haihongyuan.com
Ŀ ĵר
ڵλãҳ > ׶ > ٶӢٶӢ

2013꡶ͨù淶ֱƴ3500

ʱ䣺2014-02-21 11:13:09  

1

ͨù淶ֱ

һֱ

һ b

ذ

y?

j

һ

y

ji

dio

ar

le

sh

do

ʮ

d?ng

l

chng

ni

q?

y?u

bo

b

sn

r?n

gn

r

y

?r

ku?

gng

j?n

t

qin

ǧ

sh

qi

ʿ

ci

chun

xi

y

cn

ga

d

x?

Ϧ

zhng

ji

y

me

ô

wn

sho

shng

fn

xio

wn

С

ku

j

shn

gung

ɽ wng

ran

m?n

fyi

y

x

Ѿ

ϰ

y

ch

zh?

m

֮

sh?

xing

ʬ

j

Ļ

y

fyng

s

wng

gng

ki

z

jng

wai

tin

yt

f

Ҳ

n

yun

Ů Ԫ w

l

yn

di

zhun

yu

ר

gi

y?u

ؤ

zh

p

ƥ

y

chy

m

j

ľ

w

y

zh?

tn

֧

t?ng

gy

b

b

qun

h

Ȯ

ti

qiy

̫

q

w

zh

mo

ֹ

ë

sho

r?n

yuy

shyng

Ի

r

wi

ز

zhng

chng

bai

r?n

gng

sh?n

ʲ

nai

pin

Ƭ

shu

p

ˮ

jin

hu

w

ch?u

ni

b

ţ

shu

r?ng

q

jn

j?n

sh

zho

w

צ

fn

qin

Ƿ

jia

fyng

f

dn

c?ng

yn

ln

w

j?n

gu

xing

fang

fyn

li

f

w?n

gng

kng

cng

fng

yua

hu

w?i

kng

Ϊ

d?u

du

y

bn

j

y

dng

yn

h

y

ran

dang

rng

qun

Ȱ

j?

shung

˫x?n

sh

ch

hun

yn

chu

y

b

kn

wai

sh

δ

m?

i

ĩ

sh

g

ʾ

j?

ji?

d

btn

qio

sh

zhang

kt

p

bng

hu

zu

b

l

gng

sh

ʯ

ryng

y?u

q

b

ȥ

gn

hng

2

wdn

l?ng

m

Ŀ

png

qit

ƽ

mia

ya

Ҷ

zh

ji

dng

shyn

k

d?ng

bti

din

zhn

ho

ռ

t

tin

͹

l

y?u

¬

ya

zh?

ҵ

ֻ

ji

b

shui

sh

˧

ʷ

gu?

yng

xingsh?

ʧ

j?

zh

ߴ

է

dio

h?

jio

qi

k?u

f

ߵ

do

zhng

߶

lng

di

tn

xin

̾

rn

men

Ƚ

mn

y

o

bi

qi

zi

s

t

shyng

ch

sh

gu

ʸ hdng

c?ng

nio

lng

w

y?ng

bo

shui

j?

˦

yn

zh

ӡ

tr

sh

la

l

j

f?ng

cng

xun

ca

shn

mo

ln

î

fn

bn

wi

zh?

֭

ch

hu

t?us?ͷ

˾

hn

n

nng

mn

xu?

f

Ѩ

t

h?ng

to

ch

xit

lio

д

rng

ni

l

n

ū

xn

zho

ѵ

y

ji

b

p

Ƥ

xn

bin

Ѷ

j

yn

yng

f

shangkngʥ

du

s

ti

j

̨

mo

k?u

ì

ji

ko

m

tu

ĸ

y?u

lo

s?

gng

˿

j?

bng

zh

ִ

sh

ku?

ʽ

y

so

ɨ

xng

d

r?ng

chng

d?ng

yng

trx?

y

y

ѹ

g?ng

yn

mng

qu

â

y

zi

zh?

bi

֥

xi

yu

p

cn

j?

