haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中语文初中语文

人教版八年级上语文第二单元基础知识汇总

发布时间:2013-09-28 16:35:40  

人教版八年级上第三单元

语文基础知识汇总

一、生字词

( )xi?ng kuà ( )xi?ng zī ( )cán sǔn ( )gǔ pǔ ( )tuī ch?ng ( )w?i miào w?i xiào ( )qiǎo miào ju? lún ( )měi gǎn ( )shǐ shī ( )zhù zú ( )xuān xia ( )bài bǐ ( )qiū ha ( )lín xún ( )l?u kōng ( )qiáng wēi ( )míng yàn ( )yīn dì zhì yí ( )ch?ng luán di? zhàng ( )qìng zhú nán shū ( )áo t?u ( )liú lí ( )zǎo jǐng ( )pán l?ng ( )zhōng zh?u xiàn ( )jīn luán diàn ( )píng fēng ( )nà liáng ( )w?i mù ( )huǎn chōng ( )zào xíng ( )cāng sú ( )yǎ sú zhī bi?

二、解词

匀称:

古朴:

惟妙惟肖:

煞它风景:

史诗: _______________

失之毫厘,差以千里:

轩榭:

嶙峋: ______

得体: ____________

三、文学常识

1.《中国石拱桥》原载《 》。作者 ,字 。

2.《桥之美》选自《 》,作者 。

3.《苏州园林》选自《 》。作者 ,作家,教育家,编辑家。

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com