haihongyuan.com
Ŀ ĵר
ȫվ
ڵλãҳ > н > 

йд1-13ڿȫ ע

ʱ䣺2013-11-15 13:51:04  

йдῼȫ 1-13ȫ

һ

1 Gung X 2 ji zh?u 3 ͩw t?ng

4 ޷qi ho w fn 5 Ъjin xiy

6 ζͬwai t?ng jio l 7 du qio 8 ɶh? tr m?ng 9 ڡw sng 10 din qi? 11 y tiy 12 h sn

13 ͼǽT M?n Jing 14 ѲŰsh ci o w 15 a lia 16 ͺt ji

17 li h ma

18 㷲zhu zhu b n 19 Źؽkun gun ji? 20 Ƚfn w?n r ji? 21 զz? sh? 22 Ƥqi p 23 gu ha

24 r zhyn wn shn 25 㢴ӢYn Di Y?ng

26 jio r?u zo zu? 27 ˮqing shu 28 ¯l b zi

29 ֵfyn do yng bio 30 ʯhyi yo sh 31 ߬ȭͷzun qun tou 32 nin ch?u

33 谷sn j qng n 34 bo tin tin w 35 ʰsh duo 36 Sh H?

37 ׽wang zhng zhu biy 38 n m

39 Zyng Gu? Fn

40 ʾxio shu sh zh?ng 41 ֺsh ho 42 qing bo 43 h? gn sun

44 Ȼka rn chng sh 45 Ħm? ji? zu? 46 tu? lu? 47 Ji? Zh?u 48 f y 49 f yua 50 p xi

51 ˮhn shu c?n c?n 52 lio jut zi 53 Ŀwn m y z 54 m? mo 55 sh?n kn

56 ۯضP Xin D?u Bn 57 ֵǽxing d x qing 58 lu? lu? d dun

ڶ

1 w gng 2 p? zhn 3 վy zhn 4 ýjio jin 5 ̿jio tn 6 sha m

7 tr sh n?ng xing 8 Ĥg? m? 9 zo c 10 ɬq?ng sa

11 δfng x?ng wai i 12 ch y 13 ۻfn ch

1

14 ch?n min 15 ӱlo bng 16 hu tr z?

17 ׽zhu j?n jin zhu 18 ɪxio sa 19 ?u q 20 Բtu yun 21 ͨtng di? 22 ѧchu? xu? 23 ղdn b 24 r?u cuo 25 x? y 26 dun n

27 թtr y w zh 28 jn g 29 po zhang 30 yn mng 31 zhi ci 32 dio b 33 ˶p tr mn 34 Фb xio 35 zo y

36 츳tin f y bng 37 b h 38 ۹ji? gtng 39 cn lia

40 ָʹy zh q sh 41 ̦޺ti xin 42 Ch? Y?u 43 hu ch?ng

44 ڳɼy?u y ch?ng jin 45 J? Kng

46 co jin r?n mng 47 Ӹco zi go

48 պˮֱzhn shu gng b 49 yng sa 50 r min 51 Di Zng 52 ȡju? q 53 ȿgu rng

54 ƴڻch ky d hn

1 png tu? 2 yo nia

3 꽭Ji Lng Jing 4 chung ji 5 ĺm i

6 ǽbyi pn lng j 7 ʪsh? zhtn 8 ˡro sh 9 ch?u chng 10 ̻pn hun

11 ͵c?ng lun di? zhng 12 fn ch?u 13 ӻz hu 14 chn tu 15 ٻy j?

