haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中语文初中语文

人教八年级下册语文基础字词文学常识练习题

发布时间:2014-05-04 09:35:58  

八年级语文下册字词练习

一、根据拼音写汉字:

文zhōu zhōu( ) nì( )名 宽shù( ) chóu谢( ) zèng( )亮 xī( )利 mì( )食 繁yǎn( ) 迁xǐ( ) 凛liè ( ) juàn( )念 qǐ( )首 鞭tà( ) 踌chú( ) 憔cuì( ) kuì( )赠 驰chěng( ) 深suì ( ) 挑xìn( ) 吞shì( ) 狼jí( ) pì( )美 jiān( )默 shòu( )猎 shěn( )笑 pì( )喻 chún( )朴 jí( )贯 家pēi( ) 迷wǎng( ) jiū( )住 jí( )手 和xù( ) 发chù( ) móu( )取 磨cèng( ) kuī( )探 门méi( ) 招lái( ) 贪lán( ) 心fēi( ) kōu( )门 挑tī( ) chóu( )备 xī( )戏 áo( )游 狂wàng( ) 露xiàn ( ) 泪水yíng( )眶 广mào( )无垠 长xū( )短叹 众目kuí kuí ( ) 藏污纳gòu( ) hàn( )首低眉 风雨如pán( ) 抑扬顿cuò( ) 海誓山méng( ) míng( )思遐想 千山万hè( ) 油光可jiàn( ) 花团锦cù( ) yǎo( )无消息 càn( )然一笑 生意àng( )然 彻夜不mèi( ) 莫zhōng( )一是

二、给加点的字注音:

不逊( ) 匿名( ) 诘责( ) 绯红( ) 宛如( ) 解剖( ) ......

油光可鉴( ) 畸形( ) 杳无消息( ) 凄然( ) 教诲( ) 瞥见( ) ......

抑扬顿挫( ) 深恶痛疾( ) 文绉绉( ) 绰号( ) 庶祖母( ) 吹笙( ) 摹画( ) ........

眼翳( ) 侮辱( ) 酷( )似 掺( ) 脊( )背 枉( )读 ......

胡髭( ) 长髯( ) 鬈( )发 黝( )黑 滞( )留 愚钝( ) ......

禁锢( ) 轩( )昂 犀( )利 侏儒( ) 酒肆( ) 尴尬( ) 锃( )亮 甲胄.........( ) 粲( )然 盎( )然 搓捻( ) 繁衍( ) 迁徙( ) 觅食( ) 惭愧( ) 譬如.........

( ) 栖息( ) 小憩( ) 遨游( ) 花团锦簇( ) 冥思遐想( ) 磬口( ) 忙碌( ) .......脂粉奁( ) 灼灼( ) 嘻笑( ) 褪尽( ) 朔方( ) 凛冽( ) 伫立( ) 睥..........睨( ) 咆哮( ) 波澜( ) 污秽( )劈开( ) 稽首( ) 驰骋( ) 虐待( ) 旸..........谷( ) 一撮灰( ) 皓月( ) 姮娥( ) 呻吟( ) 翡翠( ) 掠起( ) 蜿蜒( ) 炽..........热( ) 祷词( ) 执拗( ) 俊俏( ) 衷情( ) 馈赠( ) 憔悴( ) 真谛( ) ........

天穹( ) 璀璨( ) 镶嵌( ) 鲲( )鹏 蓬蒿( ) 咫尺( ) 狼藉( ) 相形见绌.........

( ) 美味佳肴( ) 萧瑟( ) 和煦( ) 干涸( ) 吞噬( ) 裸露( ) 戈壁滩( ) .......

无垠( ) 媲( )美 挑衅( ) 迷惘( ) 笃( )信 啮( )齿 滑稽( ) 徘徊( ) .........

逃窜( ) 迁徙( ) 雾霭( ) 窥( )探缄( )默狩( )猎 凋( )零 顾忌( ) 哂.........

( )笑 牟( )取 众目睽( )睽棘( )手 铆( )钉 贪婪( ) 履行( ) 譬( ).......

喻 蹲踞( ) 忌讳( ) 酬( )和 铁箍( ) 熹( ) 微 门楣( ) 苋菜( ) 籍贯........

( ) 硝药( ) 车胤( ) 招徕( ) 囿于( ) 隔阂( ) 吹嘘( ) 吆喝( ) 荸荠..........