?r

qun

ya

Ȩ

ҳ

gu?

jing

ch?n

ku

l

du?

zi

hu?

xi?

d

Э liach?n

s

jin

ch?ng

lia

ji

gung

y

dng

gu

zo

xi?

x

а

yo

t

Ң

hu

xi

mi

ch?ng

b

q

zh

tun

c

l

zhyn

t?ng

ͬ

sh?

dio

ʦ ch?nin

y?n

zh

x?

xin

ma

di

yo

tng

ߺ

͢

y

sh?

y

zh

su

qin

Ǩ

fn

qio

hu

q

q

wti

ΰ

z?

chun

gng

p?ng

ƹ

wng

png

r?u

xi

wfng

f

hu

yu

wti

α

ji

z

f

y?

yn

xua

Ѫ

zh?ng

xing

jin

s

ran

h?u

shng

hng

ji

zhu

ln

qun

ȫ

fan

hu

hu

sh

ɱ

yng

h?

zhoxing

q

mng

zh?ng

ga

y?

du

ү

sn

zhyng

ɡ

chung

sa

ɫ

j?

zhung

׳lai

chng

du

zhung

ױz

b?ng

wyi

zhung

Σ

ׯxn

qng

Ѯ

zh

y

ּ

x

li

f

q

jiodyng

y?

zhu

c

hn

chn

w

ju?

jing

hi

xn

Ѵ

chng

ch

wng

r

b

tng

wan

mng

æ

chung

xng

yng

y

bng

shu

gun

zhi

լ

m

z

nn

jing

xn

Ѹ

hu

jn

jn

do

y

y

x

ch

?

sn

ln

zhan

s?ng

yng

n?ng

shu

ũ

ftng

jiy

sha

y?n

fng

fng

ju?

jin

xn

r

Ѱ 3

fj

fyi

j

ho

ch

t

ran

m

xn

Ѳ x

߻Ϸ

y

sh?u

gun

n?ng

Ū

hun

mi

mi

ji

h?ng

m

tu?

xng

xin

jn

xn

jia

ѱ

yuy

tn

Լ yunzhԶ

ַ

w?i

cht

Υ

ran

zu

yn

cho

f

g?ng

f

gng

tn

b

̳

j

gng

hui

ch

ku

zh?

ro

zhu

ץ

a

bn

j

ln

zho

ban

p?

qing

xioniТ

Ť

kn

shyng

jn

b

y

bo

po

n

t?u

qua

Ͷ

ȴ

f?n

sh

kyng

ji?

kng

f

ܽ

fng

w

du

wti

έ

h

y

ѿ

k?

hu

zh

qn

־

kui

gi

fynzhng

cng

xng

fng

shn

ɼ

yn

w

l

j

«

x?n

l

о

lo

yng

ka

qi

b

f

s

xi

ϻ

gn

gang

gng

sh

d

w

ci

d?u

cn

ling

4

yuxio

Ф

l

hn

y?

d?ng

ҽ

ch?n

ch?ng

l

sh

ʱ

fu

w

hi

zh

g

xin

jin

l

li

di

lin

zh?

֨

xun

fai

b

u

Ż

l

yun

±

԰

jin

kung

w?iwtnΧ

ya

chu?

ѽ

dn

w

z

kyng

y?u

ba

nn

y

kn

hu

cho

dn

chun

bi?

yun

shn

Ա

˱

n

q

t?ng

gng

yn

zhng

fyn

ci

qing

zhyn

Ǻ dngy?u

m

dn

ĵ

go

shyn

w

tin

lun

zu?

l

b?

t

lng

ͺ

xi

yng

Ӷ

s?

d?

˽

mti

n

ÿ

b?ng

zh

ס

g

wai

λ

t

bn

h?

shyn

zu

zo

cgn

f?

gng

cng

d

jn

zhu

cha

chng

y

gu?

fn

din

y

min

x?

kung

ϣ

zu?

y?u

g

bai

tu

jio

hn

shn

ɾ

ln

tio

ch

t?ng

ͮ lunb

ji

lio

do

ln

po

yng

Ӧ

yng

zha

ӭ

fn

ltng

yn

l

®

x

x

ϵ

yn

x?n

d?ng

q

zhung

yt

״

ұ

m

wng

Ķ

kung

rn

chung

xin

k

jin

manln

pn

xing

du

fn

zo

cng

cn

m?i

û

zhu?

