haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 科学科学

七上期末基础知识小测(问卷)

发布时间:2014-02-09 09:53:18  

七上期末基础知识小测(问卷)

一、 请为下列加点字注音,请在注音部分写出正确的汉字。(每空1分,共76分) 着 落 发jì zhù 蓄 澄 清 qiān qiān 细草 dài 色 轻飞màn 舞 气势páng b? pú fú 前进 迸 发 细滋 慢长 秋波dàn dàn 闲情yì zhì 春huá 秋实 丁丁肥 shu? 栖息 芦 p? 归泊 liá 枯h? 清lia 梦mai hái 骨 潜 躯壳 葱 l? 一霎间 崩tā .Gō 狩 哀号 xuān xiā xī sū 作响 yī 哑 静mì 更胜一ch?u cuàn 夺 xiá 想 惊心动p? 可望不可jí 丫chà qiáo cuì 模 样 ju? 别 嫌恶 可bǐ sa 缩 苦心孤yì nua 杀 分qí 抹 眼泪 攥 寒战 jī 角 水波lín lín 匿 笑 dǎo 告 并蒂 莲 zǐ 妹 莲 p?ng .菡萏 左右攲 斜 荫 蔽 炫 耀 称 职 滑jī ...Hài 人听闻 bì 下 yù pìn 织师 ju? 士 piāo miǎo Jiāo 人 莽莽zhēn zhēn 女wā 澄澈 绵yán

哞哞 咩咩 潺潺 痒酥酥 pī lī 踉踉 跄跄 luán 生兄弟 庇 护神 ráo 头 二、根据提示默写古诗文。(每空1分,共24分)

1夜泊秦淮近酒家。。(《泊秦淮》 杜牧)

2、一曲新词酒一杯,去年天气旧池台,夕阳西下几时回?无可奈何花落去, , 。(《浣溪沙》晏殊)

3、莫言下岭便无难,。(《过松源晨炊漆公店》杨万里)

4、渡, 。(《如梦令》李清照)

5、半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。 ? 。(《观书有感》朱熹)

6、谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤。公欣然曰:“ ?”兄子胡儿曰:“ 。”兄女曰:“ 。”公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。(《世说新语·咏雪》)

7、陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去,去后乃至。 元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“ , , ; , 。” 友人惭,下车引之,元方入门不顾。(《世说新语·陈太丘与友期》)

8、母亲啊!你是荷叶,我是红莲, , , ?(摘自冰心《荷叶·母亲》)

9、成功的花儿,人们只惊羡她现时的明艳!然而当初她的芽儿, , 。

10、墙角的花, ,天地便小了。

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com