haihongyuan.com
Ŀ ĵר
ȫվ
ڵλãҳ > н > 

3500ú(ƴ)

ʱ䣺2014-01-25 16:02:31  

3500ú

A

iiiiiiiiiiii innnnnnnnnngngngoo ooooooo ° B

bbbnbngbobo

bbnbngbobyi

bbbn

bbbn

b

ba

b

b

b

b

b

b

b

b

p

bibibibibibibibibnbnbnbnbanbngbobyi

bngbobti

bn

bn

bn

bnbngbobai

bnbngbobai

bnbngbobai

bngbobobai

bngbobobaib?bbin

ڰ

pngbobyi

bobyi

bngbobai

bngbobai

bobai

baibaibynbtnbtnbanbyngbyngb?ngbb

bb

bb

bp

bb

bb

bbbbb

bbin

bangbangbangbbin

bbin

b

bbin

binbinbinbinbinbinbinbiobiobiobiobiy

- 1 -

biybi?bitb?nb?nb?nb?nb

b?nb

bnb

b?ngbb

b?ngbb

bngb?bb?

bngb?

bngbingbngbngbngbb?b

b?b

b?b?b

b

b?b

b?

b?

b?

b?

b?

b

bb

C

ccn

cn

cicicicicicicicicicicicncn

cn

cnca

cncachchn

cngcach

cachicng

cng

cng

cng

co

co

cocococachchn

chchn

ch

c?ngcangchchchchchi

chi

chn

chnchng

chnchng

chchchn

chan

chn

chn

chng

chng

chngchngchngchngchngchngchngchngchngchocho

chochochochochochochochychtchachachacha

chynch?nch?nch?nch?nch?nch?nch?nchanchanchyngchyng

ó

ch?ng

ch?ng

ch?ng

ch?ng

ch?ng

ch?ng

ch?ngdang

cheng

ch?ng

dz

ch

shi

chch

chtngchtngchangch?ch?chchchch

- 2 -

chchchchchchchngchngch?ngch?ngchngchu

chouch?uch?uch?uch?uch?uch?uch?uchuchuch?uch

ch

ch

ch

ch

ch

ch

ch

ch

ch

ch

ch

ch

ch

ch

chchuichunchunchunchunchunchunchunchungchung

zhung

chung

chung

chung

chu?

chu?

chu

chu

chu

chn

chn

chn

chn

chn

chn

chn

chu

cho

c?ccng

ccc?ng

cc?ng

cc?u

cc

cc

cc

Ŵ

cc

c

c

cng

cng

cng

cuncuncuncu?cu?cu?cucucucucucncn

cncucucucu?cu?cu?

D

d

d

d

d

d

d

di

di

di

di

di

didi

didididididndndndndndndndndndn

dndndndndndngdngdngdngdngdodododo

dodododododododod?dtngdangdangdangd?

d?

d?

d

d?d

dded

dyngdyngdyngd

zhid

- 3 -

ddin

dyn

ddddin

ddin

ddddindindindindindin

din

din

din

dio

޵

din

dindin

diodiodiodiodiodiodiodiodiydiydi?di?di?

di?dng

di?dng

d?ngdng

d?ngdng

d?ngd?ng

dngd?ngduddun

dngd?ngddun

dngtngddun

dngd?ngddun

dngd?ngd

dngdu

diduddu

d?udud?ud?ud?udd

d

d

d

d

dun

dddu?

ö

dun

dududndndndndndndndndndudududu?

ڶ

dudududu?du?du?du?du?

E

?

?

?

?

?

?

?

a

a

a

a

a

a

yn

?r

?r

tr

tr

tr

tr

ar

ar

F

f

f

f

f

f

f

f

f

fn

fn

fn

fn

fn

fn

fn

fn

fn

fn

fn

fn

fn

fn

fn

fn

fan

- 4 -

fyi

fngfngfngfngfngfngfngfngfngfngfngfyi

fyifyif?iftiftifaifaifaifaifaifynfynfyn

fyn

fyn

fyn

f?n

f?n

f?n

ftn

fan

fan

fan

fan

fan

fyng

շ

f

ַ

f

׷

fu

ط

fu

ٷ

f

ڷ

f

۷

f

ܷ

f

ݷ

f

޷

f

߷

f

f

f

fyngfyngfyngfyngfyngfyngfyngfyngf?ngf?ngfengftngfangfangf?