gu

d

h

wng

shtn

m

ch?n

pai

qn

ti

hui

̭

l

yu

sh

ch?n

ɳ

q

kui

w?

wn

s?ngzh

թ

h?ng

s

lo

hn

ji

zhtn

qi?ng

c

zi

y

ling

jn

zhang

lng

֤

q

j

png

c?ng

b

p

ƨ

ch

nio

sha

wti

β

s

ch

sh

j

ʶ gid

zhng

n

Ŭ

j

rtn

j

jn

l

y

½

j?

ch?n

wti

γ

z

q

f

chn

zhu

sh

׹

ɴ

j

gng

mio

n

yo

b?

z

z?ng

fng

fyn

5

zhgu?ֽ

w?n

m

Ĩ

fng

gu

l

ky

¿

ni

p?

Ŧ

˻ tu?

fang

lng

£

wn

b

hun

png

ƺ

w

jin

q?ng

tn

̹

z?

dn

xin

kn

m?i

y

õ

Ѻ

bio

chu

guiln

tu

xng

zht

bn

pi

nng

š

dng

f

chi

zhu

׾

l?n

zho

yng

p

ӵ

d

p?

j

b

sh

z?

bo

ti

̧

zh

m

Ĵ

l

ni

l

q

qzhu?ȡ

m?

qi?

k

j?ng

x?

ti

̦

ky

mo

é

ru?

wng

mo

ln

ï

png

zh?

ƻ

֦

mio

byi

y?ng

sh

Ӣ

gu

gu

yun

m?i

Է

ö

bo

x?

fn

bn

zh

sng

ֱ qingmiǹ

fyng

y

g?u

fn

hng

kung

ji?

m

sh

ca

zhtn

ni

sng

byn

ɥ

hu?

q

hu

fan

w?

ti

̬

sh

u

ŷ

c

u

Ź

zo

lng

¢

y

q?

hngl

²

qng

shan

zhun

xin

ת

zhn

shng

ն

ln

wng

run

j

do

wai

ζ

fyi

gu

sh

kn

q

gu?

ktn

i

ch

g

xiy

chng

Щ

zhu?

hy

׿

h

chng

mngne

y

du

l?ng

g

ng

n

d

yn

din

tiy

g

lu?

zhng

zh

shyn

p

zh?u

lng

z

ki

զ

f

bi

h

zhng

mng

fn

yng

bin

ӽ g?uj

zh

wti

ί

t

bng

ͼ

dio

ji

zh

sh

zh?

yua

֪

di?

g?ng

fyn

sh

ʹ

chu

l

m

xi

w

jio

gui

bn

gu

zh

ֶ

gn

zhyn

h?

l

cab

png

jng

ƾ

qio

su

pai

sht

hu?

j?n

ch

sh

ɲ

y?

mng

byi

yo

de

f

p?

b

zh

ci

x?n

m

zhyng

sh?u

wng

r

p

tn

̰

6

ninzhu

pn

hn

ƶ

fan

y

f

t

fai

h

zh?

h

֫

zhng

gu

zhng

nng

p?ng

bai

g

sh

ng

bo

fng

s

f?i

bin

f

j?ng

xi?

xing

в

pngmng

ä

din

fng

ya

ka

ҹ

mio

y

f

m?ng

å

d

zh

բ

n?a

no

ű

ge

zhang

֣ji

qun

ȯ

j

jun

z

dn

jio

j

gyng

cho

fai

chu?

jng

kng

ynzh

ע

l

q

¯

m?

nng

ĭ

Ţ

qin

xia

dz

к

f

m

xia

yng

й

Ӿ

g

n

h?

fai

zhn

zho

մ

lai

b

j

p

y?u

z?

b?

zh

yn

zhyng

po

qia

bkng

xng

lin

p

wn

lin

sh

ʵ

gui

sh

y

lng

xu?

sh?

ѧ

ʫ

bo

jin

zng

fng

dng

ch?ng

chng

chan

y

shn

shtn

sh

zh?u

q

gun

hu

dnh

gu

m

xn

xin

ѯ

gi

ch?ng

xing

mang

jin

l?u

ª

s

m?

