haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中作文初中作文

准提咒

发布时间:2013-10-13 08:04:58  

◎ 神咒原文:

稽首皈依苏悉帝 头面顶礼七俱胝

我今称赞大准提 唯愿慈悲垂加护

南无飒哆喃。三藐三菩陀。

俱胝喃。怛侄他。

唵。折戾主戾。准提娑婆诃。

◎ 准提神咒注音:

nā mó sà duō nán,sān miǎo sān pú tuó, jù zhī nán, dá zhí tuō,

ǎn, zhé lì zhǔ lì, zhǔn tí suō pó hē.

上一篇:菠萝鸭
下一篇:作文开头结尾连接词2
网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com