haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中语文初中语文

八年级(上)语文期中考试生用4

发布时间:2013-11-09 13:38:00  

初二期中语文试卷﹙11月9日生用﹚

一、 知识积累与运用(28分)

1、下列加点字音完全正确的一项是 ( )(2分)

A、瓦砾(lì) 愧怍(zhu? ) 颓 ( tuì) 唐 绥靖(jìng) ....

B 脂 (zhī)粉 诘(ji?)问 呵 (hē)斥 晌(shǎng)午 ....

C、杀戮(lù) 尴尬(gà) 撒 (sǎ)网 憧憬(jǐn) ....

D、狼藉(jí) 蹒 (pán)跚 颠沛(pai) 提(tí)防 ....

2、下列词语中没有错别字的一组 ( )(2分)

A、大厅广众 瞬息万变 无精打采 月明风轻

B、张惶失措 诲人不倦 转弯抹脚 重峦叠嶂

C、情郁于衷 黯然失色 穷困潦倒 名付其实

D、娓娓动听 锐不可当 得天独厚 祸不单行

3、下列句中加点的成语使用错误的一项是 ( )(2分)

A、“十一”黄金周期间,清秀旖旎的太湖风光令国内外游人流连忘返。 ....

B、为了在科技比赛中体现创新精神,许多同学处心积虑,设计了各种造型的航空模型。 ....

C、为了纪念安徒生诞辰200周年,国家邮政局发行了一套令人赏心悦目的《安徒生童话》邮票 。 ....

D、在纪念反法西斯战争胜利65周年之际,有识之士提醒人们,要警惕日本军国主义死灰复燃。 ....

4、下列文学常识表述有误的一项是( )(2分)

A、《望岳》、《春望》、《石壕吏》都是唐代诗人杜甫写的诗。

B、《蜡烛》是苏联作家西蒙洛夫写的一篇战地通讯,反映了二战时期反法西斯人民血肉深情。

C、“青山依旧在,几度夕阳红”是我国文学名著《三国演义》的开篇词,作者是元末明初文学家罗贯中。

D、《大道之行也》出自儒家经典《礼记》,是孔子对各种礼仪论著加以辑录、编纂而成的,共49篇。

5、下列句子中没有语病的一项是( )(2分)

A、在建设三峡大坝的过程中,无论工人们遇到什么样的困难,他们却能披荆斩棘,一往无前。

B、在列车长粗暴干涉下,使爱迪生在火车上边卖报边做实验的愿望破灭了。

C、中国残疾人艺术团在香港演出大型音乐舞蹈《我的梦》,受到观众的热烈欢迎。

D、为了防止H7N9流感疫情不再反弹,市领导要求各单位进一步加强管理,制定严密的防范措施。

6、填空。(8分)

(1)、 ,阴阳割昏晓。(《望岳》杜甫)

(2)、晴川历历汉阳树, 。(《黄鹤搂》崔颢)

(3)、相顾无相识, 。(《野望》王绩)

(4)、 ,平还夕漫漫。(《早寒江上有怀》孟浩然)

(5)、大道之行也,天下为公, , 。《大道之行也》

(6)、《望岳》中表现诗人敢于攀登绝顶、俯瞰一切的雄心的诗句是“会当凌绝顶,_______________ ”。

(7)、《陋室铭》中与“时人莫小池中水,浅处无妨有卧龙”意思相近句子是 , 。

(8)、《爱莲说》一文中可以用来比喻君子不与恶浊的世风同流合污,但又不孤高自许的句子是 , 。

7、请根据语境,续写句子。

大自然的语言丰富多彩:从秋叶的飘零中,我们读出了季节的变换;从归雁的行列中,我们读出了集体的力量; 。 8、综合性学习(8分)

农历9月9日是重阳节,班里准备在这天召开班会,班会的主题是“尊敬长辈”。请你按要求完成下列任务。

(1)、老师首先向同学们展示了这样一份调查结果统计表

1

①用简要的文字概述表格所反映的主要信息: 2分) ②作为初中生的我们,请根据表格内容,谈谈你的感受: (2分)

(2)、主持人要求每位同学说一句祝福长辈的话,并准备编辑成册,请你为这个册子设计一个好听的名字,并写下你对长辈的祝福。(4分)

二.现代文阅读(24分)

﹙一﹚阅读王明钦的《难以忘却的感动》(有删改),完成9—12题。(12分)

①院落里花木竞秀,绿草如茵,常引来一些鸟儿嬉戏。那婉转的鸣叫以及枝头间的跳跃的身影,给我的小院增添了许多生趣。

②一天傍晚,我给花木浇水时,不经意间,发现两只小鸟在不足两米高的桂树上筑巢。它们飞进飞出,不停地忙碌。它们用嘴衔来细软的草和一些羽毛、烂泥,两天工夫就编成一个小碗般大小的巢。自此以后,早晨,它们用响亮的鸣叫迎接黎明;天将晚时,又以鸣唱报告夜晚的来临,那鸣声清脆、悦耳。

