haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中语文初中语文

昔仲尼

发布时间:2013-10-29 12:41:49  

昔仲尼(节选三字经)

昔仲尼
xī zhòng ní shī xiàngtuó 昔 仲 尼 , 师 项 橐.
zhào zhōng lìng dú 赵 中 令, 读 lǔ 鲁 lún 论.

gǔ shèng xián shàng qín xué 古 圣 贤, 尚 勤 学
bǐ 彼 jì shì xué qiě qín 既 仕 ,学 且 勤 shū qiě zhī miǎn 书 , 且 知 勉.

pī pú biān xiāo zhú jiǎn 披 蒲 编, 削 竹 简. Tóu xuán liáng zhuī cì gǔ 头 悬 梁, 锥 刺 股. rú náng yíng rú yìng xuě 如 囊 萤, 如 映 雪. rú fù xīn rú guà jiǎo 如 负 薪 , 如 挂 角.

bǐ wú 彼 无

bǐ bú jiào zì qín kǔ 彼 不 教 , 自 勤 苦. jiā suī pín xué bú chuò 家 虽 贫, 学 不 辍 shēn suī láo yóu kǔ zhuó 身 虽 劳 , 犹 苦 卓.

昔 仲 尼, 师 项 橐.古 圣 贤 ,尚 勤 学. 赵 中 令 ,读 鲁 论.彼 既 仕 ,学 且 勤. 披 蒲 编, 削 竹 简.彼 无 书 ,且 知 勉. 头 悬 梁, 锥 刺 股.彼 不 教, 自 勤 苦 .
gǔ shèng xián shàng qín xué 古圣贤尚勤学

如 囊 萤, 如 映 雪.家 虽 贫, 学 不 辍.
如 负 薪, 如 挂 角.身 虽 劳, 犹 苦 卓.

宋朝时赵中令──赵普, 他官已经做到了中书令了, 天天还手不释卷地阅读论 语,不因为自己已经当了 高官,而忘记勤奋学习。

悬梁刺股

囊萤映雪

仲尼 赵中令 披蒲编 削竹简 悬梁刺股 囊萤映雪 负薪 挂角


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com