f

f

f

f

fu

f

f

f

f

f

f

f

p

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

G

g

g

gi

gi

gi

gi

gi

gi

gn

gn

gn

gn

gn

gn

gn

gn

gn

gn

gn

Ǹ

go

ȸ

go

ɸ

go

ʸ

ho

˸

go

̸

go

gnggnggnggnggnggng

͸

gy

θ

gy

ϸ

gy

и

gy

go

go

go

gnggnggnggo

gy

gy

gy

gy

g?

gtg?

g?u

h

g?

g?

ga

ga

ga

gti

gyn

gyn

gu

gu

g?u

򹡹

g?u

gng

gyngganggynggynggtnggtng

gu

gtnggnggnggnggnggngg?nggnggnggnggnggnggngg?ngg?nggu

gu

g?u

- 5 -

ggggggggggggy

g

g

g

g

g

gu

gu

gu

gu

gu

gu

ǹԹ

gu

ȹչ

gu

guigui

ɹֹ

gu

ʹ׹

gu

˹ع

gu

̹

gu?

͹

gu?

ι

gu?

Ϲ

gu?

й

gu?

ѹ

gu?

ҹ

gu

ӹ

gu

guigungungungungungungungungungungungunggunggunggu?

gu

gu

gn

gn

gn

gu

gu

gu?

gu

gu

gu?

h

hn

H

hi

hi

hi

hi

hi

hi

hi

hn

hn

hn

hn

hn

hn

hn

hn

hn

hn

hn

hn

hn

hn

hn

hn

hn

hn

hy

h?

h?

h?

ho

ho

ho

ho

ho

ho

ho

hnghnghngho

ho

hy

h?

h?

h?

h?

h?

m?

h?

h?

h?

ha

ha

ha

ha

hyi

hyi

h?n

htn

htn

han

hyng

Ӻ

h?u

Ժ

h?u

պ

h?u

ֺ

hu

׺

h?u

غ

h?u

ٺ

h?u

ں

h

ۺ

h

ܺ

h

ݺ

h

޺

h

ߺ

h

hyngh?ngh?ngh?nghnghnghngh?ngh?ngh?ngh?ngh?ngh?ng

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

hu

- 6 -

huhuhuhuhuhuhuhuhuihuhuihuihui

û

hu

Ļ

hu

Ż

hu

hu?

hu?

hu?

hu?

hu

hu

hu

hu

hu

»

hu

hunhunhunhihunhunhunhunhunhunhunhunhun

hunhunghunghunghunghunghunghunghunghunghunghunghunghunghunghu?

hu

hu

hu

hu

hu

hu

hu

hn

hn

hn

hn

hn

hn

hu

hu?

hu

hu

hu?

hu?

hu?

hu?

hu?

hu?

j?

j?

J

j?

j?j?j?j?j?j?j?j?jj?

j?

j?

j

j?

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j?

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

ji

ji

ji

ji

jie

ji

ji

ji

ji

ji

ji

ji

ji

ji

ji

ji

ji

Ҽ߼

Ӽ

Լ

ռ

ּ

׼

ؼ

jinjinjinjinjinjinjin

ټ

ڼ

ۼ

ܼ

ݼ

޼

jinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinkn

jinjinjinjinjinjinjinjin

- 7 -

jinjinjinjinjinjinjinjingjingjingjingjingjing

jiy

jiy

ji?

ji?

ji?

j

½

ji?

ý

ji?

Ľ

ji?

Ž

ji?

jiy

jiy

jie

jingjingjingjingjingjingjingjiojiojiojiojiojiojiojiojiojiojiojiojiojioyo

jiojiojiojio

jiojiojiojiojiojiojiojiojiojiy

ji?

ji?

jit

jit

jia

j

jia

jia

jia

jia

jia

jia

jia

j?n

j?n

j?n

j?n

j?n

j?n

j?n

jn

jn

jn

jn

jn

jn

jn

jn

jn

jn

jn

jn

jn

ji

ji

ji

ji

ji

ji

ji

ji

ji

j?ngj?ngj?ngj?ngj?ngj?ngj?ngj?ngj?ng

ji

ji

ji

ji

j?ngj?ngjngjngjngjngjngjngjngjngjngjngjngjngjngjngjingjingji

ji

ji

ji

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

۾

jn

ܾ

jn

ݾ

ju?

