haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 少儿英语少儿英语

单词记忆王 (1)

发布时间:2014-05-01 13:29:58  

单词记忆王大赛

宇宙爆发吧

姓名:_____

1. 年轻的______ 2. 滑稽的______ 3. 高的______ 4. 强壮的______ 5. 和蔼的______ 6. 年老的______ 7. 矮的______ 8. 瘦的______ 9. 先生______ 10. 喜欢______ 11. 严格的______ 12. 聪明的______ 13. 积极的______ 14. 安静的______ 15. 非常______ 16. 但是______ 17. 星期一______ 18. 星期二______ 19.

星期三______

20. 星期四______ 21. 星期五______ 22. 星期六______ 23. 星期天______ 24. 日子______ 25. 有______ 26. 做作业______ 27. 看电视______ 28. 读书______ 29. 鱼______ 30. 豆腐______ 31. 土豆______ 32. 西红柿______ 33. 为______ 34. 中餐______ 35. 我们______ 36. 好吃的______ 37. 甜的______ 38.

酸的______

39. 新鲜的______ 40. 咸的______ 41. 最喜爱的______ 42. 水果______ 43. 葡萄______ 44. 卧室______ 45. 厨房______ 46. 卫生间______ 47. 客厅______ 48. 在…里面______ 49. 在…上面______ 50.

在…下面______

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com