haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中英语初中英语

英语国际音标表(48个)

发布时间:2013-10-11 13:35:22  

英语国际音标表(48个)

元音(20个)

长元音

短元音

双元音

轻辅音

浊辅音

轻辅音

浊辅音

鼻音

半元音

边音 /ɑ:/ / ?/ /e?/ /??/ /??/ /p/ /b/ /?/ /?/ /m// j/ / ?/ /?:/ /?/ /a?/ /e?/ /a?/ / t/ /d/ / h/ / r/ /n/ / w/ / ?:/ /i:/ /?/ /?/ /??/ /??/ 辅音(28个) / k/ /f/ /g/ /v/ /ts/ /t?/ /dz/ /d?/ /?/ /U:/ /?/ /e/ /θ/ /s/ /e/ /z/ /tr/ /dr/

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com