޾

ju?

߾

jn

junjunjunjunjunjioju?

jn

jn

jn

ju?

ju?

ju?

jua

ju?

junjunjuy

jn

jn

jn

jn

jn

- 8 -

K

k

k

k

gy

ki

ki

ki

ki

ki

kn

kn

kn

kn

kn

kn

ky

ky

ky

ky

ky

k?

hi

kt

ko

ko

kngkngkngkngkngkngkngko

ko

kt

ky

kt

ka

ka

ka

ka

ktn

ktn

ktn

ktn

ƿ

k

ǿ

k

ȿ

k

ɿ

k

ʿ

ku

˿

ku

kyngkyngkngkngkngk?ng

ku

ku

k?u

k?u

k

k

k

ku

ku

ku

ܿ

kn

ݿ

kn

޿

ku?

߿

ku?

ku?

ku

ku

ku

ku

ku

kuikuikuikuikunkunkungkungkungkung

ku

ku

kn

kungkungkungkungku?

kn

ku?

ku?

ku?

ku?

ln

l

L

l

llllllilililnln

ln

ln

ln

la

l?i

ln

lan

ln

ln

ln

ln

ln

lnln

lo

lo

lo

la

l?i

lti

lo

lo

lo

lo

lo

lnglnglnglnglnglnglnglo

lti

lai

lti

lti

lai

lai

lai

lai

li

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l?nglengltngl

l

l

l

l

l

l

l

l

l

- 9 -

lllsllllllllli

l

ln

lia

lia

lia

lia

ln

ln

ln

ln

ln

ln

ln

linglinlinlinlinlinlinlinlinlinlinlin

ln

linlinlinlinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglingliolioliolioliolioliolioleliolia

lioliolio

ln

ln

l?n

l?u

ll

li

li

li

li

li

li

lnglnglnglnglnglnglnglng

li

li

li

li

l?u

lnglnglnglnglnglngli

¬

l

l

¡

l

¢

l

£

l

¤

l

l?ngl?ngl?ngl?ngl?ngl?nglnglnglng

l?u

l?u

lu

lu

¥

l

¦

l

§

l

¨

l

©

l

ª

l

«

l

­

l

®

l

¯

l

°

l

±

l

²

l

³

l

´

l

µ

l

l

·

l

¸

l

¹

l?

º

l

»

l

¼

l

½

l

¾

l

¿

l

ln

ln

lu?

lu?

lu?

lu?

lu?

l?a

ln

ln

ln

ln

lunlunlunlunlunlunl?t

ln

lu?

lu?

lu

lu?

lu?

lu?

lu?

M

- 10 -

mmmmmmmmamamimimi

mi

mi

mi

mn

mn

mn

mo

mo

mo

mn

mn

mn

mng

mnmnmn

ã

mo

ä

mo

å

mo

æ

mo

ç

yo

è

m?i

mo

mo

á

mo

â

mo

mngmngmngmngmngmo

é

m?i

ê

m?i

ë

m?i

ì

m?i

í

m?i

î

m?i

ï

m?i

ð

m?i

ñ

mti

ò

mti

ó

m

ô

m

õ

mai

ö

mai

÷

mai

ø

m?n

ù

man

ú

men

û

m

ü

m

mtimaim?ngmtng

ý

m

þ

m

ÿ

m

m

m

m

m

m

m

m?ngm?ngmtngmtngmangmangm?

m?

m

m?

m?

m?

mia

minminminminminmin

mn

mn

mn

mn

mn

mn

m?

minminminmiomiomiomiomiomiomiomiomia

m?

mngmngmngmngmngmngmi

m

m?

m?

m?

m?

m?

m?

ġ

m?

Ģ

m?

ģ

m?