16 z f zi 17 װzhung bio

18 zhng li d zh 19 ̳qio ch 20 y jn

21 y d?u c?ng shyng 22 bng ch

23 ɱsh shu jin 24 yn sh 25 l ma 26 gu y 27 ʯzht sh 28 ͲZ? B? 29 H z

30 Ϊfang w?i gu? nia 31 βx? fai bng

32 Բλz cn xng hu 33 ch?ng zh 34 w ji

2

35 ln g

36 ÿmti kung y xi 37 ϿQ Tng Xi 38 qi y

39 j j d xng 40 ܰnng x?n ?r 41 ݺjing hu 42 lia qie

43 ͥWyn Tng Yn

44 qi?ng b?ng d w 45 ٤g m do 46 pyn t 47 ޽hu? xing 48 پqi jng

49 ϲj x?n p ca 50 вgu cang 51 hyi q q 52 ȶshng qua

53 ݺz?ng h?ng bi h? 54 Ѽbi a j 55 ˿so s? 56 Ch Zhu 57 ko f 58 mang yn 59 ޣm xu

60 Ū֮ϲn?ng zhng zh? x61 Ĥdng l m? bi 62 y?n mi

63 뽹Gu? Gu? F Ren 64 l b?ng m? m 65 ´ԺYua L Sh Yun 66 ٤ji yy qn 67 쾵Su Yng D 68 c j

69 y y shyng hu? 70 jing zu 71 ˽wi jio

72 ಻h sh b d

1 Ťni nie 2 p shn 3 Ǭqin kn

4 ͼn t su j 5 ɿshn qng 6 жtu? xia

7 ۻyn hu lio lun 8 緹din fn bo 9 ϸgu g?

10 꼻һtn hu y? xin 11 c shyng ln 12 ɺgn h? 13 zh nan 14 ̴z tn

15 Թyun tin y?u r?n 16 d dng

17 shu li dn 18 co yn

19 ΡΡchn chan wyi wyi 20 ga y 21 r tr

22 ߦgn min zhng 23 lio tio zi 24 βyun wti hu 25 x? g

26 оdyng x?n r?ng 27 h?ng x?

28 ĥm? do hu? hu? 29 ݡxn m zhtn 30 ⨺m h?u

31 wn m q y?n 32 ʭsh? zi 33 ʸsh ling 34 z? zh?ng

35 ۼmti ln mti hun 36 su bio

37 /q y xun ng

3

38 Դg byng cu 39 zo ji 40 cha zhu 41 Ӻxun ha 42 ۻlu h x 43 hung dn 44 p y

45 hun yng

46 ̿Ҹ˾tn j gn jn 47 ëzng mo

48 jn g zh?u 49 nia b 50 gn gu 51 l hu 52 ȣq ch 53 zhtng ch 54 羸su jng 55 cho jn 56 gu ju? 57 zh y 58 ch hu? 59 to xn

60 ji ji w f 61 bng wn 62 差Xing Fn 63 qi sh 64 ױzhung lin 65 jin z 66 min sh 67 j y 68 Խjin yua

69 ¹yu yu l mng 70 ඥt h gun dng 71 chyng zi 72 Ñsh xi 73 ۩Yn Ch?ng

1ƾ֤ png zhang 2 ln sa 3 ̮ tn t

4 ˹ b lang g 5 rn nin

6 ֶն png dn dn 7 J?ng Ky 8 j ci 9 z zh?u

10 м gn j? t lng 11 dn q 12 Min Din 13 ƴ p?n c?u 14 y yn 15 q?ng lia 16 yn ju? 17 y y

18 ಽ y b y q 19 gn ln 20 ˮ shu bang 21 xi ju?

22 ڿ zh?ng ku shu? j?n 23 ձɽ r b? x? shn 24 b?ng j? lng 25 bn ji

26 ֿ zh shu kt ra 27 ٬ q?ng tio 28 Ŧ ni k?u

29 î yn ch? mo ling 30 ٽ ch?u chng bi ji?31 Ю/в xi? ch 32 ƻ gi hu 33 chang tu? 34 ɨ so zhou 35 p pa

36 ԾҪ qia j yo j?n 37 ȱ nng quy w ln 38 ӵ wn k z d

4

39 ɢ hun sn 40 hung q

41 jin qio yn 42 lng xio hu 43 ׶ gi zhu? 44 Ʒ pn tu

45 جج hn hn a a 46 cu? w?i 47 y?u z 48 jiy zi 49 chui du?

50 di shyng di q51 rtn rn 52 z wtn 53 Ȳ xin ci 54 tn sh 55 qin ch?ng

56 覲 xi b yn y 57 z n

58 / shng a 59 ᯼ c?n j 60 L S Z 61 ϴ gun x sh 62 m gu

63 Թ԰ z yun z y 64 pn to 65 Կ jun ka 66 ڿ kung y 67 ´ tng c

68 ާֲ ju? lai zh w 69 ko nng 70 sha j

71 (ע) H Tu? H?

