haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中语文初中语文

九上字音、字形

发布时间:2013-12-16 10:34:55  

姜堰市励才实验学校 姜堰市外国语学校

九年级语文备课组

九年级上册字音、字形

主备人:孟小梅 审核人:丁建军 2012.2.28

千zǎi难逢 ( jiǎo揉造作 (

) ) ) ) ) ) ) ) 鄙夷不xia( yān红 ( yǎn然 ( qǐ丽

) ) ) ) ) niù不过 ( yīn勤 ( 滑jī 木na 晦sa

( ( (

) ) ) ) ) 血mài 依wēi 童 zhì

( ( (

) ) ) yùn 育 ( 欢呼qua跃( yíng联 ( ) ) ) 泠泠c?ng c?ng( 嶙xún ( sha级而上 ( 言简意gāi ( m?然 kūkū穷年 ( ( 探lí得珠( liào望 jiǒng

然 水波línlín 污g?u 苍qi?ng lìn啬 车zh? 和xù

guī宝 精suǐ dài慢 xiāo瑟 zh?眠 阴huì a然

lán lǚ

与日jù增 如火如tú zuàn着 du?脚

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

) ) ) )

) piān飞 ( xiá 想 ( 嘟nong ( lián yī ( ju?起 ( qia意 (

分道扬biāo( cuān出 ( 阴huì ( bāo贬 ( zhù藏 ( 黑yǒuyǒu ( liáo廓 ( 祭sì

chī笑 ( ji?据

gōng维 ( zì suī ( 打g?

zhuài着 ( ) 生意àng然 ( ) 苍qi?ng ( ) chàn动 ( ) yú越

) 荡yàng ( )

sùsù作响 ( ) fá味

) 怅wǎng ( ) 郁郁cōng cōng( ) tián静 ( ) yǐ逦

) zhǎn新 ( ) 积zǎn ( ) sa索

) 寒jìn ( ) shà白 ( ) biē气 ( ) juàn永 ( ) 颤lì

chī笑 (

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

ruì智 ( ) kēng qiāng( xiāng嵌 ( ) 宽shù ( 跌dàng ( ) 闪shu? ( hān厚 ( ) niǔ ní ( 执niù ( ) gān gà ( 取dì

( ) liào下 ( lǒng罩 ( ) shàn笑 ( 擦shì

) qián诚 ( 前jù后恭 ( ) xīng sōng ( shū忽 ( ) 皱xi? ( shùn间 ( ) piē见 ( h?辙

( ) 移xǐ

yà苗助长 ( ) xī 利 ( mài络 ( ) 生机àng然( jiǎo健 ( ) yī郁

摇ya

( ) zhà栏 ( 卓zhù ( ) bān布 (

柔màn ( ) 浮想lián翩(wēi峨

lán lǚ (

1、 根据拼音在方格内写出相应的汉字。

1

) shì好 ( ) 害sào ( ) huàng动 ( ) 哽ya

) nu?动 ( ) 龙盘虎jù ( ) luǒ露 ( ) 发liǔ ( ) yùn蓄 ( ) 明m?u善lài( ) 急不xiá择 ( ) 婆suō ( ) xiān细 ( ) 葱l?ng ( ) l?u空 ( ) 繁yǎn ( )

得chěng

) xiāo声nì迹(

yà苗助长

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )( ))

(((((((((((((((( (( ((

姜堰市励才实验学校 姜堰市外国语学校

九年级语文备课组

丰富贫jí的大脑,擦亮蒙蔽的眼睛,冷却急zào的情绪,抚慰受伤的灵魂,浸润干h?的心田,陶yě高洁的志趣。

2、根据拼音在方格内写出相应的汉字。

书籍是一池清水,一本书就是一

h?ng清澈的泉水,我们qia意地将自己浸泡其中,评读文字,吸取精suǐ。让书的清泉荡涤浑身的污g?u,我们就会远避世俗的侵蚀,心灵就会少一点浮躁,多一份恬静。

3

、根据拼音在方格内写出相应的汉字。

安mì的校园,被暮色浸透了。细柳、扁柏、小池、曲径??一切都蒙上了凄迷的调子,带着些凉薄的意味。独有一圃大理菊却盛放着,蓊蓊yù yù地开出一片花海。在沉沉的夕阳影里,鲜明极了。那些硕大的花朵,每一朵都像一团火球,逼近去凝视,火球中含yùn着生命的烈焰,让人有zhu?热的感觉。

4、根据拼音在方格内写出相应的汉字。

天目湖湖水清liè,水质纯洁。群山环抱,峰luán 绵gan。湖边岸线环弯曲绕,蜿蜒伸向茫茫苍山之中,远tiào流泉飞瀑,悬崖披绿,松涛竹海,禽飞兽走,景色天成,意趣横生,给人以回归大自然的美妙感觉。胜似仙境的湖光山色,倾倒了无数中外宾客。

5、根据拼音在方格内写出相应的汉字。

距离是积绽中的yùn niàng,轮回中的新生。距离产生造型,于是有气势雄伟的万里长城,金碧辉煌的布达拉宫,yōng r?ng典雅的天坛故宫 。距离产生音符,于是有动人心魄的二泉映月,极具悲壮的十面埋伏,如歌如泣的阳关三叠。

6、根据拼音在方格内写出相应的汉字。

冰雪融化,草木m?ng 发,各种花次第开放。再过两个月,燕子piān 然归来。不久,布谷鸟也来了。于是转入炎热的夏季,这是植物yùn yù果实的时期。

8、根据拼音在方格内写出相应的汉字。

晨雾轻笼,塘河若一根标致的裙带,松松地皱(xi?)着,划一道柔和的曲线,殇然远去。远方的新世纪大桥在袅袅雾气中慢慢显出峭拔的身姿,备极崇丽。玲珑( tī)透、造型各异的街灯把它五彩的光轻轻泻进塘河,河水欢唱,汽笛声声,垂柳依依。置身于大塘河 (pàn),你会感到一份久违的宁静踏实,愉快的心情涨得满满的,(qia)意极了!

