haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中语文初中语文

人教版八年级语文下册生字总复习

发布时间:2014-06-19 13:50:21  

八年级下重点字词

第1课 藤野先生

藤t?ng野 发髻jì 芦荟huì 畸jī形 和蔼ǎi 不逊xùn 诘ji?责 杳yǎo无消息 绯fēi红

深恶wù痛疾 烂(màn)漫 油光可(jiàn)鉴 (nì)匿名 (piē)瞥见 解(pōu)剖

第2课 我的母亲

文绉绉zhōu 庶shù祖母 吹笙shēng 抽屉tì 眼翳yì 舔tiǎn 宽恕shù

(mán)蛮 (chu?)绰号 (wǔ)侮辱 牢(sāo)骚 (p?i)赔罪

第3课 我的第一本书

掺chān和 马鬃zōng 磨蹭cang 盈yíng眶 塾shú师 (wǎng)枉读 翻来覆去

第4课 列夫?托尔斯泰

髭zī 长髯rán 黝yōu黑 一绺liǔ 鬈quán发 粗糙cāo 轩xuān昂 颔hàn首 酒肆sì 藏污纳垢g?u 尴尬gān gà 锃zang亮 甲胄zh?u 戳chuō 粲càn然 剑鞘qiào 广袤mào 禁锢gù 粗制滥làn造 诚惶诚恐 黯àn然失色

第5课 再塑生命

搓cuō捻niǎn 绽zhān开 譬pì如 繁衍yǎn 觅mì食 栖qī息小憩qì 枝桠yā 期期艾艾ài (huǎng)恍然大悟 (míng)冥思(xiá)遐想 困(hu?)惑 穿(suō)梭 迁(xǐ)徙 油然而生 花团锦簇cù 不可名状

第6课 雪

磬qìng口 胭脂奁lián 凛lǐn冽lia 朔shu?方 花(bàn)瓣 褪(tuì)尽 目光(zhu? zhu?)灼灼

第7课 雷电颂

伫zhù立 睥pì睨nì 犀xī利 眩xuàn目 稽qí首 迸bang射 忏chàn悔 木梗gěng 鞭挞tà 罪孽nia 污(huì)秽 驰(chěng)骋 (nua)虐待 (ch?u chú)踌躇 雷霆tíng 第8课 短文两篇

yáng旸谷 一撮cuō灰 皓hào月 h?ng姮娥

第9课 海燕

呻shēn吟yín 飞窜cuàn 胆怯qia 翡fěi翠 蜿蜒wān yán

第10课 组歌(节选)

炽chì热 执拗niù:固执任性,不听从别人的意见。礁jiāo石 馈kuì赠

憔悴qiáo cuì 真 谛dì 璀璨cuǐ càn 镶嵌xiāng qiàn 翱翔áo xiáng 长吁xū短叹 酷肖xiào 海誓山盟 千山万壑ha 盛气凌líng人

第11课 敬畏自然

鲲kūn鹏 斥鴳yàn 蓬蒿p?ng hāo 咫zhǐ尺 狼藉jí 相形见绌chù 深邃suì 混淆xiáo 幼稚zhì 精巧绝伦 美味佳肴yáo

第12课 罗布泊,消逝的仙湖

张骞qiān 萧瑟sa 庇bì护 干涸h? 吞噬 shì 裸luǒ露 鹭鸶lù sī 沧海桑田

第13课 旅鼠之谜

徘徊pái huái 媲pì美 幼崽zǎi 挑衅xìn 迷惘wǎng 收敛liǎn 笃dǔ信 啮nia齿 (tiào)眺望 滑(jī)稽 (qí)歧途 (páng)庞大