İ

l

g

¼

l

shn

zhou

jing

t

hn

j

xin

jia

mai

shu

g

ˢ

q

jit

xngzh?

֯

n?

j

sh

zhng

ʼ

m

zh

ķ

פ

tio

bn

ji

tu?

sn

sho

cn

y

jin

j?ng

xin

gun

lin

Ż

z

q

shyn

ar

x

z?u

ϸ

sh

chn

ʻ bngku

din

ku

zhyn

ch?ng

lng

ji

Ю

shn

no

ɺ

b

zhang

d

f

xng

zho

sh

dng

gu

zhui

ק

fyng

zi

ch

tng

ͦ

ko

ku?

gng

g?u

xing

shun

˩ shj?ng

ʰ

tio

r?ng

du

g?

zh

ch

ָ

din

jin

zhang

xing

j

di

p?n

co

ƴ

w

jin

n

y?n

hu?

ch

nu?

hung

Ų

zhtng

mng

ã

mu

dng

ij

shan

r?ng

7

hnch

yng

bi

ӫ

g

zh

դ

h

li

y?n

zh

l

sh

nn

ln

yo

nng

ҩ

bio

sh

zhn

b?

ջ

gn

yo

Ҫ

k

jin

bng

xin

d?ng

wyi

xing

wi

ynyng

zhun

zh?u

ש

l

q?ng

h?u

y

ѻ

q

jiy

sh

ji

ɰ

bang

bai

yn

zhn

ս

kn

din

min

n?a

Ű

ni

ln

shu

ln

ˣ

qin

sh

ǣ

u

shtng

Ÿ

ʡcn

xuy

chngzho

mai

wai

η

dn

p

ſ

sh

wai

θ

pn

gu

zh

jia

գ

w

h?ng

hng

xi

Ϻ

y

y

xin

s?

˼

mo

m

ð

yng

su?

ӳ

x?ng

pn

Ʒ

zu?

yn

lit

m

xntiyѫ

hu

y

zn

g

xing

yu

h

gi

duo

dn

yo

cho

ҧ

hi

zhng

m?

gng

n

n

y

yo

Ӵ

Կ

tn

q?n

̿

xi

jn

Ͽ

f

gu

jin

ni

ť xiakyж

gng

zh?ng

bi

f

kn

gn

j

dun

zhn

bin

ձ

q?ng

ling

ztn

di

shyng

shn

˳

xun

xi

ѡ

sh

qio

mio

bo

xing

c

zhng

?

qi

l

whu

jin

yn

s

l

f

htn

xn

x

hung

x

qun

jin

Ȫ

gu

to

q?n

sh

ʳ

y

p?n

h?u

pyi

zhu?

l?ng

׷

jn

dn

dn

shang

ʤdi

bo

pngro

mi

sh

ʴ

ti

jio

̥

min

bing

xi

lun

sh?

wn

ʨ

d

jing

zhyng

jing

jio

i

y

tng

ͤ

htn

ling

mo

d

ó

yun

j

Թ

j

tng

ͥ

tr

chung

fyngyng

y

mti

b

jing

z?

pn

z?

s?ng

q?n

lai

y?n

m

d

z

sh?

l?u

ʩ

¦

gu?

qin

ǰ

w?n

shu

mn

n

f

z?

g?

zng

ch

lin

8

zhxhu?chunhuynynglu?syncu?gnggugynlchi

ը

shu?

ϴ

hu?

hung

qia

shu

ch

di

ju?

n

sho

hun

mng

j

su

ch

zhu

˸

po

pi

tin

ka

˵

s?ng

xin

gu

jio

cn

hn

wn

ç

li

q?

gy

p?

l

xun

qi

Ǣ

ln

rn

Ⱦ

t

lu?

w

li

ji?

j

h?ng

yng

s

zhu

q?

hn

jio

n?ng

Ũ

zhu?

