队 ..................................................................................... 8

要点精讲 ........................................................................................................................... 8

典型例题 ........................................................................................................................... 8

针对训练 ........................................................................................................................... 9

第3课 收复新疆和甲午风云 ............................................................................................... 11

要点精讲 ......................................................................................................................... 11

典型例题 ......................................................................................................................... 11

针对训练 ......................................................................................................................... 12

第4课 八国联军侵华 ........................................................................................................... 14

要点精讲 ......................................................................................................................... 14

典型例题 ......................................................................................................................... 14

针对训练 ......................................................................................................................... 15

中考链接 ................................................................................................................................. 17

单元测试 ................................................................................................................................. 18

第二单元 近代化的起步 ............................................................................................................... 20

单元目标 ................................................................................................................................. 20

第5课 洋务运动 ................................................................................................................... 20

典型例题 ......................................................................................................................... 21

针对训练 ......................................................................................................................... 21

第6课 戊戌变法 ................................................................................................................... 23

要点精讲 ......................................................................................................................... 23

典型例题 ......................................................................................................................... 23

针对训练 ......................................................................................................................... 24

第7课 辛亥革命 ................................................................................................................... 26

要点精讲 ......................................................................................................................... 26

典型例题 ......................................................................................................................... 27

针对训练 ......................................................................................................................... 27

第8课 新文化运动 ............................................................................................................... 29

要点精讲 ......................................................................................................................... 29

典型例题 ......................................................................................................................... 29

针对训练 ......................................................................................................................... 30

第9课 历史人物小传(略) ............................................................................................... 32

中考链接 ................................................................................................................................. 32

单元测试 ................................................................................................................................. 33

第三单元 新民主主义革命的兴起 ............................................................................................... 35

单元目标 ................................................................................................................................. 35

第10课 五四爱国运动 ......................................................................................................... 35

要点精讲 ......................................................................................................................... 35

典型例题 ......................................................................................................................... 36

针对训练 ......................................................................................................................... 36

第11课 中国共产党的成立 ................................................................................................. 39

要点精讲 ......................................................................................................................... 39

典型例题 ......................................................................................................................... 40

针对训练 ......................................................................................................................... 40

第12课 北伐战争和南京国民政府建立 ............................................................................. 42

要点精讲 ......................................................................................................................... 42

典型例题 ......................................................................................................................... 42

针对训练 ......................................................................................................................... 43

第13课 人民军队和革命根据地的创建 ............................................................................. 45

要点精讲 ......................................................................................................................... 45

典型例题 ......................................................................................................................... 45

针对训练 ......................................................................................................................... 46

第14课 红军长征 ................................................................................................................. 47

要点精讲 ......................................................................................................................... 47

典型例题 ......................................................................................................................... 47

针对训练 ......................................................................................................................... 48

中考链接 ................................................................................................................................. 50

单元测试 ................................................................................................................................. 51

第四单元 中华民族的抗日战争 ................................................................................................... 53

单元目标 ................................................................................................................................. 53

第15课 九一八事变和抗日救亡运动 ................................................................................. 53

要点精讲 ......................................................................................................................... 53

典型例题 ......................................................................................................................... 54

针对训练 ......................................................................................................................... 55

第16课 全民族的抗战 ......................................................................................................... 57

要点精讲 ......................................................................................................................... 57

典型例题 ......................................................................................................................... 58

针对训练 ......................................................................................................................... 58

第17课 抗日战争的胜利 ..................................................................................................... 60

要点精讲 ......................................................................................................................... 60

典型例题 ......................................................................................................................... 60

针对训练 ......................................................................................................................... 61

第18课 抗日战争时期历史遗址、遗迹考(略) ............................................................. 63

中考链接 ................................................................................................................................. 63

单元测试 ................................................................................................................................. 64

第五单元 人民解放战争的胜利 ................................................................................................... 66

单元目标 ................................................................................................................................. 66

第19课 重庆谈判和人民解放战争转入反攻 ..................................................................... 66

要点精讲 ......................................................................................................................... 66

典型例题 ......................................................................................................................... 67

针对训练 ......................................................................................................................... 67

第20课 人民解放战争的胜利 ............................................................................................. 69

要点精讲 ......................................................................................................................... 69

典型例题 ......................................................................................................................... 69

针对训练 ......................................................................................................................... 70

中考链接 ................................................................................................................................. 73

单元测试 ................................................................................................................................. 75

第六单元 近代经济、社会生活和文化 ....................................................................................... 79

单元目标 ................................................................................................................................. 79

第21课 民族工业的曲折发展 ............................................................................................. 79

要点精讲 ......................................................................................................................... 79

典型例题 ......................................................................................................................... 80

针对训练 ......................................................................................................................... 80

第22课 中国近代社会生活的变迁 ..................................................................................... 83

要点精讲 ......................................................................................................................... 83

典型例题 ......................................................................................................................... 83

针对训练 ......................................................................................................................... 84