Ĥ

m?u

ĥ

m?u

Ħ

mu

ħ

m

Ĩ

m

ĩ

m

Ī

m

ī

m

Ĭ

m

ĭ

m

Į

m

į

m

İ

m

ı

m

IJ

m

ij

m

Ĵ

m

ĵ

m

Ķ

ķĸĹ

ĺ

nn

Ļ

n

ļN

n

ĽľĿ

nnnnnninininini

nn

nn

no

no

no

no

ne

nti

nai

nan

nngno

- 11 -

n?ngn?nnnnnnnnnnnin

nia

nia

nia

nia

nn

Ū

ū

n

n

š

n

Ţů

nia

nia

ninninninninninninningningnionioniy

ţŰ

ni

nngnngnngnngnngnngni

nunn?a

ni

ni

ŧ

nu?

Ũ

nu?

ũ

Ť

n?a

n?ngn?ngn?ngn?ngn

ť

nu?

Ŧ

nu?

ŬŭŮű

Ų

?

ų

u

Ŵo

u

ŵ

uuuuu

Ŷ

pn

ŷ

p

ŸP

p

ŹźŻżŽ

pppppipipipipipi

ž

po

ſ

po

po

pn

pn

pn

pn

pyi

p?i

p?i

p?i

p?i

pnpnpnpngpngpngpngpng

po

po

po

po

pyi

pai

pai

pai

pyn

p?n

p

p

p?

p?

p?

p?

p?

p

pyngpyngpyngp?ngp?ngp?ngp?ngp?ng

p

p

p

p

p

p?ngp?ngp?ngp?ngptngpangp?

p

p

p

ƪ

pn

ƫ

pn

Ƭ

p?ng

pinpinpin

ƭƺ

ơƮƻ

ƢƯƼ

ƣưƽ

ƤƱƾ

ƥƲƿ

Ʀ

piy

Ƨ

p?n

ƨ

pn

Ʃ

pn

pinpiopiopiopiopit

Ƴ

ƴ

Ƶ

ƶ

p

Ʒ

p

Ƹ

p?

ƹ

p?

pngpngpngpngpngpngpngpngp

- 12 -

p?p?p?puppppppppp

p

p

p

p

p

bo

q

q?

Q

q?

q?q?q?q?q?q?q?q?qq

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

qi

qi

ǣǰǽ

q?n

ǤDZǾ

qn

ǥDzǿ

qn

Ǧdz

qn

ǧǴ

qn

Ǩǵ

qn

ǩǶ

qn

ǪǷ

qi?

ǫǸ

qit

Ǭǹ

qia

ǭǺ

qia

Ǯǻ

q?n

ǢǯǼ

q?n

qinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqingqingqingqingqingqingqingqingqioqioqioqioqioqioqioqioqioqioqioqioqioqioqioqiy

qn

qn

q

q

q

qi

q?ngq?ngq?ngq?ng

qi

qi

qi

qi

qi

qi

q

q

q

q?ngq?ngqngqngqngqngqngqngqngqi?ngqi?ngqi

q

q

q

q

q

q

q

Ȧ

qu?

ȧ

qua

Ȩ

qua

ȩ

qua

Ȫ

qua

ȫ

qua

Ȭ

qn

qunqunqunqunqunqunqun

ȭ

ȡȮ

Ȣȯ

ȣȰ

Ȥȱ

ȥ

quy

qunqunqunqunquy

Ȳȳȴȵȶȷȸȹ

- 13 -

qn

Ⱥ

rt

rn

R

rn

rnrn

rngrngrngrngrngro

ro

ro

Ȼ

ra

ȼ

r?n

Ƚ

r

Ⱦ

r

ȿ

rtn

ran

ran

ran

ran

ran

ran

ryng

r?nr?n

r?u

r?u

r

r

r

r

r

r

r

r

run

r?ngrr?ngr?ngr?ngr?ngr?ngr?ngr?ngr?ngr?ngrngr?u

ɤ

sh

s

ru

ru

rn

rn

ru?

ru?

runru

S

s

ssisisisisnsnsnsnsng

ɥ

sh

ɦ

sh

so

so

so

sa

sa

sa

syn

ɡɮɻ

sha

ɢɯɼ

sha

ɣ

sh

sngsngsosyngsh

ɧ

sh

ɨ

sh

ɩ

sh

ɪ

sh

ɫɸ

sh?

ɬɹ

sh?

