haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 少儿英语少儿英语

单词记忆王 (2)

发布时间:2014-05-01 13:30:00  

地球爆发吧

姓名:______

1. 钢笔______ 2. 铅笔______ 3. 铅笔盒______ 4. 尺子______ 5. 橡皮______ 6. 蜡笔______ 7. 书______ 8. 书包______ 9. 卷笔刀______ 10. 学校______ 11. 头______ 12. 脸______ 13. 鼻子______ 14. 嘴______ 15. 眼睛______ 16. 耳朵______ 17. 胳膊______

18. 腿______ 19. 脚______ 20. 身体______ 21. 红色的______ 22. 黄色的______ 23. 绿色的______ 24. 蓝色的______ 25. 白色的______ 26. 黑色的______ 27. 橙色的______ 28. 粉色的______ 29. 棕色的______ 30. 猫______ 31. 狗______ 32. 猴子______ 33. 熊猫______ 34. 兔子______

35. 鸭子______ 36. 猪______ 37. 鸟______ 38. 熊______ 39. 大象______ 40. 老鼠______ 41. 蛋糕______ 42. 面包______ 43. 热狗______ 44. 汉堡包______ 45. 可乐______ 46. 果汁______ 47. 牛奶______ 48. 水______ 49. 茶______ 50. 咖啡______

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com