haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中作文初中作文

苏教版八年级上册期末综合基础复习(一)

发布时间:2014-01-06 15:43:08  

凌霞中学八年级语文(上)基础检测一

一、音汉互写

1. wēi 迤 8. 骨lu 15. 病笃

2. páng bó 9. chān 扶 16. niān 巴

3. 惊huáng 10. 火liáo 17. 端xiáng

4. kē 捐杂税 11. 焦灼 18. 酸sa

5. 呜咽 12. liàng qiàng 19. 绽 开

6. p?ng pài 13. 愠 怒 20. 一shà 那

7. guàn 输 14. huáng 惑 21. 猝 然

二、诗句默写

1. ,家书 万金。

2. 白头 更短, 。

3. ,身世 雨打萍。

4. ,天涯若比邻。

5. 浩荡离愁白日斜, 。

6. ,阴阳割昏晓。

7. 荡胸生 云, 。

8. 几处早莺争暖树, 。

9. 乱花渐欲迷人眼, 。

10. , ,叶徒相似,其实味不同。

11. 今民生长于齐不盗,入楚则盗, ?

12. ,寡人反取病焉。

13. 青树翠蔓, , 。

14. , 铁马冰河入梦来。

15. 辛苦 起一经, 。

三、加点字解释

1. 楚王闻之 .

2. 卷石底以出 .

3. 齐之习辞者也 .

4. 何坐 5. 俶尔远逝 6. 寡人反取病焉 .7. 俱病笃 8. 心乐之 .9. 弦既不调 .10. 语时了不悲 .

11. 何以 都不闻消息 .

12. 因恸绝良久 ..

13. 水尤清洌 14. 蒙络摇缀 15. 吾欲辱之,何以也 ..

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com