haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中作文初中作文

第一单元 基础过关

发布时间:2013-10-21 10:32:04  

第一单元 基础过关

一、生字

1.xì 嫩yá 分qí 取ju?

chā散 LíLí shá 各d?所

2. tān huan bào 怒 沉jì chuí 打

qiáo cuì yāng 求 ju? 别 淡雅

3. xùxù dādā zuà dǎ 捕 pēpē 树 chà 脸jiá 自zu?张

严lì 无可wǎ

4. nì dì gěng mù dǎ告

zǐ妹 pá 心xù yì蔽

二、古文翻译

1.韩雪日: 8.未若:

2.内集: 9.期:

3.儿女: 10.去:

4.俄而: 11.尊君在不: .

5.欣然: 12.相委而去: .

6.何所以: 13.下车引之: .

7.差可以: 14.元方入门不顾:

三、默写

,犹有竟时。 ,随风直到夜郎西。

,志在千里 10 .

3.养怡之福, 。 11. ,不但在天.

4.幸甚至哉, 。 ,青山郭外斜。

,邀我至田家。 ,潭影空人心。

6. 。 ,闻道龙标过五溪。

,初日照高林。 ,巴山夜雨涨秋池。

,但余钟磬音。

四.名著阅读

1.《繁星》《春水》是冰心在印度诗人 的影响下写成的。

2.它包括三个方面的内容:

一是对的歌颂。 二是对 三是对

第二单元 字词过关

一.字词

1.(wēi) yú zhì tuì f? kē lu? yú( )钱

Jiǎo( )huá( ) 海ōu( ) yuán( )助 权wēi jiū( )fēn( ) cí( )爱 时ch?n( ) bǔ( )问

2.ji? 感ǎi 搓ǎn fǔ弄 Zhà开 唯kǒng cákuì 疲倦不kā 不求sha 混为一án 然大wù 花团锦cù 美不胜ōu

3.gāgà 辛là 讽cì 停ì 威sha yíng 宽h? 独具huì眼

Zhū丝马jì gǔ 整装待fā

4.l?ng qiào xūú tú 惊à Bǐ息 承?ng chu?

号 cá杂 h?咙 得意 yáng

洗耳gōng 听 持之以 恒 yā 雀无声

二.默写

1. ,不亦说乎?

2. ,不亦君子乎?

3. 五日三省吾身4. 三十而立,六十而耳顺,不逾矩.

5. ,死而不学则殆.

6. 知之者7. ,其不善者而改之.

8. ,切问而近思.

三.翻译.

1.学而时习之:( ) .

2.我日三省吾身:( )( ) ..

3.传不可乎:( ) .

4.虚而不思则罔( ) .

5.死而不学则殆( ) .

6.博学而笃( )志 .

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com