haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中语文初中语文

福建省福州文博中学2013届中考语文复习 易错字词

发布时间:2013-10-01 12:28:19  

易错字词

头晕目眩( ) yōng( ) 碌 迸溅( ) 伫立( ) 忍俊不禁( )

玷( )污 倔强( )( ) 诅咒 ( ) 贪lán( ) du?( )落 chú形

( ) 玲珑剔 ( ) 透 a( )运 获益fěi( )浅 栖( )息

zhàn( )蓝 枯涸 ( ) hái( )骨 喑 ( ) 哑 更胜一ch?u( )

苦心孤诣( ) 寒颤 ( ) 炫耀( ) hài( )人听闻 人迹hǎn ( )至

人声dǐnɡ( )沸 波lán( ) Lán( )语 斑lán( ) qí( )祷

默契 ( ) 污秽( ) 妇rú( )皆知 鞠躬尽cuì( ) 锲( )而不舍 ch?u chú( )( ) jiǒnɡ( )乎不同 深suì( ) 义愤填yīnɡ( ) jī( )绊 一拍jí( )合 挑xìn( ) pì( )美 缄( )默 莫zhōng( )一是 鳞次栉( )比 众目睽睽( ) qíng( )天撼地 旁wù ( )

譬 ( ) 喻 gù( )名思义 通( )达旦 妖娆( ) 教诲( ) xia( )dú( ) 陨( ) 落 ruì( )智 恪尽职守( ) 气吞斗( )牛

重蹈fù zh? ( )( ) 怒不可遏( ) 拮( )据( ) 根深dì( )固

zīzī( )( )不倦 咬文嚼 ( ) 字 咀嚼( ) 璀càn ( ) ( ) 阔绰( )

面面相觑( ) 慰藉( ) 狼jí( ) 书jí( ) 沉湎 ( ) 馈 ( ) 赠

如坐针zhān ( ) 吹毛求cī( ) 万恶不sha( ) 恻隐( ) 蓦 ( ) 然

中流dǐ( )柱 戛( ) 然而止 惬 ( ) 意 叱( )咤( )风云 浑身解( )数 无垠( ) 精疲力ji? ( ) 毛骨悚 ( ) 然 迁xǐ( )

忧心忡忡( ) 阴 mái( ) 余xiá( ) 娴熟( ) 眼花liáo ( ) 乱 剽悍( ) 畸形( ) 粗犷 ( ) 锐不可当 ( ) 地jiào( ) 荒谬( )

赃物( ) 奔丧( ) 取dì( ) 镂空 ( ) xiāo( )声nì( )迹 濒( )临 追sù( ) 绮丽( ) 抑扬顿cu?( ) 禁ɡù( ) 正襟( )危坐

粗制làn( )造 àn( )然失色 执拗( ) 咫尺( ) 狭隘( ) 急zào ( )

冥思xiā( )想 滑稽 ( ) 鞭挞 ( ) 盛气línɡ( )人 相形见绌( )

跻身( ) 奢 ( ) 侈( ) 驰骋( ) 鞭笞 ( ) 静 mì( ) 歼灭( )

shì( )犊情深 提防( ) 再接再lì( ) 怨天y?u( )人 委qū( )求全

1 如法炮制( ) 按bù( )就班 姗姗( )来迟 哄( )堂大笑 岿然不动( )

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com