haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 少儿英语少儿英语

10以内的加减

发布时间:2014-05-08 08:02:52  

1 + 2 = 2 + 7 = 9 + 1 = 1 + 7 = 6 - 3 = 5 - 2 =

10 - 4 = 6 + 4 = 9 - 4 =

10 - 3 = 4 + 4 =

10 - 7 = 4 + 6 = 5 + 3 = 8 - 5 = 8 - 2 = 2 + 4 = 9 - 7 =

7 - 6 = 1 + 9 = 6 - 5 = 8 + 2 = 6 - 4 = 7 - 1 =

6 - 1 = 3 + 2 = 2 + 8 =

6 + 1 = 2 + 2 =

6 + 2 = 7 - 2 = 8 - 6 = 10 - 1 = 4 - 1 = 10 - 2 = 3 + 7 =

3 - 1 = 9 - 1 = 8 - 1 = 1 + 1 = 2 + 5 = 5 + 2 = 7 - 5 = 9 - 8 = 9 - 6 = 10 - 5 = 5 + 4 = 9 - 2 = 3 + 5 = 7 + 3 = 1 + 8 = 8 + 1 = 9 - 5 = 5 - 4 =

3 + 6 = 7 - 4 = 5 - 3 = 1 + 4 = 4 - 2 = 7 + 2 = 4 + 1 = 4 + 2 = 7 + 1 = 8 - 7 = 1 + 6 = 5 + 5 = 8 - 4 = 3 + 1 = 2 + 3 = 2 + 6 = 2 - 1 = 3 - 2 =

3 + 3 = 10 - 6 = 9 - 3 = 5 + 1 = 5 - 1 = 1 + 3 = 7 - 3 = 4 + 3 = 1 + 5 = 3 + 4 = 8 - 3 = 2 + 1 = 10 - 9 = 4 - 3 = 4 + 5 = 6 - 2 = 6 + 3 = 10 - 8 =

上一篇:晨颂
下一篇:神奇可爱的动画
网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com