j?n

d?ng

sh

ca

h?ng

x

jia

qi

gun

ǡ

no

w

han

y

j

bin

jio

o

xun

z

hun

sh?n

sh

zh

ף

gng

c

xin

w

t

y?u

ͻ ktn

yun

Ժ

tu

w

j

lao

w

y

zh?u

y?n

png

jio

sh

yo

ʺ

Ҧ

fai

n

du

n

ŭ

xn

ji

ѷ

m?i

ha

ü

hi

yng

ӯ zo

hi

r?u

tng

ͳ lti

ʮ

bng

gyng

r?ng

yn

ji?

ho

ro

p

jio

yn

hu

ti

̩

gti

qn

xn

zh

Ѥ

lu?

bn

wn

niy

zhn

mi

յ

fti

zhu

׽

lo

kn

zi

jun

b

sn

gtng

yun

Ԭ

w

b

zhan

du

zi

zh?

gn

sh

q

jin

zh

lin

ֿ

ra

m?

Ī

kng

l

do

h?

h

hu?

tng

jn

ͱ

i

a

i

yng

Ө

ch

y?ng

ݺ

gtng

zhyn

dn

kung

nia

bng

dng

s

t?ng

d?u

ͩ

zh

l

qio

ji

hu

zhu?

shun

pai

˨

to

ch

g?

r

zhung

chn

׮

xio

xi

У

h?

z

yng

pyng

yun

jin

ԭ

to

jn

zh

dng

lia

chtng

sh

shi

ɹ

xn

min

ѳ

g

xio

jio

xio

jio

lo

dn

y

Ѽ

b

hung

zh

b

9

shngyng

t?

hun

yn

yn

bng

hyng

pn

j?

gng

w?n

i

du

su

yn

b

sho

qio

l

?

p

fyng

k

yun

Բ

?

jn

Ŷ

yn

z?i

huzo

l

ch?ng

¸

zng

d

qin

chang

Ǯ

qin

z

ǯ

zun

j?

ji

yng

tit

zh

lng

chyng

qin

m

Ǧ

quy

t?u

ȱ

͸

yng

b

n

xio

Ц

ta

sn

x?

zhi

ծ jiach?u

zh

sha

ֵ

y

gng

n

x?

Ϣ

q?ng

jua

do

t

ͽ

tng

x

j

y?n

chng

jin

h?u

cng

ln

bn

f

hng

bai

t

;

jun

n

jin

sng

diyjio

yo

no

Ҩ

i

n?ng

ŧ

chi

gung

bo

l

bn

lng

s?ng

q?ng

wyng

f?ng

y

tu?

cu

li

zh?

yun

֬

ԧ

xing

zh?u

gy

a

zng

nti

q

lng

q?zhtn

lin

t?ng

jing

p

ƣ

jing

j

shui

xio

˥

Ч

zhng

l

go

wtn

gu

tng

x

c

ϯ

zhn

z?

׼

zu?

ling

zhang

zhn

֢

վ

bng

pu

j

jng

zhi

b

ի pngsho

l

zh

ch

yn

yua

lo

xi

d

go

to

png

zha

ƿ

qun

lo

ȭ

ftn

p

lio

ji

y

sha

jin

xiao

ko

w

hng

ho

fn

hi

tbaiͿ

y

w

ԡ

f

qio

hun

hn

d

hu

li

mn

rn

yua

jin

hi

t

kun

lng

ji

jn

xio

zhng

yn

tng

b?n

sa

qio

ɬ

yng

zhi

ӿ խ r?ngka

zi

mng

ڤ

n

shu

˭

qng

dio

lng

yun

ԩ

zh

ling

nu?

zhn

ŵ

׻

d

tn

̸

shn

y

fti

bo

w

ktn

xi

zhn

չ

po

j

bai

xia

м

xing

ru?

10

lngjun

su

xi

to

yn

xin

j

p?i

jn

y

ʮһ

jun

qi

sh

su

ˡ

?

l

ning

li

tng

lng

ͨ

n?ng

ptng

nn

d

y

cu?

Ԥ

sng

mio

ɣ

yjio

n

to

yn

qi

ji?

l?t

pi

din

yn

p?i

dio

jiy

chu

zh

sha

k?ng

du?

tn

̽

tu?

j

b

ju?

xin

chn

sh?u

zh

ְ

nin

j?

lngj

kn

p

lio

png

Ƽ

q

b

Ȣ

zh

yng

ө

lng

yng

Ӫ

la

qin

Ǭ

hung

xio

fyi

s

m?ng

g

lu?

xia

е

jn

b?n

wti

mang

ή

ci

ln

to

gtng

wq?

sho

gu?

m?i

shu?