ɭɺ

sha

ɰɽ

sha

shishishnshnshnshn

ɱɾ

sha

ɲɿ

sha

ɳ

sha

ɴ

sha

ɵ

ɶ

shy

ɷ

shy

shnshnshnshnshnshnshnshnshnshnshnshnshngshngshngshngshngshngshngshangshoshoshoshoshoshoshoshoshoshosho

shynshynshynshynshynshynshynshynsh?n

shtnshtnshtnshanshanshanshanshyngshyngshyngshyngshyngsh?ng

- 14 -

shtngshangshangshangshangsh?sh?sh?sh?sh?sh?sh?sh?

ʡ

sh

ʢ

sh

ʣ

sh

ʤ

sh

ʥʲ

sh

ʦʳ

sh

ʧ

sh

ʨ

sh

ʩ

sh

ʪ

sh

ʫ

sh

ʬ

sh

ʭ

sh

sh?nsh

ʮ

sh

ʯ

sh

ʰ

sh

ʱ

sh

ʴ

sh

ʵ

sh

ʶ

sh

ʷ

sh

ʸ

sh

ʹ

sh

ʺ

sh

ʻ

sh

ʼ

sh

ʽ

sh

ʾ

sh

ʿ

sh

sh

sh

sh

sh

sh

sh

sh

sh

sh

sh

sh

sh

sh

sh

sh

sh

sh

sh

sh

sh

sh

shushushushush?ush?ush?ush?ush?ush?ush

sh

sh

sh

sh

sh

sh

sh

sh

sh

sh

sh

sh

sh

sh

sh

sh

sh

sh

sh

ˢ˯

s?

ˣ˰

s?

ˤ˱

s?

˥˲

s?

˦˳

s

˧˴

s

˨˵

s

˩˶

s

˪˷

s

shushushuishuishuishuishunshunshung

˫˸

s

ˬ˹

s

˭

s?

ˡˮ

s?

shungshungshushushushushnshnshnshnshushu?shu?shu?s?

˺

s

˻

s

˼

s

˽

s

˾

s

˿

s

s

s

s

s

xi

sngsngsngs?ngs?ngs?ngs?ngs?ngsu

su

s?u

s?u

s

s

s

su

sn

sn

sn

su

su

su

su

su

su

su

sunsunsunsu?

su

su

su

su

su

su

su

su

su

su

T

- 15 -

ttttttttttititi

ti

ti

ti

ti

ti

ti

̡

tn

̢

tn

̣

tn

̤

tn

̥

tn

̦

tn

̧

tn

̨

tn

̩

tn

̪

tn

̫

tn

̬

tn

̭

tn

̮

tn

̯

tn

̰

tn

̱

tn

̲

tn

̳

t

̴

to

tngtng

̵

to

̶

to

̷

to

̸

to

̹

to

̺

to

̻

to

̼

to

̽

to

̾

ta

̿

t

tngtngtngtngtngtngtngtngtngtngtangto

t

t?ngt?ngt?ng

t

t

t?

t?

t?

t

t

t

t

t

t?ngt?

t

ͨ͵

t

tit

tiy

ͫ

t?u

ͬ

t

ͭ

t

ͮ͡

t

ͯ͢

t

ͣͰ

t

ͤͱ

t

tintintintintintintintintiotio

t?ngt?ngt?ngt?ngtngtngtng

ͥͲ

t

ͦͳ

t

ͧʹ

t

tiotiotiotiy

ͩ

t?u

ͪ

t?u

tngtngtngtngt?ngt?ngt?ngtongt?ngt?ngt?ngtngtngtngtngt?ngtu

Ͷ

t

ͷ

tu

͸

tu?

͹

tu?

ͺ

tu

ͻ

tu

ͼ

tu

ͽ

tu

;

tu

tuntuntu?