第14课 大雁归来

雾霭ǎi 缄jiān默 狩sh?u猎 蹼pǔ 凋diǎ零 顾忌jì

第15课 喂——出来

贪婪lán 牟m?u取 众目睽睽kuí 哂shěn笑 棘jí手 铆mǎo 履lǚ行 颤颤chàn巍巍 莫衷一是 一视同仁 慷慨kāng kǎi大方

第16课 云南的歌会

迤yǐ西 糯nu?米 酬和ha 忌讳huì 即物起兴xìng 龙吟风哕huì 柞zu?木林 (pì)譬喻 (xī)熹微 (chún)淳朴 蹲(jù)踞 引经据典

1

第17课 端午的鸭蛋

粽z?ng子 门楣m?i 苋xiàn菜 籍jí贯 囊náng萤映雪 车胤yìn

第18课 吆喝

招徕lái 铁铉xuàn 囿饽y?u bō饽 钹bō 荸荠bí qí 秫秸shú jiē 合辙zh?押韵 第19课 春酒

薏yì草 煨炖wēi dùn 枸杞gǒu qǐ 斟zhēn酒 家醅pēi 顾名思义

第20课 俗世奇人

发蔫niān 擅shàn长 蘸zhàn 阔绰chu? 撂liào 怵chù 抠kōu 逢场作戏

八面玲珑línɡ l?nɡ 左右逢源 孤陋寡闻 人情练达

第21课 与朱元思书

缥piǎo碧 急湍tuān 轩邈xuān miǎo 泠líng 嘤yīng 鸢yuān飞 戾lì天 经纶lún 横柯kē 窥kuī 谷

第22课 五柳先生传

嗜shì酒 辄zh? 短褐ha 箪dān 晏yàn如 黔qián 俦ch?u 觞shāng 颇pō 汲汲jí

第23课 马说

相xiàng马 祗zhǐ 骈pián死 槽枥lì 不外见xiàn 石dàn

第24课 送东阳马生序(节选)

逾yú约 既加冠guān 叱咄chì duō 俟sì 负箧qia 曳屣xǐ 皲jūn裂

媵yìng人 衾qīn 绮qǐ绣 容臭xiù 烨ya然 缊yùn

第25课 诗词曲五首

戟jǐ 寥liáo落 宫阙qua 潼t?ng关 畔pàn 婵娟chán juān

第26课 小石潭记

篁huáng竹 清冽lia 坻chí 屿yǔ 嵁kān 佁yí然 蔓wàn 俶chù尔 翕xī忽 幽邃suì 悄怆qiǎo chuànɡ

第27课 岳阳楼记

滕t?ng 谪zh?守 浩浩汤汤shāng 淫yín雨霏霏fēi 樯qiáng倾楫jí摧

岸芷zhǐ汀tīng兰 嗟jiē 忧馋chán 偕xi?

第28课 醉翁亭记

滁chú州 壑ha 琅琊láng yá 潺chán 暝míng 伛偻yǔ lǚ 山肴yáo

野蔌sù 弈yì 觥gōng 阴翳yì

第29课 满井游记

飞沙走砾lì 脱笼之鹄hú 靧huì面 鬣lia 茗míng 蹇jiǎn 汗出浃jiā背 曝pù沙之鸟 罍lai 呷xiā浪之鳞 堕huī事 恶wū能无纪

第30课 诗五首

樽zūn 箸zhù 挂罥juàn 坳ào 突兀wù 狐裘qiú 锦衾qīn 瀚hàn海 掣cha

(二)

初中语文八年级下册生字集锦:

第一单元

烂漫 油光可鉴(jiàn) 绯(fēi)红 标致 落地 不逊 诘(ji?)责 托辞 抑扬顿挫(cu?) 深恶(wù)痛疾 物以稀为贵 适值 小而言之 正人君子 匿(nì)名 凄然 文绉绉(zhōu) 庶(shù) 责罚 管束 气量 广漠 宽恕 质问 幽默 凄惨 奥秘 翻来覆去 髭(zī) 鬈(quán) 器宇 禁锢(gù) 鹤立鸡群 正襟危坐 轩昂 颔(hàn)首低眉 诚惶诚恐 锃(zang) 黝(yǒu)黑 滞(zhì)留 愚钝 犀利 侏儒 2