÷

˶

jin

shy

sh

ku?

t?

shung

ˬtng

l?ng

Ͱ

su

x

Ϯ

ji

shang

ʢ

co

bin

f

xut

ѩ

pio

f

Ʊ

yn

ling

x

l

­

xing

x

biohu

qua

wn

ȸ

tng

zhu?

chng

fyi

kung

j

shi

zh

ֺ

ch?n

ktn

zhyng

yua

Ծ

m?

l?a

yn

qi

xun

zh

yt

sh?

Ұ

p

h

ž

l

lai

mn

a

chngch?ng

hun

ju?

luo

y?ng

Ӥ

tu?

qun

Ȧ

w?i

ko

Ψ

p

dng

ơ

sh

l

ɶ

xio

t?ng

Х

ͭ

y

mng

q

chn

zhn

yn

ո

lu?

jio

cu?

tin

w?i

jiy

byng

l

lwyi

hu

tu

͵

y

nn

ban

sh?u

l?ng

tng

ͣ

d

pin

ƫ

shyng

q

f

du

d

ji

mn

xn

zu?

pi

di

x

yu

d?

chng

xin

u

pn

ż b?lin

chun

tu

du?

xing

xi?

g?u

б

h?

y

gy

ci

lin

zh

x?

lia

Ϥ

y

mo

è

ci

hung

lng

chng

jio

mtng

b?

j

f

xin

tn

gun

11

c?uzhng

jin

jng

ho

shng

pyng

z

sh

xun

m

wng

n

l

qun

yn

Ȭ

yng

chn

h?n

zhe

lng

lng

kng

gi

yng

jun

ӹ

l

zhn

¹

ճ

do

c

ltng

dun

hn

jin

hui

sh?u

xio

hn

yun

Ԩ

hun

yn

q?ng

y

tin

to

h?ng

chn

ln

ya

Һ

y

y

yn

dn

q

din

jin

shyn

sh

shun

hncn

p?

gun

ling

k?u

shan

yn

qng

j

x?

j

ϧ

cn

xi

do

zh

j

yo

Ҥ

t

m

w?i

m?u

Ω

ı

j?ng

di?

din

hung

cu

xi?

г

wn

fu

dol?ng

¡

hu?

yn

wai

hn

ν

yn

shtn

m

wn

di

p

gn

jng

wai

j

ξ

t

x

dn

x

su

q

du?

cho

su

sh?ng

dn

w?i

ά

y

min

byngkun

ch?u

kn

zng

t

zhn

d

l

yn

zhu

ki

׺

cho

yua

Խ

ʮ chan

qn

q

ln

cho

zhu?

ln

qi?ng

d?

bn

t

t

b?

z?u

jiy

xw?ϲ

p?ng

so

ɦ

chui

r?u

ch

s?

˹

ji

q?

su

q?

zh

lin

yun

hu

Ԯ

chn

sn

ɢ

ci

rt

gy

zng

cu

m

ļ

lu

gt

§

jio

dng

y?

p

Ҽ jngf?n

cng

y

jing

jio

d

ky

lu?

gn

hn

chu

׵

cho

min

g

p?ng

ku

zng

bng

gun

l?ng

lng

q

tu

yy

hu

Ҭ

zh

hu?

ֲ

syn

b?

ɭ sl

j

zn

hn

y

s

qio

ch

bai

sh

byi

yng

z

Ӳ

xio

zo

qua

hu?