③这种鸟比麻雀稍大,头及下颈布着白色羽毛,人们称它为白头翁。《辞海》对其的解释为:小形林鸟,常常栖息于树枝之上,窥视昆虫,突袭捕获后,复飞返原处。种类甚多,如乌翁、北灰翁等,为农林益鸟。看了介绍,我更加重视保护这种小鸟了。

④我将院门整天紧闭,来客人时向他们细说详情,也请他们注意保护。我给花木浇水时也尽量避开鸟巢,免得惊飞它们。一次,趁着白头翁飞出鸟巢觅食之际,我好奇地伸手到巢中去摸,竟摸出两个比麻雀蛋略大的鸟蛋,外壳灰色带黑色斑点。我随即将鸟蛋送还巢中。没几日,我就看到一只白头翁一天到晚孵在巢内,有时飞出去,另一只就像约好了似的,连忙从外面飞进巢里。我猜想,这可能是在孵化小白头翁了。

⑤半个月后,情形逐渐明朗了起来。我看到白头翁衔来蚂蚱、青虫、毛虫以及蚯蚓等小虫子,飞进飞出,还不时听到来自巢里的叽叽喳喳的叫声。一天,我到桂树巢边探虚实,不小心碰了一下树枝,惊动了巢里的小鸟。呀!竟是四只黄喙小白头翁。它们以为是老白头翁喂食来了,正张开大口等着接食呢!

⑥四只小白头翁一天天地长大,两只老白头翁从早到晚不停地捕猎来食物喂食,它们口对口地把食物送到小白头翁的口中。我计算了一下时间,三分钟到六分钟就喂食一次,即使是雷电交加的雨天也不曾停止过!

⑦小白头翁们羽翼丰满,快要出巢起飞了。我想看个仔细,就走近巢边,捉出一只小白头翁。小白头翁在我手中挣扎叫喊,这下触怒了老白头翁,它们大声嘶叫着,在我的头上、身边疾飞不停。我不停地躲闪,没办法只得把小白头翁放回巢中。

⑧又有一次,一只八哥刚飞到桂树上,两只老白头翁就猛扑过去,八哥只得逃飞了。平常老白头翁总是站在树枝的最高点,迎风而立,时刻警惕地观察周围的变化,保护下一代的安全。

⑨在老白头翁的艰辛养育之下,小白头翁终于飞出了桂树上的巢。

⑩每天,当望着老白头翁和它们的子女在我家小院幸福地生活,在桂树枝头欢快地嬉戏,在湛蓝高远的天空自由飞翔,总有一种感动在我心头涌起。

9.根据文章内容,概括使“我”“难以忘却的感动”的事。(2分)

10.联系具体语境完成下列两小题。(4分)

(1)体会“它们大声嘶叫着,在我的头上、身边疾飞不停。我不停地躲闪,没办法只得把小白头翁放回......巢中”一句加点词语的表达效果。(2分)

(2)画线句子有何表达作用?(2分)

11.从内容和结构方面说说文章结尾一段的作用。(3分)

2

12.读完这篇文章你从中得到什么启发呢?请用40字左右文章表达。(3分)

(二)(12分)

①人们不喜欢台风,也害怕闪电,因为台风和闪电都属于灾害性天气,世界上每年因受台风影响而造

成的人员伤亡和经济损失是十分严重的。但是在这个世界上,如果没有了台风和闪电,又将会怎样呢?

②科学家说,如果没有台风, A 。而台风这一热带风暴的存在,却为人类送来了大量的淡水资

源。据测算:一个直径不算太大的台风,登陆时能带来近30亿吨降水!每年,台风给中国、日本、印度、菲律宾、越南以及美国沿海地区带来的水量,往往要占各地区全年降水总量的25%~30%!在炎热的季节

里,台风暴雨的光临,可以缓解旱情,使作物焕发生机。

③假如没有台风, B 。赤道地区太阳光强度大,气候炎热,如果没有台风来驱散这一地区的热

量,热带就会更热,寒带也会更冷,而温带则将从地球上消失。

④假如没有台风,地球能量将失去热平衡。台风生存于高温高湿海洋环境,在它的移动过程中,大风

将低纬度的热量和水汽带到中高纬度或沿海地区,从而形成了南北之间水热交换并进而导致全球“海—气

系统”的热平衡。

⑤专家们在研究过程中还发现,海上发生台风时巨浪会卷起深层海水,这些从深层上翻的较冷的海水

能使上层水温下降3℃~4℃,同时台风带上来的深层海水中的营养物质还有利于海洋表层浮游藻类的繁

殖,并为海洋鱼类提供间接食物来源。

⑥如果没有闪电,人类将失去一位勤奋的“清洁工”。雷电交作时,空气中的部分氧气被激变成臭氧。

臭氧能吸收大部分宇宙射线,使地球表面的生物免遭紫外线过量照射的危害。闪电过程中产生的高温,可

以杀死大气中90%以上的细菌和微生物,从而使空气变得更加纯净而清新宜人!

