haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中语文初中语文

第10课《晏子使楚》课件

发布时间:2013-10-08 10:33:15  

晏子使楚
《晏子春秋》

晏子
(?——前50 0),名婴,字 平仲,夷维(今 山东高密)人。 春秋后期著名的 政治家,外交才 能和朴素作风闻 名诸侯。

《晏子春秋》

是战国时期一部记载春秋时齐 国著名政治家和外交家思想、言行 的著作,多认为系后人假托。全书 篇幅短小,但首尾完整,故事性强, 行文畅达明快。

齐读课文

赏析课文

晏 子 将 使 楚。 楚王 出使 “晏婴,齐 之 习之,

谓 左右 曰:

听说 代这个消息 对 …… 说 辞 者 也,今 方 来,吾 欲 辱 之,

判断句:熟练

……的人

将要

代晏婴

何 以 也?” 王 宾语前置句:以何

左右对曰:“为 其 来也,臣请 缚 一人过 i 请允许干某事 绑 回答 wè 在,

而行。王曰,何 为 者 为wé 曰:齐人也。王 曰,何 坐? 宾语前置句:为何 也?对 i:做 宾语前置句: 坐何 犯罪 曰,犯罪 盗。” 坐

第一段: 楚国君臣事前的密谋策划.

晏子至,楚王

赐 晏子酒。 酒 酣,吏二缚 一人 诣 王。 赏赐 喝酒喝得正高兴 绑 到

王曰:“缚者 曷 为 者也?”对曰:“齐人也,坐 盗。”王 视 宾语前置句 通假字: “曷”通“何”:什 么

晏子曰“齐人 固 善 盗乎?”晏子 避 席 对曰:“婴 闻 代这样的事 本来 善于擅长 离开座位 之,
只是 它们的 就 变为 橘 生 淮南 则 为 橘,生 于 淮北则为枳,叶徒相似,其实味不同。 果 实 ……的原因 所 以 代词, 然 者 这样 不同 何? 水土 异 也。

今民生长于齐不盗, 入楚则盗, 得无 楚 之 水土 使民 善 盗 耶?” 莫非 …… 吗? 难道……吗? 王笑曰:“ 圣 人 非 所 与 熙 也, 寡人 反 取 病 焉.” 辱 不是 “熙”通“嬉”:开 玩笑

第二段: 写晏子机智地挫败了楚国君臣的阴谋。

再读课文

分析晏子与楚王的对话,体会晏子的外交语言艺术。
楚王对晏子的侮辱 晏子针锋相对地反击 晏子的结果 楚王的结果

齐人固善 盗乎?

莫非楚之水土 使民善盗耶?

圣人非所与 熙也。

晏子是怎样一个人:

寡 人 反 取 病 焉

机智勇敢,善于辞令,不辱使命,极大地维护了 国家尊严的出色的外交家。

生淮南为橘

生淮北为枳

水 土 异 也

在齐为君子

在楚为强盗

类比推理:
生于淮南

橘 枳


生于淮北

水土异也
( 生活环境不同,导致本质的改变 )

生长于齐

不盗 盗


入 楚

小结:
这则寓言故事深刻的讽刺了楚王 的自作聪明,说明了侮辱别人的人到 头来必然受辱与人,自讨没趣。

热爱祖国,这是一种最纯洁、最 敏锐、最高尚、最强烈、最温柔、最 无情、最温存、最严酷的感情。一个 真正热爱祖国的人,在各个方面都是 一个真正的人??——(前苏朕

)苏 霍姆林斯基


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com