酒肆(sì) 尴(gān)尬(gà) 炽(chì)热 粗制滥造 藏污纳垢 郁郁寡(guǎ)欢 无何置疑 黯然失色 广袤(mào)无垠 期期艾艾 搓(cuō)捻(niǎn) 期盼 迁徙(xǐ) 觅(mì)食 油然而生 花团锦簇(cù) 繁花似锦 风云突变 不可名状 落英缤纷 冥思遐想

第二单元

蝴蝶 葫芦 奁(lián) 朔(shu?)方 博识 美艳 消释 凛冽 升腾 霁(jì) 眷(juàn)念 荷戟(jǐ) 独彷徨(pánghuáng) 睥(pì)睨(nì) 鞺鞺(tāng)鞳鞳(tà) 稽(qǐ)首 土偶木梗 污秽(huì) 犀利 迸(bang)射 播弄 虐(nua)待 雷霆 踌(ch?u)躇(chú) 鞭挞(tà) 祈(qí)祷 罪孽(nia) 拖泥带水 苍茫 胆怯(qia) 翡(fěi)翠 精灵 蜿(wān)蜒(yán) 执拗(niù) 憔(qiáo)悴(cuì) 馈(kuì)赠 真谛 璀(cuǐ)璨(càn) 镶(xiāng)嵌(qiàn) 酷肖 海誓山盟 长吁短叹 千山万壑(ha) 盛气凌人

第三单元

鲲(kūn)鹏 蓬蒿(hāo) 咫(zhǐ)尺 呐喊 自不量力 相形见绌(chù) 精巧绝伦

美味佳肴(yáo) 萧瑟 和煦(xù) 干涸(h?) 吞噬(shì) 裸(luǒ)露 戈壁滩 沧海桑田 贼鸥 啮(nia)齿类动物 媲(pì)美 挑衅(xìn) 鼠目寸光 相辅相成 香蒲(pú) 缄(jiān)默

窥(kuī)探 狩(sh?u)猎 顾忌 凋零 滑翔 目空一切 莫衷一是 牟取 众目睽睽 哂(shěn)笑 铆(mǎo) 拍板 黑咕隆咚 颤颤巍巍 胸有成竹 不容置疑 慷(kāng)慨(kǎi)大方 一视同仁 任劳任怨

第四单元

即物起兴(xìng) 呈贡(g?ng) 向例面善 蹲(dūn)踞(jù) 酬和(ha) 熹(xī)微 譬(pì)喻

淳朴 引经据典 悠游自在 龙吟凤哕(huì) 寄名 门楣 苋(xiàn) 与有荣焉 囊萤映雪

腌(yān) 籍(jí)贯 肃然起敬 招徕(lái) 铂(b?) 荸(bí)荠(qí) 马趴(pā) 合辙(zh?)压韵

糠(kāng) 囿(y?u) 铁铉(xuàn) 饽饽(bō) 秫(shú)杆 随机应变 油嘴滑舌 巴结 大约摸 家醅(pēi) 自来要哪没哪 营造 抠(kōu)

第五单元

缥(piǎo)碧 轩(xuān) 藐(miǎo) 嘤嘤(yīng) 鸢(yuān)飞戾(lì)天 横柯上蔽(bì) 疏(shū)条交映 不求甚解 短褐(ha)穿结 箪(dān)瓢屡空 晏(yàn)如 衔(xián) 觞(shāng)赋诗

祗(dǐ) 逾约 硕(shu?)师 德隆望尊 叱(chì)咄(duō) 俟(sì) 负箧(qia) 曳(ya) 屣(xǐ)

皲(jūn)裂 衾(qīn)