⑦假如没有闪电,人类还将失去一座巨大的“化肥厂”。据统计,每年地球上空会出现31亿多次闪电,

平均每秒钟100次。每次放电,其电能高达10万千瓦时,连世界上最大的电力装臵都不能和它相比。另

外,大气中还含有78%不能被作物直接吸收的游离氮。闪电时,电流高达10万安培,空气分子被加热到

3万度以上,致使大气中不活泼的氮和氧化合,变成二氧化氮。大雨又将二氧化氮溶解成为稀硝酸,并随

雨水降至地面与其他物质化合,变成作物可以直接吸收的氮肥。据测算,全球每年由雷雨“合成”的氮肥...

就有20亿吨。这20亿吨从天而降的氮肥,相当于20万个年产1万吨的化肥厂的产量总和!

13、通读全文,请你给文章拟一个恰当的标题。(2分)

14、认真阅读文章②③段,在A、B两个画线处,分别填写能概括语段内容的语句。(写在下面相应的横线.........

处)(4分) .

A. __________________________________________________________

B.______________________________________________________________

15、请你说一说下面句中加点词语的表达作用。(2分)

在炎热的季节里,台风暴雨的光临,可以缓解旱情,使作物焕发生机。 ..

______________________________________________________________ ______________________________________________________________

16、阅读原文,结合生活中你对台风(或闪电)的了解,运用简明生动的语言,写一段“台风(或闪电)

的自述”。(50字左右)(4分) _______________________________________________________________ ______________________________________________________________ _______________________________________________________________

三、古诗词赏析 (4分)

望洞庭湖赠张丞相 (唐 孟浩然)

八月湖水平,涵虚混太清。气蒸云梦泽,波撼岳阳城。

欲济无舟楫,端居耻圣明。坐观垂钓者,徒有羡鱼情。

3

17、试品析“波撼岳阳城”中的“撼”字的艺术效果。(2分)

18、“坐观垂钓者,徒有羡鱼情”表达了作者怎样的思想感情?(2分)

四、文言文阅读(14)

(一) 桃花源记 (7分)

晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之。复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁

然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,

悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来,具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,成来问讯。自云先

世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此

人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人

道也。”

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂

迷,不复得路。

南阳刘子骥,高尚士也。闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。

19、解释下列加点词语在文中的意思。(2分)

①芳草鲜美( ) ②有良田美池桑竹之属( ) ...

③便扶向路( ) ④寻病终 ( ) ..

20、用现代汉语翻译下列句子。(2分)

率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔 ______________________________________________________________

21、渔人偶遇桃源,“处处志之”,最终却“不复得路”,其中寄寓了作者怎样的思想? (3分) _______________________________________________________________ ______________________________________________________________

(二)(7分)

孝公①既用卫鞅②,鞅欲变法,恐天下议己。

令既具,未布,恐民之不信,已乃立三丈之木于国都市南门,募民有能徙臵北门者予十金。 民怪之,莫敢徙。复曰“能徙者予五十金”。有一人徙之,辄予五十金,以明不欺。卒下令。令行于

民期年,秦民之国都言初令之不便者以个数。于是太子犯法。卫鞅曰:“法之不行,自上犯之。”将法太子。太子君嗣也不可施刑刑其傅公子虔③黥④其师公孙贾。明日,秦人皆趋令。行之十年,秦民大说,道不拾

遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治。秦民初言令不便者有来言令便者。

(节选自《史记〃商君列传》)

注释:①孝公:秦孝公。②卫鞅:人名,即商鞅。③虔;人名。④黥:古代的一种肉刑。

21、与文中“将法太子”的“将”字意思相同的一项是(2分) ( )

A.左将军王凝之妻也<《咏雪》) B.爷娘闻女来,出郭相扶将(《木兰诗》) ..

C.意将隧入以攻其后也(《狼》) D.扶苏以数谏故,上(秦始皇)使外将兵(《陈涉世家》) ..

23、给文中画曲线的句子用“/”断句。(2分)

太 子 君 嗣 也 不 可 施 刑 刑 其 傅 公 子 虔 黥 其 师 公 孙 贾

24、用现代汉语翻译文中画直线的句子。(2分)

25、从

4

五、作文(50分)

请以“藏在心中的 ”为题,写一篇文章。

要求:①先将题目补充完整,然后写作;

②你可以大胆选择你最能驾驭的文体,写你最熟悉的内容,表达你的真情实感; ③不少于600字。

5

6

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com