haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中英语初中英语

中考词汇D

发布时间:2013-10-08 10:33:08  

Vocabulary (Letter D )

Name _____________

1 日期_______________ 2 十二月_______________

3 正餐_______________ 4书桌_______________

5词典_______________ 6 (词典)复数_______________ 7 天,日_______________ 8 责任_______________

9 鸭子_______________ 10 狗_______________

11医生,博士_______________ 12饺子_______________

13 门_______________ 14 玩具娃娃_______________

15 在期间_______________ 16 女服、连衣裙_______________

17 梦想_______________ 18 哎呀、亲爱的、贵的_______________ 19 干的,干燥的___________(比较级)___________(最高级)20 脏的___________(比较级)___________(最高级)21 黑暗的_______________ 22 深的23 死的_______________ 24 不同的

25 困难的_______________ 26 危险的

27 向下_______________ 28 司机

29驾驶___________(过去式)__________30 喝___________(过去式)__________31 绘画___________(过去式)__________

32 挖___________(过去式)__________

33 做___________(过去式)__________

34 跳舞_______________

35 死_______________ 36 决定

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com