( ) 枸杞( ) 凑( )谢 两颊..( ) 门槛.( ) 过瘾..( )齐 酬..( ) 家醅.( )发蔫.

( ) 绰号( ) 难堪( ) 一瞅( ) 发怔( ) 褒贬( ) 怵( ) 抠( ) 戳( ) 瓢( ) .........

1

三、填写下列四字词语:

油光可( ) 抑扬( )( ) 深恶痛( ) ( )无消息 面( )耳( )

( )来( )去 磨磨( ) 泪水( )眶 ( )书( )礼 ( )堂大笑

粗制( )造 藏污( ) ( )( )寡欢 ( )立( )群 正( )坐 ( )首低眉 诚( )诚( ) 无可( )疑 ( )然失色 麻木不( ) 神秘莫( ) 意趣( )然 恰如其( ) ( )不足( ) 广( )无( ) ( )发光 直( )要害 ( )然而生 花团( ) 美不( )收

八年级语文下册文学常识填空

1.《我的母亲》,作者______,字____。

2.《再塑生命》,作者______,____国女作家,著名作家_________曾说:19世纪出现了两个了不起的人物,一个是拿破仑,一个就是她。

3.《雷电颂》,作者______。

4.《短文两篇》,作者______,原名______,字_____。主要作品有《______三部曲》(《___》《___》《___》《)____三部曲》《(___》《___》《___》)等中长篇小说5.《海燕》,作者______,______作家,“无产阶级艺术最伟大的代表者”(____语),高尔基的自传性三部曲是《____》《______》《________》

6.《组歌》,作者______,______文坛巨匠。

7.《旅鼠之谜》,作者______。8.《喂——出来》,作者______,______(国家)小说家。9.《云南的歌会》,作者______。

10.《端午的鸭蛋》,作者______。11.《吆喝》,作者______,原名______。

12.《俗世奇人》,作者 ______13.《与朱元思书》,作者______,字______

14.《马说》,作者______,字______,____代文学家,____________之首。

15.《送东阳马生序》作者______,字______,号______。______(朝代)文学家。16.《赤壁》作者______,字______

17.《过零丁洋》作者______,字______,又字______,自号______ ______。

18.《山坡羊·潼关怀古》作者______,字______,号______,______人。____代散曲作家。

19.《小石谭记》作者______。______(朝代)文学家、哲学家。____________之一。20.《岳阳楼记》作者______,字______。______(朝代)政治家,文学家。21.《醉翁亭记》作者______,字______,自号______ ______。____________之一。22.《满井游记》作者______,字______,号______,____代文学家。与其兄袁宗道、弟袁中道都有文学成就,被称为“________”。

23.《白雪歌送武判官归京》作者______,____代诗人

24.《已亥杂诗》作者______。

2

八年级语文下册文学常识填空

1.《我的母亲》,作者______,字____。

2.《再塑生命》,作者______,____国女作家,著名作家_________曾说:19世纪出现了两个了不起的人物,一个是拿破仑,一个就是她。

3.《雷电颂》,作者______。

4.《短文两篇》,作者______,原名______,字_____。主要作品有《______三部曲》(《___》《___》《___》《)____三部曲》《(___》《___》《___》)等中长篇小说5.《海燕》,作者______,______作家,“无产阶级艺术最伟大的代表者”(____语),高尔基的自传性三部曲是《____》《______》《________》

6.《组歌》,作者______,______文坛巨匠。

7.《旅鼠之谜》,作者______。8.《喂——出来》,作者______,______(国家)小说家。9.《云南的歌会》,作者______。

10.《端午的鸭蛋》,作者______。11.《吆喝》,作者______,原名______。

12.《俗世奇人》,作者 ______13.《与朱元思书》,作者______,字______

14.《马说》,作者______,字______,____代文学家,____________之首。

15.《送东阳马生序》作者______,字______,号______。______(朝代)文学家。16.《赤壁》作者______,字______

17.《过零丁洋》作者______,字______,又字______,自号______ ______。

18.《山坡羊·潼关怀古》作者______,字______,号______,______人。____代散曲作家。

19.《小石谭记》作者______。______(朝代)文学家、哲学家。____________之一。20.《岳阳楼记》作者______,字______。______(朝代)政治家,文学家。21.《醉翁亭记》作者______,字______,自号______ ______。____________之一。22.《满井游记》作者______,字______,号______,____代文学家。与其兄袁宗道、弟袁中道都有文学成就,被称为“________”。

23.《白雪歌送武判官归京》作者______,____代诗人

3

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com