haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中数学初中数学

6.3 去括号 青岛版

发布时间:2013-11-27 10:30:02  

a+(b-c)

=

a+b-c

a+(b-c) = a+b-c = a-(b-c) a-b+c

4x 2x

4x 2x

a+(-b+c) = a+(-b+c) a-(-b+c) = a -(-b+c) + -

直接去括号:

(1) +(a-4b); (2) -(a-4b);

a-4b -a+4b -a-4b p+4q

(3) (-a-4b);
(4) -(-p-4q);

(5) (m-2n) -(- 2m+4n); m-2n+2m - 4n (6) -(3x+2y) +(x - 2y).
-3x - 2y + x - 2y

先去括号,再合并同类项: 2x2 - 3(2x-x2) 2x2 - 3(2x-x2) = 2x2 -(6 x-3 x2) = 2x2 -6x+3x2 = 5x2 - 6x 注意:括号前 的“-”和数 字

下列去括号正确吗?如有错误,请改正. ① 5x-(2x-1)-x2=5x-2x+1+x2 5x-(2x-1)-x2=5x-2x+1 - x2 1 1 2 ② 3xy - (xy ? y ) ? 3xy ? xy ? y 2 2 2 1 1 1 2 2 3xy - (xy ? y ) ? 3xy ? xy ? y 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3

③ (a ? b ) ? 3(2a ? 3b ) ? a ? b ? 6a ? 9b (
3探索去括号法则

a+(-b+c) = a+(-b+c) a-(-b+c) = a -(-b+c) + -

1. 括号前的符号 去括号时应注意 2. 括号前的系数 3. 绝不能漏项

习 题 P T2T3T4 134


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com