9、根据拼音在方格内写出相应的汉字。

坚守并不意味着gù步自封,低潮也未必等于消亡,只要坚持自己的信念,就会一直生存下去。所谓竞争,其实比的并不是爆发力,而是持久的ran性。如何不去为了别人而邯郸学步、别出心cái,而是不断地提高自己,让自己出类拔cuì,这才是最重要的求生之路。

10、根据拼音在方格内写出相应的汉字。

在喧xiāo的城市里,高明的园艺师们都懂得,一块草坪要比一丛花林更能给人tián静的享受。如果你疲劳了,烦燥了,你就在绿荫上躺下来吧。一旦和小草们一样紧贴着大地母亲的心,你会突然发觉,这里是多么的温xīn,你会嗅到那带有泥土味的青草的芳香,获得心灵上的慰jia。

《与朱元思书》

一、解释下列加点的文言字词

2

姜堰市励才实验学校 姜堰市外国语学校

九年级语文备课组

天山共.色( ) 从.

流飘荡( ) 在昼犹.昏( )

一百许.里( ) 天下独绝..( )( ) 猛浪若奔.( ) 急湍甚..箭( )( ) 泉水激.石( ) 负.势竞上..( )( )(

争高直指.( ) 互相轩邈..

)(

) 泠泠作.响( ) 蝉则.千转不穷.( )(

鸢飞戾.天者( ) 猿则百叫无绝.(

窥谷忘反.(

横柯上..

蔽(

)(

二、翻译句子

1、急湍甚箭,猛浪若奔。

2、负势竞上,互相轩邈,

3、蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。

4、鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥欲忘反。

三、断句

蝉则千转不穷 (断一处)

《捕蛇者说》

一、解释下列加点的文言字词

黑质而..白章.

)(

)(

) 以啮..

人(

)(

然得而腊..之以为..饵(

)(

)(

) 无御之.者( ) 可以已..

大风(

)(

岁.赋其二(

其.始,太医以.王命聚之.(

)(

)(

)当.

其租入( )

永之人争奔走焉...。( )( ) 专其..

利三世矣( )( )

今吾嗣为之...十二年(

)(

)( )吾祖死于是.( ) 几死者数.矣(

貎若甚戚.者( )

若毒之...

乎(

)(

)(

余悲.之(

君将哀而生之....

乎(

)(

)(

)(

)则.

吾斯此(

积于..

今六十岁矣( )( ) 则久已病.

矣( ) 而乡邻之生日蹙..(

)(

向.

吾不为斯役(

殚.其地之出..

( )(

)(

) 则.曰(

号呼而.转徙(

) 饥渴而.顿踣(

) 犯.

寒暑( ) 曩.

与吾祖居者( ) 悍吏之.来吾乡(

)虽.

鸡狗不得宁焉( ) 叫嚣乎东西...(

)(

以.尽吾齿.( )(

时而..献焉.

( )(

)(

谨食.

之(

吾恂恂..而起(

) 哗然而.

骇者(

) 盖.

一岁之犯死者二焉( )

岂.若吾乡邻之.旦旦有是哉(

)(

苛政猛于.虎也(

故为之..

说(

)(

) 吾尝疑乎.是(

) 今以.

蒋氏观之( ) 以俟夫...观人风者得焉.(

)(

)(

)(

二、翻译句子

1、永之人争奔走焉。

2、君将哀而生之乎?

3、悍吏之来吾乡,叫嚣乎东西,隳突乎南北,哗然而骇者,虽鸡狗不得宁焉。

4、孰知赋敛之毒有甚是蛇者乎!

5、苛政猛于虎也。

三、断句

1、然得而腊之以为饵

2、永之人争奔走焉。 3、盖一岁之犯死者二焉;

4、孰知赋敛之毒有甚是蛇者乎!

《醉翁亭记》

3

姜堰市励才实验学校 姜堰市外国语学校

九年级语文备课组

一、解释下列加点的文言字词

其.西南诸.峰( ) ( ) 山.行六七里( )

望之蔚然而....深秀.者( ) ( ) ( ) ( )

有亭翼然临...于泉上者( ) ( ) 饮少辄.醉( )

名.之者谁?太守自谓.也( ) ( ) 负.者歌于途( )

醉翁之意..不在酒,在乎.山水之间也( ) ( ) ( )

得之..心而寓..之酒也( ) ( ) ( ) ( )

野芳发..而幽香( ) ( ) 佳木秀.而繁阴( )

杂然而前陈..者,太守宴.也( ) ( ) ( )

颓然乎...其间者( ) ( ) 临.溪而渔( )

太守之乐..其乐也( ) ( ) 树林阴翳.( )

太守谓.谁( ) 伛偻..提携( )

二、翻译句子

1、望之蔚然而深秀者,琅琊也。

2、名之者谁?太守自谓也。

3、醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。

4、山水之乐,得之心而寓之酒也。

5、野芳发而幽香,佳木秀而繁阴

6、人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。

三、断句

人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。

4

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com