haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 少儿英语少儿英语

拼音b_p_m_f

发布时间:2014-02-03 11:48:47  听广播

b

Listen radio

b like “b” in
“book”

p

like “p” in “please”

pá 爬山
Climb mountains

pō 泼水
Splash water

Contrast:

b p
book please

bus

push

Answer:
Semicircle on right

bbb ppp

Semicircle on right

在门洞捉迷藏

mén mí

like “m” in “mother”

m

看弥勒佛f

like “f” in “for”

?前音轻短后音重,两音相连猛一碰
b

ā bā

b

打靶 ǎ bǎ水坝
damb àb b b b

ā á ǎ à

bā bá bǎ bà

八 拔 把 爸

m m m m

ā á ǎ à

mā má mǎ mà

f f f f

ā á ǎ à

fā fá fǎ fà

四声 Four stones of Chinese phontic system

\ √ 一声 High and level tone
二声 Rising tone 三声 Falling and rising tone 四声 Falling tone

— /

四声 Four stones of Chinese phontic system

\ √ 一声 High and level tone
二声 Rising tone 三声 Falling and rising tone 四声 Falling tone

— /

再见!

zài jiàn!


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com