haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 科学科学

01化学用语(一)元素符号

发布时间:2014-04-09 17:03:46  

化 学 用 语(一)

元素的符号

1.氢 H; 2.氦He; 3.锂Li; 4.铍Be; 5.硼 B; 6.碳 C; 7.氮 N; 8.氧 O; 9.氟 F; 10.氖Ne; 11.钠Na; 12.镁Mg; 13.铝Al; 14.硅Si; 15.磷 P; 16.硫 S; 17.氯Cl; 18.氩Ar; 19.钾 K; 20.钙Ca; 锰Mn; 铁Fe; 铜Cu; 锌Zn; 金Au; 银Ag; 碘 I;

1.氢 H; 2. 6.碳 C; 7.11.钠Na; 12.16.硫 S; 17.锰Mn; 碘 I;

1.氢 H; 2. 6.碳 C; 7.11.钠Na; 12.16.硫 S; 17.锰Mn; 碘 I; 钡Ba; 氦He;氮 N;镁Mg;氯Cl;铁Fe; 钡Ba; 氦He;氮 N;镁Mg;氯Cl;铁Fe; 钡Ba; 汞Hg; 铅Pb; 铂Pt; 化 学 用 语(一)

元素的符号

锂Li; 4.铍Be; 5.氧 O; 9.氟 F; 10.铝Al; 14.硅Si; 15.氩Ar; 19.钾 K; 20.铜Cu; 锌Zn; 金Au; 汞Hg; 铅Pb; 铂Pt; 化 学 用 语(一)

元素的符号

锂Li; 4.铍Be; 5.氧 O; 9.氟 F; 10.铝Al; 14.硅Si; 15.氩Ar; 19.钾 K; 20.铜Cu; 锌Zn; 金Au; 汞Hg; 铅Pb; 铂Pt;

硼 B; 氖Ne; 磷 P; 钙Ca; 银Ag; 硼 B; 氖Ne; 磷 P; 钙Ca; 银Ag; 3. 8. 13. 18. 3. 8. 13. 18.

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com