haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 科学科学

原子团符号及化合价书写训练

发布时间:2014-03-18 17:57:48  

写出下列原子团的符号及其化合价: 班级_________姓名_____________

氢氧根__________硝酸根__________亚硝酸根__________碳酸根__________碳酸氢根__________铵根__________ 硫酸根_________亚硫酸根_________磷酸根__________磷酸氢根__________磷酸二氢根________氯酸根_________ 高锰酸根_________锰酸根_________硅酸根________

写出下列原子团的符号及其化合价: 班级_________姓名_____________

氢氧根__________硝酸根__________亚硝酸根__________碳酸根__________碳酸氢根__________铵根__________ 硫酸根_________亚硫酸根_________磷酸根__________磷酸氢根__________磷酸二氢根________氯酸根_________ 高锰酸根_________锰酸根_________硅酸根________

写出下列原子团的符号及其化合价: 班级_________姓名_____________

氢氧根__________硝酸根__________亚硝酸根__________碳酸根__________碳酸氢根__________铵根__________ 硫酸根_________亚硫酸根_________磷酸根__________磷酸氢根__________磷酸二氢根________氯酸根_________ 高锰酸根_________锰酸根_________硅酸根________

写出下列原子团的符号及其化合价: 班级_________姓名_____________

氢氧根__________硝酸根__________亚硝酸根__________碳酸根__________碳酸氢根__________铵根__________ 硫酸根_________亚硫酸根_________磷酸根__________磷酸氢根__________磷酸二氢根________氯酸根_________ 高锰酸根_________锰酸根_________硅酸根________

写出下列原子团的符号及其化合价: 班级_________姓名_____________

氢氧根__________硝酸根__________亚硝酸根__________碳酸根__________碳酸氢根__________铵根__________ 硫酸根_________亚硫酸根_________磷酸根__________磷酸氢根__________磷酸二氢根________氯酸根_________ 高锰酸根_________锰酸根_________硅酸根________

写出下列原子团的符号及其化合价: 班级_________姓名_____________

氢氧根__________硝酸根__________亚硝酸根__________碳酸根__________碳酸氢根__________铵根__________ 硫酸根_________亚硫酸根_________磷酸根__________磷酸氢根__________磷酸二氢根________氯酸根_________ 高锰酸根_________锰酸根_________硅酸根________

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com