haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中语文初中语文

人教版八年级上语文-----字、词归纳

发布时间:2013-11-30 09:02:01  

八年级上语文字、词归纳

一 字、词

第一单元

锐不可当(dāng) 业已(yǐ) 绥(suí)靖(jìng) 阌(w?n)乡 聿(yù) 鄂(a) 豫(yù )阻遏(a) 疟子(yàozi) 寒噤(jìn ) 蹿(cuān) 仄(za)歪(wāi) 张皇(huáng)失措 尖利 能耐 悠闲 阴惨 央告 转弯抹角 月明风清 拂(fú)晓 瓦砾(lì) 地窖(jiào) 鞠(jū)躬(gōng) 颤(chàn)巍巍(wēi) 箱箧(qia) 赃物 制裁 荡然无存 纳粹(cuì) 肃穆 荒谬(miù) 健忘

第二单元

谋(m?u)死 鼹(yǎn)鼠 切切(qia)察察(chá) 絮(xù)说 顺顺流流 辟(pī)头 震悚(sǒng) 干戚 图赞 懿(yì) 皋(gāo) 骇(hài) 掳(lǔ) 疮(chuāng)疤(bā) 诘(ji?)问 惶急 渴慕(mù) 疏懒 霹(pī)雳(lì) 孤孀(shuāng) 差(chāi)使 狼藉 簌簌(sù) 典质 惨淡 赋闲 勾留 迂(yū) 蹒(pán)跚(shān) 拭(shì)擦 颓(tuí)唐 触目伤怀 琐屑 情郁(yù)于中 大去 交卸(xia) 奔丧 凹凼(dàng) 尴(gān)尬 (gà) 烦躁 微不足道 大庭广众 塌(tā)败 惶恐 伛(yǔ) 翳(yì) 滞(zhì)笨 愧(kuì)怍(zu?) 攥(zuàn) 荒僻(pì) 取缔(dì) 骷髅 克扣 接济(jì) 唏(xī)嘘(xū) 稀罕 噩(a)耗 呵斥 焦灼(zhu?) 伎(jì)俩(liǎng) 颠(diān)沛(pai) 吊(diào)唁(yàn) 文绉绉(zhōu) 长途跋涉 穷愁潦倒 风尘苦旅 鸡零狗碎 低眉顺眼 连声诺诺 生死祸福

第三单元

郦(lì)道元 匀称(chan) 佥(qiān) 惟妙惟肖(xiào ) 雄跨 雄姿 残损 古朴 推崇 巧妙绝伦 刹(chà)那 驻(zhù)足 失之毫厘,差之千里 美感 史诗 轩(xu

ān)榭(xia) 胸中有丘壑(ha) 嶙(lín)峋(xún) 广漆(qī) 败笔 镂空(l?u) 蔷薇 明艳 因地制宜 重峦叠嶂(zhàng) 斗拱额枋(fāng) 藻井 御(yù)道 磬(qìng) 鎏(liú)金 雍(yōng)正 鳌(áo)头 琉璃 蟠(pán)龙 中轴线 金銮殿 天井 伧(cāng)俗 得体 屏风 纳凉 帷幕 缓冲 造型 雅俗之分

第四单元

竺(zhú)可桢(zhēn) 孕育 萌发 次第 翩(piān)然 销声匿(nì)迹 风雪载(zài)途 农谚 榆叶梅 连翘 衰草连天 周而复始 草长莺飞 蟾蜍 鄞(yín) 囊(náng) 克隆 繁衍 胚胎 鳞片 脊(jǐ)椎 (zhuī) 两栖(qī) 相安无事 鸟臀(tún)目 恐龙 铱(yī) 潮汐 褶(zhě)皱(zh?u) 核磁共振 遗骸(hái) 劫难(nàn) 致密 追溯(sù) 天衣无缝 物种 归咎(jiù) 藩(fān)篱 啸 (xiào)聚山林 失衡 栖(qī)息 监控 在劫难逃 五彩斑斓 束手无策 物竞天择 无动于衷 幻觉 吟咏 绮丽 殷红 日薄西山 气息奄奄 变化多端 夕阳无限好,只是近黄昏 衰减

第五单元

浔(xún) 落英 豁(hu?)然开朗 俨(yǎn)然 阡(qiān)陌(m?)交通 垂髫(tiáo) 叹惋(wǎn) 诣(yì) 铭(míng) 馨(xīn) 鸿儒 白丁 蕃(fán) 淤(yū)泥 濯(zhu?)清涟(lián)而不妖 不蔓不枝 亵(xia)玩 噫(yī) 隐逸(yì) 罔(wǎng)不因势象形 贻(yí) 黍(shǔ) 箬(ru?)篷 糁(sǎn) 髯(rán) 诎(qū) 倚(yǐ) 船楫(jí) 壬(r?n)戌(xū) 篆(zhuàn) 修狭(xiá) 和睦(mù) 大同

第六单元

晨曦(xī) 溯(sù) 素湍(tuān) 飞漱(shù) 五色交辉 夕日欲颓(tuí) 沉鳞竞跃

藻荇(xìng) 沃日 艨(m?ng)艟(chōng) 泅(qiú) 鲸(jīng)波万仞 溯(sù)迎而上

腾(t?ng)身百变 僦(jiù) 雾凇(sōng) 沆(hàng)砀(dàng) 更(gēng)定

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com