haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中语文初中语文

伯牙绝弦

发布时间:2013-09-27 08:30:39  

课前积累:
炊烟袅袅
清风 徐徐

春雨 潇潇 芳草 萋萋 云雾 蒙蒙

明月 皎皎 ; 白雪 皑皑 ; 杨柳 依依 ; 霞光 灼灼 ;

杨柳依依 明月皎皎 清风徐徐 炊烟袅袅 芳草萋萋 白雪皑皑 春雨潇潇 波光粼粼 流水潺潺

伯牙绝弦

学习文言文的方法 1.看注释 2.联系上下文理解 3.学会用自己的话来表达(变通)

伯牙绝弦
伯牙/善/鼓琴,钟子期/善听。 伯牙鼓琴,志在高山,钟子期曰:“善 哉,峨峨兮/若/泰山!”志在流水, 钟子期曰:“善哉,洋洋兮/若/江 河!”伯牙/所念,钟子期/必得之。 子期死,伯牙/谓/世/再无知音, 乃/破琴/绝弦,终身/不复鼓。

伯 牙 所 念 ,

钟 子 期 必 得 之 。

伯 牙 善 鼓 琴 ,

钟 子 期 善 听 。

伯牙鼓琴,志在高山,

钟子期曰:“善哉,峨峨兮若泰山。”

志在流水,钟子期曰:“善哉,洋洋兮若江河!”

伯牙鼓琴,志在 ,钟子期曰:“ 善 哉, !”志在 ,钟子 期曰 :“善哉, !”

清风徐徐
芳草萋萋 春雨潇潇

明月皎皎
杨柳依依 白雪皑皑

云雾蒙蒙

霞光灼灼

伯牙鼓琴,志在高山,钟子 期曰:“善哉,峨峨兮/若/ 泰山!”志在流水, 钟子期曰: “善哉,洋洋兮/若/江河!” 伯牙/所念,钟子期/必得之。

伯 牙 所 念 ,

钟 子 期 必 得 之 。

伯牙作为楚国著名的宫廷乐师, 名满天下,虽然听者众多,但听到的 都是那些毫无价值的、没有意义的、 空虚的、肤浅的赞美,他始终觉得无 人真正听懂他的琴声,所以独自一人 来到山间排遣内心的孤独和寂寞,他 万万没想到,此时,此地,此人,钟子期, 一个山野村夫却能听得懂他的琴声。

子期死,伯牙谓世再无知音, 乃破琴绝弦,终身不复鼓。

伯牙绝弦
伯牙善鼓琴,钟子期善听。伯牙鼓 琴,志在高山,钟子期曰:“善哉, 峨峨兮若泰山!”志在流水,钟子期 曰:“善哉,洋洋兮若江河!”伯牙 所念,钟子期必得之。子期死,伯牙 谓世再无知音,乃破琴绝弦,终身不 复鼓。


上一篇:核舟记(2)
下一篇:淮上与友人别
网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com