haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中语文初中语文

《曹刿论战》我的课件

发布时间:2013-12-27 11:39:34  

春秋时候,齐与鲁是邻国。齐强鲁弱。齐襄王荒淫暴 虐,他的两个弟弟公子小白和公子纠怕遭牵累,都出奔 “十年春,王正月, 他国。公子小白出奔莒国,公子纠出奔鲁国。 齐襄公被齐国大臣杀死后,公子小白抢先赶回了齐国, 公败齐师于长勺。” 做了国君,就是齐桓公。齐桓公胁迫鲁庄公杀了公子纠。 -------- 孔子《春 从此两国结下深仇大恨。鲁庄公十年的春天,齐再次兴 秋》 兵攻鲁,战于长勺… …

《左传》

?
《陈涉世家》→《史记》第一部 纪传体通史(人物为中心); 《唐雎不辱使命》→《战国策》 国别体史书(各国史事)

必以分人。


6、牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。
虚报 实情 以实情判断

7、小大之狱,虽不能察,必以情。

曹 刿 战

何 小大之狱, 可以一战。 战前 论准备 以 虽不能察, 战 必以情。 取信于民 有政治远见

战中

抓住战机

有卓越军事才能

战后

何 论胜因 以 胜

分析胜因 有过人谋略

曹刿是如何论战的?哪些言行展现了他的 远谋?

一知民心向背,有政治远见
二知士气盈竭,有军事才能 三知敌军虚实,有过人谋略

不知取胜希望,寄托臣神

不知用兵思想,急躁冒进
不知取胜原因,乏军事指挥才能 有人说,鲁庄公是 个昏君。你同意这 种说法吗?请简述 理由。

中考链接:
? 1、(福建莆田市中考)出身下层的谋士曹刿毛遂 自荐,辅佐鲁庄公取得长勺之战的胜利。曹刿的成 功给你什么启发?
能力的展现需要一个舞台,当机遇尚未到来时,应该 ①“公将战”表现鲁庄公面对强敌毫不畏惧。 积极为自己能力的展现寻找机会,让别人认识你,欣赏你, ②“小大之狱,虽不能察,必以情”表现鲁 庄公取信于民(或:勤政爱民)。 ③“公与 愿意为你提供施展才华的平台。(能联系课文通顺表达自 己的感悟即可。若从鲁庄公知人善任的角度来论述亦可) 之乘”表现鲁庄公礼贤下士。④“公问其故” 表现鲁庄公不耻下问。⑤鲁庄公发现曹刿才 华出众,加以重用,表现鲁庄公知人善任。 ? 2、(福建福州中考题)鲁庄公是个平庸的国君, ⑥在作战时机的选择上,两次遭到曹刿否定, 但从选文可以看出,他身上也有不少值得肯定的地 鲁庄公毫不介意,表现鲁庄公胸怀宽广,从 方。请找出一处作简要分析。(3分) 善如流。 (3分,任选一处分析,意思对或言之有理均 可)

3、读了这则短文,鲁国获胜给你启示最深的一点 是什么?请联系生活实际简要谈谈你的看法。(不超过 30字) 鲁国获胜的主要启示有,获胜的根本是取信 于民,获得人民的支持;战争中要善于分析敌情, 把握战机;统治者应善于听取并采纳群众的意 见……(学生结合课文任选一个角度,联系实际谈 出看法,言之成理即可,记4分) 2、

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

(2012· 湖南) 1、解释下列句中加点的字。 (1)十年春,齐师伐我 师: (2)肉食者鄙 鄙: (3)牺牲玉帛,弗敢加也 加: (4)既克,公问其故 克: 2、选出下列句中的“以”字与“可以一战”中的“以”意思用法相同 的一项( ) A.以其境过清(《小石潭记》 B.以塞忠谏之路也(《出师表》) C.域民不以封疆之界(《得道多助,失道寡助》) D.得鱼腹中书,固以怪之矣(《陈涉世

家》) 3、用现代汉语写出句子的意思。 (1)小大之狱,虽不能察,必以情。 (2)一鼓作气,再而衰,三而竭。 4、文中曹刿谈到了决定战争胜负的最主要的条件,孟子《得道多助, 失道寡助》一文也对此作了论述。这分别是:文中 : 《得道多助,失道寡助》 :

十年春,齐师伐我。公将战。曹刿请见。 其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿 曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问: “何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也, 必以分人。”对曰:“小惠未徧,民弗从 也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以 信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公 曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对 曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。” 公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰: “未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐 师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视 其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐 师。 既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气 也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈, 故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视 其辙乱,望其旗靡,故逐之。”


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com