ȷ

li

chng

yn

tng

zh

shng

ֳ

lia

zhng

xi?ng

qng

ji

li

12

shjin

zu

b

x?

diy

ling

po

dng

b

pyn

y

zh

w

j?ng

zhu

l

tng

y

yn

hn

h

a

hy

ling

jun

jng

wai

ι

ch?u

chun

h?ulin

y

xio

t

su

xun

ch

qin

gu

Ƕ

f

xi

mo

fyng

ñ

f

x?n

п

d

ru

sh

shyng

c

bi

p?i

dun

hyi

zh

zh

dn

p

tn

̺ lj?n

?

zhyng

shang

o

ʣ

sho

f

ch?ng

pi

x?

bo

ϡ

shu

j

˰

kung

jio

dtng

bng

zh

ch

ca

ho

shi

wn

ɸ

tng

yua

Ͳ

f

o

d

jiy

ch?ngx?ng

y

wei

xn

hu

ѭ

tng

h?u

ͧ

sh

bai

y

rn

Ȼ

fn

ku

sh

chn

qn

zhung

װl

mn

p

ji

Ƣ

ya

dn

Ҹ

qing

b?n

ǻ

wn

d?u

l

l

³ hunyn

t?ng

gng

ʹ

t?ng

zh

ͯ

jn

h

ku?

xing

shn

zh

xing

b?

xin

mio

p

sh?

ʪ

fan

wyn

zn

kt

din

ku

do

jin

su

hu

c?ng

pi

yki

wn

gy

d

hn

you

f

z?

y

Ԣ

xun

cun

gi

w

fan

jio

hung

chung

du?

jing

a

bin

lang

g

hung

y

ԣ

ku

k

y

qn

ȹ chnm?i

ý

l

x

»

xia

so

л

ɩ

yo

mai

ҥ

bng

x

qin

dyng

ǫ

x?

min

Ϭ

sh

ln

l

j?

qing

dun

ǿ

zhu

hun

sh

d

g?

l?

x

pin

϶

ƭ

i

bin

sog

ɧ

yun

bi

Ե

ʮ xi?

Я

sa

bn

ɪ

w

yo

ҡ

ru

go

gui

tng

no

tn

̯

hn

pn

Ƹ

s

zhyn

sha

sun

m

qn

tin

xuy

ѥ

b?

b

t

qua

ȵ

13

lnxing

m

hui

Ĺ

m

y

Ļ

p?ng

l?u

¥

x

gi

p

li

r?ng

lo

m?ng

ch?u

zhyng

gn

xin

i

chn

din

jn

byi

ch

su

ki

pang

ln

wn

lmµ

gn

mio

l?i

ji?

lng

shu

˯

w

ci

bo

sh

f

b

j

su

sh

y

d

nun

ů

pn

m?ng

Ƶ

lng

xiy

Ъ

jin

n

j?ng

xi

Ͼ

d

zho

j?xi

ku

wyng

qio

sng

ɤ

tio

sh

du?

zh

gu

zu

l

zho

·

jio

sh

gyn

hung

qin

cu?

Dz

w

mo

ê

lu?

x?

?

lu?

fyng

chu

tu

zhu?

׶ jnji

jin

sh

j

cu?

mtng

sh

ɵ

i

xing

c

du

zh

ku

ch?u

y

tu

wyi

΢

ch?u

y

ch?u

yo

ң

qin

n

ǩ

jin

yo

kui

x?ng

hu

si

fbng

xin

b

p?ng

ku?

t?ng

ch?

tu

tn

̵

bo

lin

yun

jng

Գ

yng

x?n

ӱ

ch

yn

jit

y

sh

t?ng

ɷ

ch

ling

m?

sh

li

jin

jing

s

cs

m?i

b?n

ú

hung

r?ng

mn

n

m?

ling

Į

din

tn

̲

yun

shan

Դ

l

y

ln

si

to

m?

į

x?

ku?

Ϫ

li

k

l

qn

gn

jn

y

gu

lub?n

f

jio

mi

ʮĻ

qn

jng

Ⱥ

din

b

p

li

zhng

zhu

׸

x

o

ϱ

j

qing

ǽ

xin

x

ji

ji

di?

cu?

f

ha

f?ng

ji?

chn

sh

jngwai

ε

zhi

j?ng

ժ

shui

m?

ˤ

ģ

pit

kn

Ʋ

j

li

m

bng

Ľ

m

zh

ĺ

ե

m?

r?ng

ġ

mn

gy

mia

zo

ci

jio

zha

k

b

ning

i

sun

x?

di?

14

jinl

tn

yng

̼

Ӭ

c

zh?

