haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中语文初中语文

1-3单元字词

发布时间:2013-11-15 13:51:06  

七年级语文上基础知识归纳

第一单元

qí nan lín lín 分 歧 嫩 芽 水 波 粼 粼 tān huàn qiáo cuì ju? bi? 瘫 痪

chuí w

捶 打

自 作 主

nì p

匿 笑

dǎo q

祷 告

憔 悴 诀 别 ànɡ ji喜 出 望 外 脸 jù zh张 不 可 抗拒 寒 ái huái yìn bì 徘 徊 荫 蔽 ī 攲 斜 á 颊 àn 战

第一单元

qí nan lín lín 分 芽 水 波 tān huàn qiáo cuì ju? bi?

chuí w

自 作 主

nì p

笑 dǎo q

ànɡ ji喜 出 外 jù zh张 不 可 抗 ái huái yìn bī 斜 á 脸 àn 寒 ì

第一单元

分 歧 嫩 芽 水 波 粼 粼

捶 打

自 作 主

祷 告

喜 出 望 外 脸 张 不 可 抗 寒 攲 斜 颊

第二单元

tuì kē jiū fēn 褪 色 磕 头 纠 纷

wai f?n wǎn 劝 慰 焚 烧 惋 惜 pí juàn kān bù qiú shan jiě 疲 倦 不 堪 不 求 甚 解 huǎnɡ rán dà wù huā tuán jǐn cù 恍 然 大 悟 花 团 锦 簇 ɡān ɡà zhì sha 尴 尬 停 滞 威 慑 kuān h?nɡ dà liànɡ zhū sī mǎ jì 宽 宏 大 量 蛛 丝 马 迹 yí zì bú l?u dú jù huì yǎn

一 字 不 漏 独 具 慧 眼 m?u xū yú bǐnɡ 谋 生 须 臾 屏 息 chu? mínɡ cáo 绰 号 铭 记 嘈 杂

xǐ ěr ɡōnɡ tīnɡ chí zhī yǐ h?nɡ 洗 耳 恭 听 持 之 以 恒 yā qua wú shēnɡ zhǎnɡ 鸦 雀 无 声 高 涨

第二单元

tuì kē jiū fēn 色 头

wai f?n wǎn 劝 烧 惜 pí juàn kān bù qiú shan jiě

huǎnɡ rán dà wù huā tuán jǐn cù

ɡān ɡà zhì sha 停 威 kuān h?nɡ dà liànɡ zhū sī mǎ jì

yí zì bú l?u dú jù huì yǎn

m?u xū yú bǐnɡ

chu? mínɡ cáo

号 记 杂

xǐ ěr ɡōnɡ tīnɡ chí zhī yǐ h?nɡ

yā qua wú shēnɡ zhǎnɡ

第二单元

褪 色 磕 头 纠 纷

劝 慰 焚 烧 惋 惜

疲 倦 不 堪

恍 然 大 悟

尴 尬 停

宽 宏 大 量

一 字 不 漏

谋 生 须

绰 号 铭

不 花 滞 蛛 独 臾 记 求 甚 团 锦 威 丝 马 迹 具 慧 眼 屏 嘈 解 簇 慑 息 杂

洗 耳 恭 听 持 之 以 恒

鸦 雀 无 声 高 涨

第三单元

yùn niànɡ dǒu sǒu

酝 酿 抖 擞 精 神 liáo nan 嘹 亮 繁 花 嫩 叶 zhù xù

贮 蓄

pān qu

攀 附

chà li

刹 那

lia m

清 冽

nɡ xi澄 清 án sh蜷 曲 áo ku? k寥 廓 ai 梦 寐 ānɡ 镶 边 ū 倏 忽 ū h? 枯 涸 cha

第三单元

yùn niànɡ dǒu sǒu

精 神

liáo nan 亮 繁 花 叶 zhù xù

pān qu

chà li

lia m

nɡ xi清 án sh曲 áo ku? kai 梦 ānɡ 边 ū 忽 ū h? cha

三单元

酝 酿 抖 擞 精 神

嘹 亮 繁 花 嫩 叶

贮 蓄

攀 附

刹 那

清 冽

澄 清 蜷 曲 寥 廓 梦 寐 镶 倏 枯 边 忽 涸

解词语

第一单元

委屈 一霎时 瘫痪 憔 悴 央求 喜出望外 合二

欹斜

而一 匿 笑 祷 告

第二单元

纠 纷 感 慨 不求甚解 毫无例外 自相矛盾

滚瓜烂熟

忘乎其形

出人意料尴 尬持之以恒

第三单元

欣欣然 朗 润 赶趟儿 酝 酿 婉转 舒 活 一年之计在于春 花枝招展 呼朋引伴

设若

空灵

刹那

倏忽

栖息

枯涸

响 晴 贮 蓄 偌 大 蜷 曲 肥 硕 寥 廓

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com