haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中语文初中语文

《论语》课件ppt

发布时间:2014-05-01 13:08:31  

七年级语文上册 《论语》十则

有人说:若中国人不知道孔子,不能算 是有思想的中国人;知道了孔子,而不知 道《论语》,也不能算是有思想的中国人。 1988年,77位诺贝尔奖得主在巴黎集会的 宣言中说到:“人类要在21世纪生存下去, 就要从中国的孔子那里寻找智慧。从中国 的孔子那里寻找智慧,就要从《论语》里 面去寻找智慧。由此可见,孔子是一位对 中国乃至世界都影响深远的文化巨人。同 学们,你们对孔子和《论语》还有哪些了 解呢?

? 孔子,名丘,字仲尼,春秋时 鲁国陬邑人。著名的思想家、 教育家,儒家学派的创始人。 思想核心是?仁?,即仁爱、 爱人。在政治上主张施行?仁 政?,提倡德治和教化。教育 方面,他首创私人讲学之风, 主张?有教无类?(一视同 仁),?因材施教?。 ? 《论语》:儒家经典著作,是 一部记录孔子及其弟子的言行 的书。宋朝宰相赵普曾赞颂说 ?半部《论语》治天下? 。 ? 四书:《论语》、《孟子》、 《大学》、《中庸》; ?五经:《诗》、《书》、 《礼》、《易》、《春秋》

孔府:
孔子嫡系子孙 居住地 孔府一角 二堂内景

圣府大门

三堂内景

后堂楼内景

孔庙:
祭祀孔子的地方

孔林:
是孔子及其 家族的专用墓地

注意下列读音
1、论(lún)语 2、不亦说( yuè)乎 3、人不知而不愠(yùn) 4、三省(xǐng )吾身 5、传( chuán)不习乎 6、学而不思则罔( w?ng) 7、思而不学则殆( dài ) 8、诲( huì )女( rǔ)知之乎 9、是识( Zhì )也 10、弘毅( yì ) 11、然后知松柏之后凋( diāo)也 12、其恕( shù )乎

课文朗诵

诵读课文,划分节奏

1 、子曰:学而时习之,不亦说乎?有朋 自 远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君 子乎? 1、子曰:学而 /时习之,不亦/ 说乎?有 朋 /自远方来,不亦 /乐乎?人不知 / 而不 愠,不亦 /君子乎? 2、曾子曰:吾日三省吾身:为人谋而不忠乎? 与朋友交而不信乎?传不习乎? 2、曾子曰:吾 /日三省吾身:为人谋 /而 不忠乎?与朋友交 /而不信乎?传/ 不习

乎?

3、子曰:“温故而知新,可以为师矣。”

3、子曰:“温故 / 为师矣。” / 而知新,可以 4、子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。” / 则罔,思而不学 / 则殆。 4、子曰:“学而不思 5、子曰:“由,诲汝知之乎!知之为知之, 不知为不知,是知也。” / 为知之, 5、子曰:“由,诲汝 / 知之乎!知之 不知/为不知,是/知也。” 6、子曰:“岁寒,然后知松柏之后凋也。”

6、子曰:“岁寒,然后知 / 松柏之后凋也。”

7、曾子曰:“士不可以不弘毅,任重

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com