haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 少儿英语少儿英语

背诵

发布时间:2013-09-28 11:01:13  

一、长度单位进率 1千米(公里)=1000米 1分米=1000毫米 1米=10分米 1分米=10厘米 1厘米=10毫米 1米=100厘米 1千米=1公里

二、质量单位进率 1吨=1000千克 1千克=1000克 1千克= 2斤

1×1=1
1×2=2 2×2=4

1×3=3 2×3=6 3×3=9
1×4=4 2×4=8 3×4=12 4×4=16

1×5=5 2×5=10 3×5=15 4×5=20 5×5=25
1×6=6 2×6=12 3×6=18 4×6=24 5×6=30 6×6=36

1×7=7 2×7=14 3×7=21 4×7=28 5×7=35 6×7=42 7×7=49
1×8=8 2×8=16 3×8=24 4×8=32 5×8=40 6×8=48 7×8=56 8×8=64

1×9=9 2×9=18 3×9=27 4×9=36 5×9=45 6×9=54 7×9=63 8×9=72 9×9=81

1+1=2 1+2=3 2+2=4 1+3=4 2+3=5 3+3=6 1+4=5 2+4=6 3+4=7 4+4=8 1+5=6 2+5=7 3+5=8 4+5=9 5+5=10 1+6=7 2+6=8 3+6=9 4+6=10 5+6=11 6+6=12 1+7=8 2+7=9 3+7=10 4+7=11 5+7=12 6+7=13 7+ 7=14 1+8=9 2+8=10 3+8=11 4+8=12 5+8=13 6+8=14 7+8=15 8+8=16 1+9=10 2+9=11 3+9=12 4+9=13 5+9=14 6+9=15 7+9=16 8+9=17 9+9=18

除法口诀
1÷1=1 2÷2=1 2÷1=2 4÷2=2 3÷1=3 6÷2=3 4÷1=4 8÷2=4 5÷1=5 10÷2=5 6÷1=6 12÷2=6 7÷1=7 14÷2=7 8÷1=8 16÷2=8 9÷1=9 18÷2=9

3÷3=1
4÷4=1 5÷5=1 6÷6=1 7÷7=1

6÷3=2
8÷4=2 10÷5=2 12÷6=2 14÷7=2

9÷3=3
12÷4=3 15÷5=3 18÷6=3 21÷7=3

12÷3=4
16÷4=4 20÷5=4 24÷6=4 28÷7=4

15÷3=5
20÷4=5 25÷5=5 30÷6=5 35÷7=5

18÷3=6
24÷4=6 30÷5=6 36÷6=6 42÷7=6

21÷3=7
28÷4=7 35÷5=7 42÷6=7 49÷7=7

24÷3=8
32÷4=8 40÷5=8 48÷6=8 56÷7=8

27÷3=9
36÷4=9 45÷5=9 54÷6=9 63÷7=9

8÷8=1
9÷9=1

16÷8=2
18÷9=2

24÷8=3
27÷9=3

32÷8=4
36÷9=4

40÷8=5
45÷9=5

48÷8=6
54÷9=6

56÷8=7
63÷9=7

64÷8=8
72÷9=8

72÷8=9
81÷9=9


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com