haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中语文初中语文

苏教版八年级上册语文期末综合基础复习(十)

发布时间:2014-01-06 14:37:53  

凌霞中学八年级语文(上)基础检测十

1. wēi 迤 2. páng b? 3. kē 捐杂税 4. 呜咽

5. p?ng pài 6. guàn 输 7. 骨lu 8. chān 扶 9. 火liáo 10. 焦灼 11. liàng qiàng 12. 愠 怒 13. huáng 惑 14. 病笃 15. niān 巴 16. 端xiáng 17. 酸sa 18. 绽 开 19. 喧xiāo 20. 温xīn 21. 龟 裂 22. 如火如tú 23. 胼 胝 24. zī xún 25. 编撰 26. 受益fěi 浅 27. 脊 椎 28. 拖zhuài 29. zhu? 烧 30. 令人作ǒu 31. wěi 缩

32. 臭气xūn 天 33. shēn yín 34. 无xiá 顾及 35. jǔ sàng 36. 匍 匐 37. 繁yǎn 38. 胚 胎 39. 夭 亡 40. bīn 临 41. 诞 生 42. 华yì

43. 贮 运 44. 花卉 45. 梦mai 以求 46. 提xi? 47. 借jiàn 48. 脍 zhì 人口 49. 真zhì 50. xia 渎 51. 枯zào 52. xián 熟深谙 53. 漂泊 54. 空xì 55. 蕴 藏 56. kuī 视 57. qí 视 58. 斗ōu 59. 隔h? 60. 责无旁dài 61. 一shà 那 62. 猝 然

63. a 然一怔 64. 抽yē 65. m? 地 66. 沉yín 67. 笼zhào 68. gōu 火 69. 万lài 俱寂 70. 绚 丽 71. 急zh?u 72. 酝 niàng 73. liáo 亮 74. qī qiāo 75. qiā 指一算 76. 殷 切 77. 玛nǎo 78. yān 红

79. xiāng qiàn 80. 国jí 81. 山ào 82. chà 异 83. 字帖 84. qí dǎo 85. juàn 恋 86. m?ng 发 87. áo 游 88. 卓 越 89. mù 集 90. wū mia 91. jiǎo 健 92. 倔 强 93. 洋yì

94. 贫jí 95. liào 望 96. 无与lún 比 97. 延mào 98. měng 懂 99. 绵亘 100. 101. 102. 103. 104. 127. 128. 129. 130. 131. 132.

jì 求 交xia 狼jí 妥tiē 雪皑皑 泥zhān 骨lu hān 然入梦 鳞次栉 比

105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 133. 134. 135. 136. 137.

山岚 zhà 栏 马guà suǒ 屑 diàn 记 鼓nāng~ shuàn 净 fù 闲 tuí 唐 风靡 堪 称 dì 听 点缀 鳞次栉 比

116. 117. 118. 120. 121. 123. 124. 125. 126. 140. 141. 142. 143. 144.

人影憧憧 xīng sōng piē 见 缝纫 xī xū zhǎn 转反侧 wěi~ 动听 褴 褛 ch?u 谢 无精打cǎi 一妥 百妥 池沼 硕 大

liàn yàn wai 集 虬 干 毛骨悚 然

pán shān 119.

嘀 咕 122.

ch?u chú 115.

zhēn zhu? 139.

lín xún 138.

1. , ,叶徒相似,其实味不同。 2. 今民生长于齐不盗,入楚则盗, ? 3. ,寡人反取病焉。

4. 青树翠蔓, , 。 5. ,下见小潭, 。 6. 潭西南而望, , 。

7. 四面竹树环合,寂寥无人, , 。 8. 潭中鱼可百许头, 。

9. 卷石底以出, , , , 。

10. 坐潭上,四面 , , , 。 11. 日光下彻, , ; , ,似与游者相乐。 12. 庭下如积水空明, , 。

13. 治水之法, , , 。

14. 如 , , ,则事不举而水利不兴矣。 15. 盖 , , , , , ,是以 , 。

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com