haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 少儿英语少儿英语

26个字母对应的音标整理

发布时间:2014-01-18 09:01:17  

26个字母对应的音标整理

Aa/e?/ Bb/b

Hh/e?t?/ Ii/a?/ Jj/d?e?/ Kk/ke?/ Ll /e?/ Mm /em/ Nn/en/ Oo/??/ Pp/pi:/ Qq/kju:/ Rr /ɑ:/ Ss/es/ Tt/ti:/ Uu/ju:/ Vv/vi:/ Ww/'d?b?ju:/ Xx/eks/ Yy/wa?/ Zz/zed/

i:/ Cc/si:/ Dd/di:/ Ee/ i:/ Ff/ef/ Gg/d?i:/

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com