1 y yn 2 a wn 3 屦gu? bo

4 hn tin y

5 qi yn

6 m mi z z 7 ǵj?n lun din 8 ׺zho ha

9 ż/ſm?n kn 10 İqin m?

11 Шxiy xng w?n z 12 ڶгhu? xi? 13 ϴx sh

14 ߲½bn b? l l 15 ʳji ch 16 Źgng g

17 ʯfn sh liu 18 ͷzu? t?u j?ng 19 βln wti yn 20 c b

21 ͨch lai png tng 22 go qng

23 Ȼm? rn hu shu 24 ΰqio qio bn 25 Ǽqing d 26 ko b

27 ˮzhyng li shu 28 ɷнsh yu jia sh 29 gui p 30 ᪻q hung 31 tr w 32 ѡln xun 33 xio m 34 sng yng

35 ԥy?u y b ju? 36 j?ng ln

37 q?ng q?ng w w 38 hu li 39 ɺln shn 40 sha l z 41 c ?

42 mng lng

43 sh y ?r gu? 44 ֢y zhang

5

45 ľm du?

46 ´÷G D M?i Ln 47 y b

48 װgung n sun

49 ʳưdn sh pio yn 50 ch?n ky 51 ȹqn j 52 Lin P

53 Ln Xing R 54 l ta 55 D D

56 ѹ¶gun gu g d 57 Yn Zhu

58 ͬ Wyng T?ng H? 59 촷(ע) j? ftn

1 Ҹ j ya ch?ng qi 2 Σ wyi r lti lun 3 ں cun h?ng 4 ѧ tu? p xu? 5 sh s 6 gu sh 7 xut y 8 « l shyng 9 l?i ru?

10 jing d?u 11 ݩ b qi

12 lng dng r y 13 ݸһЦ wn tr y? xio 14 أ J?n W Zh 15 gn ln

16 h a b qun 17 ͳ no ch?ng 18 S Xn 19 z? x

20 ֮ mo di? zh? nin 21 a l

22 ͷ qing min mn tou

23 r?ng m kng zng 24 chn y 25 Ӹ yng j 26 f j?

27 ʩЧ dng sh? xio pn 28 qin qun 29 shn x?ng

30 p?ng b shyng hu? 31 y n

32 ǽ tin lia m?n qing 33 ?r mio

34 mi gun y ju? 35 âɽ Mng Dng Shn 36 / y?n y 37 ʯ l?i sh 38 Go Yo

39 ˵dz po h dyng chng 40 gn yut 41 j lai

42 l?ng xing h zh 43 л Xia Do Yn 44 f ch

45 T q sh?u gu lo 46 wang yu sh?ng sh 47 lti s

48 ٹ֮ s h? zh? q?ng 49 zhu? ln lo shu P3 50 ˮ shu x?

51 Խ޴ yua z di po 52 η zh fyng m y 53 xia d

54 /ݳ a pio

55 ޹Ұʷ bi gun yt sh 56 Ʒ jun zh ho fn 57 ʡͨ ji shtng tng q 58 d?u dng 59 (ע) lia wan

6

ڰ

1 x? lu?

2 ֯ji? d z zh? 3 ߼lu? j 4 ڨd shn 5 ҵy ya

6 ʼٸsh zu? yng zht 7 ¥Yua Yng L?u 8 ޢd?u k?u 9 zho sh

10 xn shu nin li 11 ջp hu zh 12 jng lun 13 Qn Hu

14 fyn zh t li 15 mn mia 16 jin zi 17 y x 18 chi fyi 19 zhyn ji 20 ju? zi 21 cn du?

22 Ŀzh?ng m ku ku 23 j? jio 24 ku lti

25 zhan l?ng f ku 26 b sh 27 gui l 28 ̵xin do 29 b m 30 ԴLi Yun

31 ӶD W? tr Z 32 fchn yn 33 Ԩ޴yun su 34 di mo

35 ⲹwn r?u b chung 36 ϶cu? ?