Ϳ

tn

tn

tn

tu

tu

tu?

tu?

tu

tu

tu?

tu?

w

W

w

w

w

w

w

w

wi

wi

wn

wn

wn

- 16 -

wnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwn

wn

wyi

w?i

w?i

w?i

w?i

w?i

w?i

w?i

w?i

w?i

wti

wyi

wngwngwngwngwngwngwngwngwngwngwyi

wyi

Ρ

wti

΢

wti

Σ

wti

Τ

wti

Υ

wti

Φ

wti

Χ

wai

Ψ

wai

Ω

wai

Ϊ

wai

Ϋ

wai

ά

wai

έ

wai

ή

wai

ί

wai

ΰ

wai

α

wai

β

wai

γ

wai

δ

wyn

ε

wyn

ζ

w?n

η

w?n

θ

w?n

ι

w?n

κ

wtn

λ

wtn

μ

wtn

ν

wan

ξ

w

ο

w

w

w

w

w

w

w

w?

w?

w?

wyngwyngwangw

w?

ww

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

x?

x?

X

x?

x?x?x?x?x?x?x?x?x?x?

x?

x?

x?

x?

x?

x?

x?

x?

x?

x?

x

ϡ

x

Ϣ

x

ϣ

x

Ϥ

x

ϥ

x

Ϧ

x

ϧ

x

Ϩ

x

ϩ

x

Ϫ

x

ϫ

x

Ϭ

xi

ϭ

xi

Ϯ

xi

ϯ

xi

ϰ

xi

ϱ

xi

ϲ

xi

ϳ

xi

ϴ

xi

ϵ

xi

϶

sh

Ϸ

xi

ϸ

xi

Ϲ

Ϻ

ϻ

xinxinxin

ϼ

Ͻ

Ͼ

Ͽ

xinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxin

- 17 -

xinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxingxingxing

xingxingxingxingxingxingxingxingxingxingxingxingxingxingxingxingxingxioxioxioxuy

xioxioxioxiaoxio

xioxioxioxioxioxioxioxioxioxiy

xiy

xiy

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ъ

xi?

xi?

ji

xi?

xi?

xi?

xi?

xi?

xit

xia

xia

xia

ЬЭЮ

Я

а

б

в

г

д

е

ж

з

xiaxia

xia

xia

x?n

x?n

x?n

x?n

x?n

x?n

x?n

x?n

й

клмнопxn

x?ngx?ngxingx?ngxngxngxngxngxnghngxng

xngxngxngxingxingxingxingxingxi?ngxi?ngxi

xi

xi

xi

xi

xi

xi

xi

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ch

x

x

x

x

x

xunxunxunxunxunxunxunxunxunxuy

xuy

xu?

ѡ

Ѣ

ѣ

Ѥ

ѥ

Ѧ

ѧ

xut

xua

xn

xn

xn

xn

xn

xn

xn

xn

xn

xn

ѩ

Ѫ

ѫ

ѬѭѮѯѰѱѲѳѴxn

xn

xn

ѶѷѸ

Y

y

y

yyyayyyyyy

ѹѺѻѼѽѾѿ

- 18 -

xiy

Ы

xia

и

xn

xng

xi

x

xun

xu?

Ѩ

xn

ѵ

y

yyyyynynynynynynynynyn

yn

yn

yn

yn

yn

yn

yn

yn

yn

yn

yn

yn

yn

yn

yn

yn

yn

yn

yn

yn

yn

yn

yn

yn

yo

yo

yngyng

yo

yo

yo

yo

yo

yo

yo

yo

yo

yo

yo

yngyngyngyngyngyngyngyngyngyngyngyngyngyngyngyo

yo

yy

yy

ҡ

yy

Ң

y?

ң

yt

Ҥ

yt

ҥ

yt

Ҧ

ya

ҧ

yy

Ҩ

ya

ҩ

ya

Ҫ

ya

ҫ

ya

Ҭ

ya

ҭ

ya

Ү

y?y?

үҼ

y

Ұ

y?

ұ

y?

Ҳ

y?

ҳ

y?

Ҵ

y?

ҵ

y?

