haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中语文初中语文

八年级语文答谢中书书4

发布时间:2013-11-19 12:52:21  

《答谢中书书》
陶弘景
恩阳二中----陈

主讲:恩阳二中------陈慧

答谢中书书
答复

陶弘景


谢征,作者的朋 友。中书,是 谢征的官职。

解题

谢中书即谢征,字元度,曾作中书鸿胪 所以称之为谢中书。

书即书信,古人的书信又叫?尺牍? 或曰?信札?,是一种应用性文体。多 记事陈情,中国古代的抒情散文即始于 书信,书信的实用性和审美性结合得十 分完美。

作者简介

陶弘景(452~536),字通明,南朝梁时丹阳 秣陵(今江苏省江宁县)人。他曾经担任诸王的侍 读,因看透了混浊的人世,后隐居句曲山,可是 ?国家每有吉凶征讨大事,无不前以咨询,月中常 有数信,时人谓为‘山中宰相’ ?。

陶弘景给谢征的这封回信,称道江南山水之美, 笔笼山川,纸纳四时,文辞清丽,为六朝山水小品 名作。(全文仅68字)

整体把握之朗读
答谢中书书
陶弘景

山川/之美,古来/共谈。 高峰/入云,清流/见底。 两岸/石壁,五色/交辉。 青林/翠竹,四时/俱备。 晓雾/将歇,猿鸟/乱鸣; 夕日/欲颓,沉鳞/竞跃。 实是/欲界之仙都。 自/康乐以来,未复有/能 与(yù )其奇者。

山川之美,古来共谈。
山川景色的美丽,

自古以来就是文人雅士共同赞叹的啊。

高峰入云,清流见底。

巍峨的山峰耸入云端.

高 峰 入 云

高 峰 入 云

清流见底
明净的溪流清澈见底。

两岸石壁,五色交辉。

两岸石壁,五色交辉

两岸的石壁色彩斑斓,交相辉映。

青林翠竹,四时俱备

青林翠竹,四时俱备
青葱的林木,翠绿的竹丛,四季常存。

晓雾将歇,猿鸟乱鸣

清晨的薄雾将要消散的时候,传来 猿、鸟此起彼伏的鸣叫声;

晓雾将歇,猿鸟乱鸣

夕日

欲颓,沉鳞竞跃。

夕阳快要落山的时候, 潜游在水中的鱼儿争相跳出水面。

夕日欲颓,沉鳞竞跃

实是欲界之仙都。 自康乐以来, 未复有能与其奇者。
这里实在是人间的仙境啊! 自从南朝的谢灵运以来,就再 也没有人能够欣赏这种奇丽景色 了。

译一译
山 川 之 美, 古 来 共 谈。 山川景色的美丽,自古以来就是文人雅士共同赞叹的啊。 高 峰 入 云, 清 流 见 底。 巍峨的山峰耸入云端,明净的溪流清澈见底。 两 岸 石 壁, 五 色 交 辉。 两岸的石壁,色彩斑斓,交相辉映。 青 林 翠 竹, 四 时 俱 备。 青葱的林木,翠绿的竹丛,四季长存。 晓 雾 将 歇, 猿 鸟 乱 鸣; 清晨的薄雾将要消散的时候,传来猿、鸟此起彼伏的鸣叫声; 夕 日 欲 颓, 沉 鳞 竞 跃。 太阳快要落山了,潜游在水中的鱼儿争相跳出水面。 实是欲界之仙都。 自康乐以来,未复有能与其奇者。
这实在是人间仙境。

从谢灵运以来,就再也没有能欣赏 这奇异景色的人了。

高峰入云 仰 视

视 线

俯 视
清流见底

平视

两岸石壁,五色交辉。

山水相映之美。

这里有山水相映之美, 你看,山的峻峭,水的明 丽。水的动势给山增加了 活力,山的倒影给水铺上 了异彩,二者相映成趣。

色彩配合之美。

这里有色彩配合之美,你看 两岸石壁,五色交辉;青林 翠竹,四时俱备,蓝天作背 景,绿水为衬托,绚丽动人 美不胜收。

晨昏变化之美。 ?这里有晨昏变化之美, 你看,清晨白雾缭绕,似 烟似缕,猿啼鸟鸣生机勃 勃;傍晚红日西沉,山色 苍茫,飞鸟归林,猿猴息 树,游鱼跃水。

动静相衬之美。

这里有动静相衬之美,你看, 高峰为静,流水为动(形体)。 林青竹翠为静,五色交辉为动 (光色)日出雾歇为静,猿鸟 乱鸣为动;日落山暝为静,游 鱼跃水为动(声响

3、此文表达了作者怎 样的感情? 《答谢中书书》表达了作 者沉醉山水的愉悦之情和与古 今知音共赏美景的得意之感。


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com