haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中语文初中语文

短文两篇(教师用)

发布时间:2014-02-05 12:58:20  

嘉兴市实验学校 语文组

夸 父 逐 日

夸 父 逐 日

高的威信。与颛顼 同时,有个部落领袖,叫做共工氏。 (传说他是二人首蛇身,长着满头的赤 发,他的坐骑是两条龙。)据说共工氏 姓姜,是炎帝的后代。他对农耕很重 视,尤其对水利工作更是抓紧,发明 了筑堤蓄水的办法。 颛顼部不赞成共

工氏的做法。认为共工氏是不能自作主 张的。于是,颛顼与共工氏之间发生了 一场十分激烈的斗争。 要说这两个人比起来,力气上,共 工氏要强;论机智,他却不如颛顼。颛 顼利用鬼神的说法,煽动部落民众,叫 他们不要相信共工氏。当时的人对自然 知识缺少了解,对鬼神之事都极为相信, 不少人上了颛顼的当,共工氏不能得到 民众的理解和支持,

但他坚信自己的计划是正确的,坚决 不肯妥协。为了天下人民的利益,他 决心不惜牺牲自己,用生命去殉自己 的事业。他来到不周山(今昆仑山), 想把不周山的峰顶撞下来,来表示自 己的坚强决心。共工氏英勇的行为得 到了人们的尊敬。

何谓“五帝”?
“五帝”指的是黄帝和他以 后的颛顼、帝喾(KU)、尧、 舜这五个部落联盟领袖,他们 被古代的历史学家尊称为 "五 帝 "。

字词疏释:
昔( 从前 )者共工与颛顼争 为帝,怒而触(碰,撞 )不周之 山,天柱折,地维绝( 断 )。 天倾西北,故(所以 )日月星辰 移焉( 这里,那里 );地不满东南。 故水潦( )尘埃归焉。 积水

【课文翻译】 从前共工与颛顼争做帝王, (共工在大战中惨败,)愤怒地 撞击不周山,支撑着天的大柱子 折断了,拴系着地的大绳子也断 了,(结果,)天向西北方向倾 斜,所以日、月、星辰都向这里 移动;地向东南方向下塌,所以 江河道路上的流水尘埃都在这里 汇集 。

问题探究:
1.了解文章的内容之后,在你的 心目中,共工是一个怎样的人?

正面:勇敢坚强,敢于挑战权 威,具有自我牺牲精神和大无 畏的英雄气概。 反面:性格暴躁、偏激任性、 不计后果

2、夸父和共工共同的特点是什么? (1)夸父和共工都很勇敢、坚强, 敢于挑战权威。 (2)夸父和共工愿意牺牲自己来 改造山河。夸父死后弃其杖,化 为桃林,为后人止渴;共工为了 广大人民的利益,兴修水利,发 展农耕,不惜牺牲自己的生命。 他们都是神话传说中的华夏民 族的英雄。

小结:
关于共工氏和颛顼争夺帝位, 怒撞不周山的传说,已经流传了 两千多年。在那个时候,我们的 祖先尚不知如何解释各种各样的 自然现象,因此在自然面前是那 样的无力,因此把各种疑惑归之 于神的存在,自然之力被形象化, 人格化。

后 羿 射 日

延伸训练:
后羿射日《山海经》

逮至尧之

时,十日并出,焦禾稼, 杀草木,而民无所食。猰貐(yàyǔ) 、 凿齿、九婴、大风、封豨(xī)、修蛇 皆为民害。尧乃使羿诛凿齿于畴华之野, 杀九婴于凶水之上,缴(zhuó )大风于 青丘之泽,上射十日而下杀猰貐,断修 蛇于洞庭,擒封希于桑林。万民皆喜。 置尧以为天子。


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com