第23课 近代科技之星 ......................................................................................................... 86

要点精讲 ......................................................................................................................... 86

典型例题 ......................................................................................................................... 86

针对训练 ......................................................................................................................... 87

第24课 近代思想、教育和文化 ......................................................................................... 89

要点精讲 ......................................................................................................................... 89

典型例题 ......................................................................................................................... 90

针对训练 ......................................................................................................................... 90

中考链接 ................................................................................................................................. 92

单元测试 ................................................................................................................................. 93

期中试题......................................................................................................................................... 96

期末试题......................................................................................................................................... 97

参考答案......................................................................................................................................... 99

第一单元 列强的侵略与中国人民的抗

单元目标

1.通过本课学习,使学生了解和认识英国向中国走私鸦片,给中国社会带来严重危害,并由此发动侵略中国战争的基本史实。掌握林则徐维护中华民族利益,进行虎门销烟的壮举。认识中英《南京条约》的主要内容及其对中国的影响。

2.通过英国发动侵略中国的鸦片战争和中英签订《南京条约》使中国开始沦为半殖民地半封建社会的发展过程,培养学生用历史唯物主义的观点方法观察问题、分析问题的能力。

3.通过英国向中国走私鸦片的史实,认识资本主义发家史的肮脏和血腥,揭露资产阶级道德的虚伪和唯利是图的本质。学习林则徐虎门销烟、维护中华民族利益和尊严的爱国主义精神。记取鸦片战争“落后就要挨打”的历史教训,培养学生的忧患意识和振兴中华的历史使命感。

第1课 鸦片战争

要点精讲

一.英国向中国输入鸦片

1.原因

英国于19世纪中期完成工业革命,机器生产取代了手工劳动,工业发展水平高,它为推销工业品和掠夺原材料四处扩张。也就是说,英国为发展资本主义必须扩大市场,掠夺原料,进行海外扩张。

英国将呢绒、布匹等工业品销往中国,但销路不好。在中英正当贸易中,中国一直处于出超地位。为改变这种局面,英国也曾想采用外交、贸易手段打开中国大门,但均没有效果。英国后来发现从事毒品贸易可以牟取暴利,为了扭转对华贸易的巨额逆差,打开中国市场,英国便开始了可耻的鸦片走私。

2.危害

吸食鸦片对个人而言,损害个人健康,危害家庭、社会。鸦片的毒性很大,吸上了就不容易戒除,长期吸食有危及生命的可能。对社会,很多吸毒者走上了偷抢等犯罪道路,给社会稳定带来了严重危机。对国家,严重危害清朝统治:白银大量外流,造成国家财政困难;军队战斗力下降;官吏更加腐败;由于白银大量外流,银贵钱贱,人民负担加重。而人民负担加重,又使阶级矛盾尖锐。所以在人民强烈要求禁烟和部分主张禁烟官员的推动下,道光帝派林则徐到广州禁烟。

二.林则徐虎门销烟

虎门销烟打击了外国侵略者的侵略气焰,维护了中华民族的利益,表明了中华民族反抗

外来侵略的坚强意志。林则徐是当之无愧的民族英雄!

林则徐虎门销烟打击了外国侵略者的侵略气焰,粉碎了侵略者用鸦片走私牟取暴利,扭转贸易逆差,打开中国大门的想法。中国禁烟的消息传到英国后,英国政府借口“保护通商”,决定发动侵华战争。

三.鸦片战争

1.原因

鸦片战争的根本原因,英国为了扩大国外市场,推销工业品,掠夺原材料,实行对外扩张政策,把中国作为主要侵略目标。直接原因,中国的禁烟运动。

2.经过、结果

由于封建制度的腐朽落后,清王朝采取闭关锁国政策,失去了通过对外经济文化交往来发展生产力、提高综合国力的机遇,却造成了近代中国的贫困落后,结果“落后就要挨打”,在战争中吃了败仗。尽管中国所进行的是正义的战争,尽管有关天培这样的爱国将士的英勇抵抗,有三元里人民的抗英斗争,但仍然挽回不了失败的结局,腐败的清政府被迫签订丧权辱国的《南京条约》。

四.《南京条约》及其附件

中英《南京条约》简表

五.鸦片战争的影响

中国由封建社会沦为半封建半殖民地社会,鸦片战争是中国近代史的开端。

典型例题

1.在18世纪中期至鸦片战争前夕的中英正当贸易中,中国( )

A.处于出超地位 B.处于入超地位

C.出口与进口基本持平 D.从出超逐渐转为入超

【答案】A

【解析】18世纪中期至鸦片战争前夕的中英正当贸易中,中国处于出超地位。英国为了扭转对华贸易逆差,无耻地向中国走私鸦片,从中国掠走大量白银,从而引发中国的禁烟运动。

2.英国发动鸦片战争的主要目的是

A.保护鸦片贸易 B.割占中国领土

C.打开中国商品市场 D.争取外交礼平等

【答案】C

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com