3

第六单元

如鸣珮(pai)环 篁(huáng)竹 坻(dǐ) 清冽(lia) 蒙络 摇缀(zhuì) 参(cēn)差(cī) 披拂(fú) 斗(dǒu)折蛇行 犬牙差(cī)互 悄(qiǎo)怆(chuàng)幽邃(suì) 浩浩汤汤(shāng)

霏霏(fēi) 山岳潜(qián)行 日星隐曜(yào) 樯(qiáng)倾楫(jí)摧 薄暮冥冥

忧谗(chán)畏讥 波澜不惊 浮光跃金 静影沉璧 琅(láng)琊(yá) 暝(míng) 繁阴(yīn)

弈(yì) 觥(gōng)筹交错 阴翳(yì) 娟然 浅鬣(lia) 蹇(jiǎn) 浃(jiā) 曝(pù) 呷(xiā)

(三)

一、生字注音

烂熳(màn) 绯(fēi)红 油光可鉴(jiàn)

芦荟(huì) 不逊(xùn) 匿(nì)名

诘(jié)责 抑扬顿挫(cuò) 深恶(wù)痛疾

磨磨蹭蹭(mócèng) 迢迢(tiáo) 文绉绉(zhōu)

宽恕(shù) 庶(shù) 黝黑(yǒu)

禁锢(gù) 侏儒(zhūrú) 尴尬(gān‘gà)

炽热(chì) 粗制滥(làn)造 藏污纳垢(gòu)

正襟(jīn)危坐 颔(hàn)首低眉 黯(àn)然失色

广袤(mào) 无垠(yín) 髭(zī)

鬈(quán) 锃(zèng) 滞(zhì)留

酒肆(sì) 搓捻(cuō niǎn ) 繁衍(yǎn)

迁徙(xǐ) 觅食(mì) 郁郁寡(guǎ)欢

花团锦簇(cù) 小憩(qì) 冥(míng)思遐想

奁(lián) 朔(shuò)方 胭脂(yān zhī)

褪(tuì)尽 粘(zhān)连 凛冽(lǐnliè)

灼灼(zhuó) 慷慨(kāngkǎi) 伫立(zhù)

睥睨(pìnì) 污秽(huì) 咆哮(páoxiào)

鞺鞺鞳鞳(tāngtà) 迸(bèng)射 播弄(nòng)

虐待(nüè) 雷霆(tíng) 鞭挞(tà)

踌躇(chóuchú) 祈祷(qídǎo) 彷徨(pánghuáng)

罪孽(niè) 霁(jì) 眷(juàn)念

荷戟(jǐ) 稽(qí)首 旸(yáng)谷

一撮(cuō) 翡翠(fěicuì) 蜿蜒(wānyán)

胆怯(qiè) 执拗(niù) 馈赠(kuì)

真谛(dì) 璀璨(cuǐcàn) 镶嵌(qiàn)

酷肖(xiào) 长吁(xū)短叹 千山万壑(hè)

心扉(fēi) 憔(qiáo)悴(cuì) 馈(kuì)赠

蓬蒿(hāo) 咫(zhǐ)尺 美味佳肴(yáo)

萧瑟(xiāosè) 和煦(héxù) 干涸(hé)

吞噬(shì) 裸露 (luǒlù) 媲(pì)美

挑衅(xìn) 相形见绌(chù) 缄(jiān)默

4

窥探(kuī) 凋(diāo)零 哂( shěn)笑

香蒲(pú) 啮(niè)齿类 狩(shòu)猎

牟(móu)取 蹲(dūn)踞(jù) 酬和(hè)

即物起兴(xìng) 譬(pì)喻 熹(xī)微

淳(chún)朴 龙吟凤哕(huì) 呈贡(gòng)

咂(zā)摸 门楣(méi) 苋(xiàn)菜

囊(náng)萤映雪 车胤(yìn) 籍(jí)贯

腌(yān) 喧嚣(xuānxiāo) 招徕(lái)

铁铉(xuàn) 铂(bó) 荸(bí)荠(qí)