Ҷ

y

ҷ

y

Ҹ

y

ҹ

y

Һ

y

һ

y

ҽ

y

Ҿ

y

ҿ

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y?n

y?n

y?n

yn

y?n

y?n

y?n

yn

yn

yn

yn

yn

yn

yn

yn

yn

ӢӯӼ

y?u

ӣӰӽ

y?u

ӤӱӾ

y?u

y?ngy?ngy?ng

ӥӲӿ

Ӧӳ

ӧӴ

Өӵ

өӶ

Ӫӷ

ӫӸ

yu

Ӭӹ

yu

ӭӺ

yu

ӡӮӻ

y?u

y?ngyngy?ngyngyngyngyngyngyngyngyngyngyngyngyngy

yngyngyngyngyngyngyngyngyngyng

yngyngyngyngy?ngyu

- 19 -

y?uy?uyouyuyuyuy?uy?uy?uy?uy?uy?uy

y

y

y

y

y

y

y

yy

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

x

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

ԧԴ

yua

ԨԵ

yua

ԩԶ

yua

ԪԷ

yua

ԫԸ

yn

ԬԹ

yn

ԭԺ

yn

ԡԮԻ

yn

yunyunyunyunyunyunyunyun

Ԣԯ

yuy

ԣ԰

yua

ԤԱ

yua

ԥԲ

yo

ԦԳ

yua

yunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyuy

Լ

yn

Խ

yn

Ծ

yn

Կ

yn

yn

yn

yn

yn

zn

z

Z

z

zzizizizizizizizanzn

zn

zo

zo

zo

zo

zo

zo

zo

zo

zo

zo

zao

zngzngzngzo

zo

zo

z?

z?

z?

z?

z?i

ztn

zyng

z

zh

zh

zh

zh

zh

zh

zh

zh

zh

zh

zh

zh

zyngc?ngzangz

ժշ

իո

լչ

խպ

ածջ

բկռ

գհս

դձվ

եղտ

zhizhizhizhizhizhizhnzhnzhn

զճ

էմ

ըյ

թն

zhnzhnzhnzhnzhnzhnzhnzhnzhnzhnzhnzhnzhn

- 20 -

zhnzhngzhngzhngzhngzhngzhngzhngzhngzhngzhngzhngzhng

zhy

zh?

zh?

zh?

zh?

zht

zht

zha

zha

zha

zh?

֡

zh?

֢

zh?

zhngzhngzhngzhezhozhozhozhozhozhozhozhozho

zhynzhynzhyn

֣

zh

֤

zh

֥

zh

zh?

zh?

zh?

zh?

zh?

zh?

zh?

zhynzhynzhynzhynzhynzhynzhtnzhtnzhtnzhanzhanzhanzhanzhyngzhangzhyngzhyngzhyngzhyngzhyngzhtngzhtngzhangzhangzhangzhangzhangzhangzh?

֦

zh

֧

zh

֨

zh

֩

zh

֪

zh

֫

zh

֬

zh

֭

zh

֮

zh?

֯

zh

ְ

zh

ֱ

zh

ֲ

zh

ֳ

zh

ִ

zh

ֵ

zh

ֶ

zh

ַ

zh

ָ

zh

ֹ

zh

ֺ

zh

ֻ

zh

ּ

zh

ֽ

zh

־

zh

ֿ

zh

zh

zh

zh

zh

zh

zh

zh

zh

zh

zh

zhngzhngzhngzhngzhngzhngzh?ng

zh

zh

zh

zh

zh

zh

zhngzh?ngzh?ngzh?ngzhuzhuzhuzhuzhuzhuzh?uzhuzhouzh?uzh?uzh?uzh?uzh?uzh

zh

zh

zh

zh

zh

zh

zh

zh

zh

zh

zh

zh

ץױ

צײ

ק׳

ר״

ש׵

ת׶

׫׷

׬׸

zhuzhozhuizhunzhunzhunzhunzhun

׭׹

ס׮׺

עׯ׻

ףװ׼

פ

zhunzhungzhungzhungzhungzhungzhungzhungzhu?zhu?zhu?zhuzhuzhuzhnzhnzhuzhuzhu?zhuzhu?zhu?zhu?zhu?zho

׽׾׿

- 21 -

zhu?zhu?z?z?z?z?z?z?z?zzizz

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

zu

zngzngzngzngzngzngz?ngzu

z?u

z?u

z

z

zunzunzu

zu

zu

zu

zn

zn

zu?

zu

zu

- 22 -

zh

zu?

zuo

zu?

zu?

վҳվͼ վͳ
All rights reserved Powered by Ŀ
copyright ©right 2010-2011
ĵϿ磬ַϵͷzhit326@126.com