֩

yun

chn

Ը

x

ma

xi

d?

Ͻ

nin

zhun

շ

׬

c

qio

chng

dun

ky

d

chu

w

sh

tin

s?u

wtn

yng

xn

ӻ

Ѭ

q?ng

j?

suny

lu?

f

gun

mn

xio

gu

y

qio

lio

ho

syng

go

ɮ

b

zhy

p?

f

mai

da

mo

wyn

ò

m?

sh?u

Ĥ

bo

l

png

zhng

xin

ji?

dunyng

q

yn

j?ng

l?u

©

cu

mn

qin

kng

Ǹ

b

zhi

կ

x?

si

Ϩ

r?ng

gu

shn

ch

ɿ

xio

m

q?

lio

sh

tn

̷

pio

zho

Ư

mn

ha

d?

tu

ptng

su

chyng

nan

cu

cu

qio

xi?ng

b

dang

qn

lu?

dn

su

zhung

ײʮ廭 cha

hu

zyng

nin

zhun

׫

s?

cng

˺

s

xi?

Ь

lio

n

q

jio

Ȥ ruky

sh

lti

yn

bng

h?ng

nin

co

zhan

y?ng

xio

ӣ

xing

m?i

ù

zhng

mn

gn

t

f

bo

wn

xi

Ϲ

pio

x?

Ʈ

c

s?

˻

chn

cho

zu

lio

yngm?Ӱ

ī

t?

zhan

t

go

̤

ci

png

zng

ko

di?

j?

h

do

f

l

xiy

go

Ы

ky

ji

hung

xing

bin

lu

¨

hyi

jin

zh

pin

ƪ

zhung

jing

tngyn

p

y

Ƨ

d?

h

su

zn

x?

biy

ϥ

tng

qin

DZ

l

p?ng

j

cho

sh

tn

̶

m?

sh

Ħ

bo

o

bit

pn

li

cha

tn

ln

̱

ln

ch?ng

dng

ʮ

qio

hn

o

lai

zyng

co

?

shn

pin

yn

r

lti

qin

sh

Ǵ

ha

xuy

Ѧ

hn

wyi

ޱ

wai

qng

ο

p?

x?n

н

l

bo

y

din

ԥ

lio

hn

15

atج

ch

r?u

ch?ng

ma

j

png

zhtng

q

r?ng

zo

pio

y?ng

ư

xng

zang

hu?

m?

Ĭ

sh

qin

ǭ

zh?

jng

j

zn

cn

m

zu

ln

du?

cun

p?ngtng

l

go

r

rn

ȼ

yo

b?n

h?ng

zo

p?ng

j?

dio

ln

j?ng

hn

m?

xia

ĥ

и

yn

l?ng

qu?

b

ȳ

nng

b

bin

jing

bin

jio

cao

ʮ߻

dishn

˲

c

t?ng

ͫ

jia

zh

j

dang

cng

sh

mio

t

̣

m?ng

do

yn

lu?

tn

x?

̴

jio

shui

ln

ho

shung

shn

˪

xi

su

ϼ

lio

wai

t

κ

qio

hung

ctn

fn

b

hu?

y

ju?

zh?u

m?ng

ʮ˻

so

u

ź

a

bin

i

t?ng

bin

f

yng

zhn

Ӯ

հ

zo

bang

kng

xio

zo

lin

nu?

fn

ų

hu

q

y?ngdinӥ

p

b?

j?n

b

b

xia

з

chu

chn

ʮŻ m

nia

xun

Ѣ

jng

bn

m?

gyng

Ģ

zo

biy

pn

bo

p

jing

dn

ʮ

cang

bn

dyng

rng

x?nb

ܰ

yo

l

ҫ

zo

p?

r

ln

jio

n

rng

su

wyi

gn

Ρ

j

ʮ

ln

nng

m?

xing

ħ

nu?

rng

Ŵ

ȿ gun

ʮ

p

gun

Ʃ ʮ ʮ һ

Ļ

chn

ch

һƪ̰
һƪٶӢѵ
վҳվͼ վͳ
All rights reserved Powered by Ŀ
copyright ©right 2010-2011
ĵϿ磬ַϵͷzhit326@126.com