haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中语文初中语文

汉字大赛

发布时间:2013-10-27 11:52:31  

中国汉字听写大赛词语集锦(一)

shān rán lai xià p?zhàn qīng sa wú gōng jiǎojiàn jiāo tàn fāng xīng wai ài 潸 然 泪 下 破 绽 青 涩 蜈 蚣 矫 健 焦 炭 方 兴 未 艾 yì zhàn yǔn mìng tōng dié ěr yú wǒzhà bá hù jié gěng xī yì chà yì 驿 站 殒 命 通 牒 尔 虞 我 诈 跋 扈 桔 梗 蜥 蜴 诧 异 yí zhǐ qì shǐ diāo bì ch?n miǎn ?u qì xiāo sa ěrshú n?ng xiáng r?u cuō 颐 指 气 使 凋 敝 沉 湎 怄 气 萧 瑟 耳 熟 能 详 揉 搓 y?u yú ch?ng jiàn jìngù fǎ chú dūnbù waiyǔch?m?u g? m? zào cì 囿 于 成 见 禁 锢 反 刍 墩 布 未 雨 绸 缪 隔 膜 造 次 pàozhàng tōng di? zháicái tuǒyuán duānní táixiǎn tiānfùbǐngyì 炮 仗 通 牒 择 菜 椭 圆 端 倪 苔 藓 天 赋 秉 异 lào bǐng chì y?u dǐng lǐ m? bái chā kē dǎ hùn tí hú guàn dǐng 烙 饼 蚩 尤 顶 礼 膜 拜 插 科 打 诨 醍 醐 灌 顶 jí ya ch?ng qiú wēi rú lěi luǎn nǔmǎ yuazǔdàipáo xiadú a piáo 集 腋 成 裘 危 如 累 卵 驽马 越 俎 代 庖 亵 渎 饿 殍 lài há ma wangzhōngzhuōbiē chuōjǐliáng gǔ w?chu? zhì fēng mù yǔ 癞 蛤 蟆 瓮 中 捉 鳖 戳 脊 梁 骨 龌 龊 栉 风 沐 雨 jī cháng lù lù shuǐ xī xiāo shǒu shì zh?ng jū xīn pǒ ca zhà meng 饥 肠 辘 辘 水 螅 枭 首 示 众 居 心 叵 测 舴 艋 bìxiào cánhái z?sh? pūshàn tànnángqǔwù jījiǎo zhuōjīnjiànzhǒu 毕 肖 残 骸 咋 舌 蒲 扇 探 囊 取 物 犄 角 捉 襟 见 肘 sh?nkān huázh?ngqǔchǒng táotài gǔzào z?ng zi qiān jūn yī fà 神 龛 哗 众 取 宠 淘 汰 鼓噪 粽 子 千 钧 一 发 suí cháo biāo shēng kāng xī lu?lu?dàduān liào juě zi huáng qí 隋 朝 飙 升 康 熙 荦 荦 大 端 尥 蹶 子 黄 芪

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com