37 ؽz? zh b jio 38 jun jia 39 Gy Lo Z

40 lo zo

41 ˫shung j sh 42 ch?n hun 43 nng ch?n 44 ʯsu sh 45 ԴW Yun 46 dn chun 47 b zi 48 t?u zi

49 ȼݽzh d?u rn q 50 ܱp g 51 rng jit 52 Ϸnu? x

53 ذ(ע)Tu? B Sh

ھ

1 z? mtng

2 ҷⵯya gung dn 3 xi? hng

4 ̽ȡtn nng q w 5 ֱzhung zh

6 chu j liang g7 j? chng l l 8 պhu? ho

9 h?ng zn y 10 սo zhn 11 lio qio 12 h? le 13 h? jn 14 mo z?i 15 d g 16 ϶xi x 17 µli zhou

18 ֥ɽZh? F Shn 19 hn b

20 ѪΪsh xua w?i m?ng 21 bo shng

7

22 L?i Z 23 ch tio 24 Ŷkng t?ng 25 ޼tit j li 26 ϾL?ng Yn J?ng 27 qin ln 28 ch?u zu? 29 ¼t?ng l 30 lu l 31 sh y

32 d? y wng qun 33 r?ng yun

34 Чy jng xio y?u 35 ̽Կw yn jiy kng 36 ؿбmiy xie 37 񿾮yn jng

38 ֮w mai qi zh? 39 xing yn 40 ߩxng b t 41 chyng li 42 ţni bng

43 ߵۿnin go d? sho 44 bn mo 45 h?ng ji 46 ޶ho co 47 gy bei

48 תzhun lia din 49 zn ba 50 f l 51 ʷdng f?i 52 ܯy ch 53 mo r 54 G˨i ni 55 q?ng q 56 ˹po gu

57 𽵹y zn jing gu 58 r?u zh

59 Ȼ̾ku rn chng tn 60 Թyun du 61 ܾݴyn su?

62 d l 63 y?n yn 64 ߢӢxi? y?ng 65 F X?

66ɪ(ע) jio zh g sa 67纷 wn f

ʮ

1 yn dng

2 ٻbo hu bn 3 °xi ba ky r 4 d jio

5 ͷli mn tou 6 ji sa

7 󸹬۹chn gng zh? gu 8 ϳx chung 9 ̪fyn ti 10 zu qin 11 cng ln

12 h zi l ch 13 j y 14 һy? li

15 pin t w?n

16 ⼿gu y j ling 17 m dng 18 juy dun

19 ķlng m ji 20 ˮS Shu Gun 21 r sh 22 do z 23 갷zng p 24 shy l 25 lu? din

26 ijco l ch?ng

27 Ӧzh hu fn yng 28 mn l 29 tng lu? 30 ˿t s? z 31 ëݢmo gan

8

32 ɽKui J? Shn

33 ݺy hi w qi?ng 34 pin shu zh? z 35 qin ka 36 mng d 37 l s? 38 t la 39 ɽshn xio 40 p luo

41 һgy? p?u hung t 42 ޴zi chn 43 ̽yn jia 44 y zn 45 y qia 46 kun y?u 47 ׿rn kou 48 lo o

49 ͷp?ng t?u xin z 50 紪֮r chun zh? b 51 yn xi

52 ܲyn ju? b gu 53 gun x?n mn m? 54 byn m?n 55 y zn

56 bo l z su? 57 li d 58 go s 59 z dn 60 zh?u w?n

61 㨲y y b hun 62 ᶼFyng D Ch?ng 63 ٜYn Y Du? 64 Ьxi? pn 65 ްhng m?

66 (ע)Zhun X

ʮһ

1 Ⱥ sh ho

2 pio qia 3 ƻ g hu? 4 Ħ m sa

5 Ÿ b m?n gyng 6 ۏˮ/ˮ tng shu 7 nin t 8 ch d 9 y q

10 ۴α ln c zh b 11 si xin yn 12 l?u g

13 min lng ch?ng 14 İ f fti x?n bng 15 þ d?ng zh? d? ji 16 ling m?