马趴(pā) 合辙(zhé)押韵 囿(yòu)于

饽饽(bō) 秫(shú)秸(jiē)杆 钹(bó)

家醅(pēi) 如法炮(páo)制 挑剔(tī)

枸杞(gǒuqǐ) 薏(yì)米仁 橄榄(gǎnlǎn)

蔫(niān) 怵(chù) 抠(kōu)

缥(piǎo)碧 轩(xuān)邈(miǎo) 嘤嘤(yīng)

鸢( yuān )飞戾( lì )天 横柯上蔽(bì) 疏(shū)条交映

短褐(hè)穿结 箪(dān)瓢屡空 晏(yàn)如

衔(xián)觞(shāng)赋诗 硕(shuò)师 叱(chì)咄(duō)

俟(sì) 负箧(qiè)曳(yè)屣(xǐ) 皲(jūn)裂

衾(qīn) 珮(pèi)环 篁(huáng)竹

坻(chí) 清冽(liè) 蒙络摇缀(zhuì)

参(cēn)差(cī)披拂(fú) 斗(dǒu)折蛇行 犬牙差(cī)互

浩浩汤汤(shāng) 霏霏(fēi) 悄(qiǎo)怆(chuàng)幽邃(suì)

山岳潜(qián)行 隐曜(yào) 樯(qiáng)倾楫(jí)摧

忧谗(chán)畏讥 琅(láng)琊(yá) 暝(míng)

繁阴(yīn)弈(yì) 觥(gōng)筹交错 阴翳(yì)

浅鬣(liè) 红装而蹇(jiǎn) 者 汗流浃(jiā)背

曝(pù)沙之鸟 呷(xiā)浪之鳞

(四)

八年级下册生字

第一单元

1、绯红(fēi h?ng) 标致(biāo zhì) 落第(lu? dì) 不逊(bù shùn) 诘责(ji? z?) 托辞(tuō cí) 油光可鉴(y?u guāng kě jiàn)

抑扬顿挫(yì yáng dùn cu?) 深恶痛疾(shēn wù t?ng jí)

2、翳(yì) 责罚(z? fá) 气量(qì liàng) 质问(zhì wan) 广漠(guǎng m?)

管束(guǎn shù) 宽恕(kuān shù) 文绉绉(w?n zhōu zhōu)

3、幽默(yōu m?) 凄惨(qī cǎn) 奥秘(ào mì) 翻来覆去(fān lái fù qù)

4、黝黑(yǒu hēi) 滞留(zhì liú) 愚钝(yú dùn) 器宇(qì yǔ) 禁锢(jìn gù) 轩昂(xuān áng) 犀利(xī lì) 侏儒(zhū rú) 酒肆(jiǔ sì) 尴尬(gān gà)

炽热(chì ra) 粗制滥造(cū zhì làn zào) 藏污纳垢(cáng wū nà g?u)

郁郁寡欢(yù yù guǎ huān) 鹤立鸡群(ha lì jī qún) 正襟危坐(zhang jīn wēi zu?) 颔首低眉(hàn shǒu d 5

ī m?i) 诚惶诚恐(ch?ng huáng ch?ng kǒng) 无可置疑(wú kě zhì yí)

黯然失色(àn rán shī sa) 广袤无垠(guǎng mào wú yín)

5、搓捻(cuō niǎn) 企盼(qǐ pàn) 繁衍(fán yǎn) 迁徙(qiān xǐ) 觅食(mì shí) 油然而生(y?u rán ?r shēng) 花团锦簇(huā tuán jǐn cù) 美不胜收(měi bù shang shōu) 繁花似锦(fán huā sì jǐn) 风云突变(fēng yún tū biàn) 不可名状(bù kě míng zhuàng)

落英缤纷(lu? yīng bīn fēn) 冥思遐想(mí sī xiá xiǎng) 期期艾艾(qī ài)

