haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中作文初中作文

三国战记吕布版.exe-up

发布时间:2014-01-05 11:36:07  

__SEH__ 0xc0000005 at 0x408ea0
CS :0x0000001B SS :0x00000023 DS :0x00000023
ES :0x00000023 FS :0x0000003B GS :0x00000000
EAX:0x00000000 EDX:0x00200246 ECX:0x00000000
ESP:0x0012FD8C EBP:0x075F0020 EIP:0x00408EA0
ESI:0x00800FE0 EDI:0x00000003
-- backtrace --
0x00408ea0:[三国战记吕布版.exe]:(001:00007ea0)
--stack--
0x0012fd8c: 0x00000003 0x7c802446 0x00000001 0x0012fdac
0x0012fd9c: 0x00000000 0x00003338 0x000004f8 0x00003338
0x0012fdac: 0x00471a6a 0x004d0be9 0x00000000 0x00000000
0x0012fdbc: 0x00000000 0x0000000c 0x00000032 0x00003338
0x0012fdcc: 0x00003338 0x004689b5 0x00000001 0xfe77989c
0x0012fddc: 0xffffffff 0x00000000 0xebc2e2bd 0xced0bccd
0x0012fdec: 0xddbefdca 0xf5b3a2b2 0xafbbbcca 0xe2c4a3c4
0x0012fdfc: 0x2e2ef7c6 0xffff002e 0x7c93005d 0x77d664c7

上一篇:咏秋
下一篇:读你使我成长
网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com