17 Ե m di? xing 18 bio jn r 19 ɣ/ɣ sng shan 20 θ wai wn

21 ӹӹµµ yng yng l l 22 zh mia 23 Zhng Qin

24 躹 to gung yng hu25 jun yng

26 Ҹ֮ zhu ya zh? hun 27 g j

28 ȸ zh qua xun w 29 ˹ Mi S?

30 ϳͲ yn ch?ng b di 31 ˪ p? shung

32 κ fng lng xng hi 33 ̴Խ tn yua 34 b? za 35 bo y

36 Ȼ shn rn lai xi 37 sh r b x 38 bin zun 39 l c 40 to tia 41 r gu

9

42 yo zi 43 © p? l?u 44 do chi

45 M W?i P

46 ʱ sh gui mng jin 47 ̶ Tn Zha S

48 r?n zhng q j 49 / p zi 50 ˮٶ Shu Y bng 51 Ь xi? xun 52 Wng Jin 53 ӽ bn j?n 54 zhng l

ʮ

55 Ҫ J?n Gu Yo L?a 56 yng ni

57 ֽ w l?ng zh 58 mn hun

59 ɽҰ shyn shn yt o 60 f go 61 涷 h du 62 ŭ n f 63 zhtn q 64 巨 cn f

65 y y mi xing 66  sh y q hn 67 pin yn 68 ch?ng d 69 Բ b b 70 hn a

71 ch zh yu mng 72 ׷ chun fyi

73 ɸ gn gy zi j 74 go ling 75 gyng x 76 j?ng j

77 Ե mng bo yun qin

78 ս nu? zhn 79 Ţ nng no

80 Ĵָ֦ pin m zh? zh 81 qi?ng c

82 ܧ r y?n yua sa 83 n r l 84 ׶ y dng

85 أأ w w qi?ng nin 86 ϻᡵ xi jin w?i dyng 87 ոӹ xio f c?ng gng 88 С xio din 89 x min 90 y?n zh

91 g yun d?ng lun fyi 92 zhtn hui 93 zhng jin

94 ǧ zh l qin l

ʮ

1 juy zu 2 chun w

3 ltng su su 4 ׸ zho zhu 5 Ц shtn xio 6 ڨЦ shn xio

7 ҭҭ chu chu yy yy 8 jn ru? hn chn 9 to l?a 10 ƫ̻ pin tn 11 bng chui 12 zhtn m

13 龫 dn j?ng ji? l 14 d yng 15 d?u ch 16 qi ha 17 hu li

18 ӬӪ yng yng gu gu 19 zhyn yn 20 ץ zhu ji

10

21 ޷ Lu? F 22 ο l?u kng 23 tn h? 24 ߥ cun duo 25 ¶ mtng dng 26 pn shn

27 Կط Zho Kung Yn 28 chung chung 29 fn qing

30 /Qzhu qi?ng x ku31 Ͳ ku b b l 32 l zu 33 q? qiao 34 xun zh 35 zhu ji 36 w zu?

37 chng shn 38 hn b 39 㶴 lang cng 40 ͷ lu? tou

41 һ y? d dn r 42 ߳ ch b 43 chn y 44 lia xi 45 ش zh? yn 46 ʶ sh j?ng 47 y x

48 / ch? wtn 49 gng xia 50 Ϫ x? ka

51 ӷ H? F?n m?n xi 52 ȸԾ f q qua yua 53 f y?ng

54 ̺ hi yn h? q?ng 55 ߮ y?u y 56 Ҵ t ya 57 Ͻ xi zh

58 ˮ q shu li shng 59 ʽ΢ sh wyi 60 ݷ y fyi

61 m du? zi 62 sh jie 63 du j?

64 ڲ ? gun b? di 65 _Ŀг chyn m qia ch 66 Ⱦ j? zng jn 67 Y? L H? 68 b kng 69 fyng d 70 mn y 71 j j? 72 wn lun 73 yng chyn

11

һƪϰ̫
һƪѧв46-47
վҳվͼ վͳ
All rights reserved Powered by Ŀ
copyright ©right 2010-2011
ĵϿ磬ַϵͷzhit326@126.com