haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中语文初中语文

相约小雪课件

发布时间:2014-01-18 09:52:17  

蒹葭 诗经· 国风· 秦风 蒹葭(jiān jiā)苍苍,白露为霜。 所谓伊人,在水一方。 溯(sù)洄(huí )从之,道阻且长。 溯游从之,宛在水中央。 蒹葭萋萋,白露未晞(xī)。 所谓伊人,在水之湄(méi)。 溯洄从之,道阻且跻(jī)。 溯游从之,宛在水中坻(chí )。 蒹葭采采,白露未已。 所谓伊人,在水之涘(sì )。 溯洄从之,道阻且右。 溯游从之,宛在水中沚(zhǐ)。

问刘十九 【唐】白居易 绿蚁新醅(péi)酒,红泥小火炉。 晚来天欲雪,能饮一杯无?

问刘十九 【唐】白居易 绿蚁新醅(péi)酒,红泥小火炉。 晚来天欲雪,能饮一杯无?

问刘十九 【唐】白居易 绿蚁新醅(péi)酒,红泥小火炉。 晚来天欲雪,能饮一杯无?

问刘十九 【唐】白居易 绿蚁新醅(péi)酒,红泥小火炉。 晚来天欲雪,能饮一杯无?

问刘十九 【唐】白居易 绿蚁新醅(péi)酒,红泥小火炉。 晚来天欲雪,能饮一杯无?

问刘十九 【唐】白居易 绿蚁新醅(péi)酒,红泥小火炉。 晚来天欲雪,能饮一杯无?

问刘十九 【唐】白居易 绿蚁新醅(péi)酒,红泥小火炉。 晚来天欲雪,能饮一杯无?

行行重行行,与君生别离。 相去万余里,各在天一涯。 道路阻且长,会面安可知。 胡马依北风,越鸟巢南枝。 相去日已远,衣带日已缓。 浮云蔽白日,游子不顾反。 思君令人老,岁月忽已晚。 弃捐勿复道,努力加餐饭。

菊花 【唐】元稹【zhēn】 秋丛绕舍似陶家,遍绕篱边日渐斜。 不是花中偏爱菊,此花开尽更无花。

菊花 【唐】元稹【zhēn】 秋丛绕舍似陶家,遍绕篱边日渐斜。 不是花中偏爱菊,此花开尽更无花。

倦夜 【唐】杜甫 竹凉侵卧室,野月满庭隅。 重露成涓滴,稀星乍有无。 暗飞萤自照,水宿鸟相呼。 万事干戈里,空悲清夜徂。 菊花 【唐】元稹【zhēn】 秋丛绕舍似陶家,遍绕篱边日渐斜。 不是花中偏爱菊,此花开尽更无花。


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com