第二单元

6、博识(b? shí) 美艳(měi yàn) 消释(xiāo shì) 褪尽(tuì jìn)

凛冽(lǐn lia) 升腾(shēng t?ng) 脂粉奁(zhī fěn lián)

7、睥睨(pì nì) 污秽(wū huì) 犀利(xī lì) 迸射(bang sha)

播弄(bō n?ng) 虐待(nǜe dài) 雷霆(l?i ting) 拖泥带水(tuō ní dài shuǐ)

9、苍茫(cāng máng) 胆怯(dǎn qia) 翡翠(fěi cuì) 精灵(jīng ling) 蜿蜒(wān yán)

10、执拗(zhí niù) 憔悴(qiáo cuì) 馈赠(kuì zang) 真谛(zhēn dì) 璀璨(cuǐ càn)

酷肖(kù xiào) 海誓山盟(hǎi shì shān m?ng)

长吁短叹(cháng xū duǎn tàn) 千山万壑(qiān shān wàn ha) 盛气凌人(shang qì líng r?n)

第三单元

11、蓬蒿(p?ng hāo) 咫尺(zhǐ chǐ) 狼藉(láng jí) 呐喊(nà hǎn)

自不量力(zì bù liàng lì) 相形见绌(xiāng xíng jiàn chù)

精巧绝伦(jīng qiǎo ju? lún) 美味佳肴(měi wai jiā yáo)

12、萧瑟(xiāo sa) 和煦(h? xù) 干涸(gān h?) 吞噬(tūn shì)

裸露(luǒ l?u) 戈壁滩(gē bì tān) 沧海桑田(cāng hǎi sāng tián)

13、媲美(pì měi) 挑衅(tiǎo xìn) 鼠目寸光(shǔ mù cùn guāng)

14、缄默(jiān m?) 狩猎(sh?u lia) 凋零(diāo líng) 滑翔(huá xiáng)

目空一切(mù kōng yī qia)

15、哂笑(shěn xiào) 拍板(pāi bǎn) 牟取(m?u qǔ) 黑咕隆咚(hēi gū l?ng dōng)

颤颤巍巍(chàn chàn wēi wēi) 莫衷一是(m? zhōng yī shì) 胸有成竹(xiōng yǒu ch?ng zhú)

不容置疑(bù r?ng zhì yí) 慷慨大方(kāng kǎi dà fāng)

一视同仁(yī shì tong r?n) 任劳任怨(ran láo ran yuàn)

第四单元

16、蹲踞(dūn jù) 酬和(ch?u ha ) 熹微(xī wēi) 譬喻(pì yù) 淳朴(chún pǔ)

qǐ xìng) 引经据典(yǐn jīng jù diǎn)

悠游自在(yōu y?u zì zài) 龙吟凤哕(l?ng yín fang huì)

6 镶嵌(xiāng qiàn) 即物起兴(jí wù

17、腌(yān) 门楣(m?n m?i) 籍贯(jí guàn) 城隍庙(ch?ng huáng miào) 肃然起敬(sù rán qǐ jìng) 囊萤映雪(náng yíng yìng xuě)

18、囿(y?u) 钹(b?) 招徕(zhāo lái) 铁铉(tiě xuàn) 饽饽(bō bō) 秫秸秆(shú jiē gǎn) 随机应变(suí jī yìng biàn) 合辙押韵(h? zh? yā yùn) 油嘴滑舌(y?u zuǐ huá sh?)

19、家醅(pēi) 一马当先(yī mǎ dāng xiān) 顾名思义(gù míng sī yì)

20、怵(chù) 抠(kōu) 逢场作戏(f?ng chǎng zu? xì)

八面玲珑(bā miàn líng long) 看风使舵(kàn fēng shǐ du?)

左右逢源(zuǒ y?u f?ng yuán)

人情练达(r?n qíng liàn dá)

孤陋寡闻(gū l?u guǎ w?n) 7

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com