haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中数学初中数学

八年级数学“练兵”

发布时间:2013-12-01 15:33:01  

八年级数学练习————化简二次根式

班级____________姓名____________时间____________成绩____________

1) 20

2) 24

3)

a

4)

x68

5) 90

6) 40y2(y?0)7) 72 8)

75

9)

38 10)

213

11) 6

512 12) 32 13)

98 14)

809x 15) 0.3a2

16) 5

3125 17)

458a

18)

121289

ab3

(b?0) 19)

x 20)

4x2(x?0) 21) 4a2b3(a?0) 22) 8(a?b)3(a?b?0)

23)

9a

8xy

(xy?0) 24) x

5y

x

(y?0) 25)

11

312a

26) ab

1a2?1b2

(b?a?0) 27)

1m2?1m

4(m?1) 28) 4a2?4a?1(a?12)

29) 8

3

2(x?2)2

(x??2)

30)

a?3

a?3

(a?3) 31)

a2b5(a?0)

32)

5x

12y3

(y?0) 33)

8

25n3

(n?0)

34) 27

98x5

35) a2b?a2c(a?0)

36) (x2?y2)(x?y)(x?y?0) 37) 63

(s?t)3(s?t) 38) 3p2?6pq?3q2(p?0,q?0) 39) 5x12y3(y?0) 40) ?9ab

33(b?0)

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com