haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中语文初中语文

陈涉世家原文 字词解释 译文 理解性默写

发布时间:2014-07-03 14:13:28  

陈涉世家

ch?n shang zhě ,yáng ch?ng r?n yě ,zì sha 。wú guǎng zhě ?陈 胜 者 , 阳 城 人 也 ,字 涉 。吴 广 者 ,yáng jiǎ r?n yě ,zì shū 。ch?n sha shǎo shí ,cháng yú r?n

, 阳 夏 人 也 ,字 叔 。 陈 涉 少 时 , 尝 与 人 yōng gēng ,chu? gēng zhī lǒng shàng ,chàng han jiǔ zhī , ?佣 耕 , 辍 耕 之 垄 上 , 怅 恨 久 之 , yuē :“gǒu fù guì ,wú xiāng wàng 。”yōng zhě xiào ?r yìng 曰 :“苟 富 贵 ,无 相 忘 。” 佣 者 笑 而 应 yuē :“ru? w?i yōng gēng ,h? fù guì yě ?”ch?n sha tài xī 曰 :“若 为 佣 耕 ,何 富 贵 也 ?” 陈 涉 太 息 yuē :“jiē hū !yàn qua ān zhī h?ng hú zhī zhì zāi !” 曰 :“嗟 乎 !燕 雀 安 知 鸿 鹄 之 志 哉 !” ar shì yuán nián qī yua ,fā lǘ zuǒ zh? shù yú yáng

二 世 元 年 七 月 ,发 闾 左 谪 戍 渔 阳 ,jiǔ bǎi r?n tún dà z? xiāng 。ch?n shang ﹑ wú guǎng jiē ,九 百 人 屯 大 泽 乡 。 陈 胜 ﹑ 吴 广 皆 cì dāng háng ,w?i tún zhǎng 。huì tiān dà yǔ ,dào bù tōng 次 当 行 ,为 屯 长 。会 天 大 雨 ,道 不 通 ,dù yǐ shī qī 。shī qī ,fǎ jiē zhǎn 。ch?n shang ﹑ wú gu

上一篇:永远新生
下一篇:核舟记.docx阅读
网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com