haihongyuan.com
Ŀ ĵר
ȫվ
ڵλãҳ > ׶ > ٶӢٶӢ

3500ƴú

ʱ䣺2014-06-08 08:04:48  

ִﳣֱ(2500) ʻ˳

һ һy? y ar ʮsh d?ng/zhyng chng q? b/bo r?n r b ji j?/j ?r/er lio/le l ni do y?u sn y gn/gn ku? ʿsh gngt ci cn xi d/di/ti zhng y/y/y wn/m? shng/shng Сxio ku j?n ɽshn ǧqin qchun y ga/gt sho ji fn j Ϧx? wn ôme gungwng m?n y ֮zh? ʬsh? gngj y z wai Ҳyt Ůn fyiran ϰx ch m xing Ļ fyng wng jng ki f tinw Ԫyun רzhun yn z/zh y ľm w ֧zh? t?ng b ̫ti Ȯqun q l y?u yuƥp chy j y tn b hqiy/qia w ֹzh sho/sho rzhng/zh?ng gng bai nai/nˮshu jin w ţni shu ëmoq shyng chng/zhng r?n ʲsh?nƬpin p/p hu ch?u b r?ng jn j?n צzhu fn jia f c?ng j?n xing fyn fgng cng yua sh w Ƿqin fyng dn yn w fanggu w?n li fng hu Ϊw?i/wai du/d?u y dng j h ran x?n ch yn chu b kng du bn y yn y/y Ȱqun ˫shung sh hun廭 y kn ʾsh ĩm? δwai j? dqio zhang/zhyng() p b/pgng ryng ȥq gn sh gji? btn sh kt bng zul y?u ʯsh b l?ng ƽpngmia y dng k bti ռzhnҵya ji ˧shui gu? qit dnĿm Ҷya ji shyn d?ng dinho tin y?u ʷsh ֻzh yngxing dio jio lng ߶ do̾tn s shyng ʧsh? h? qif zhng di xin m?n ybi z/zi t ch gu hc?ng lng y?ng ˦shui ӡyn la/yua j cng ca fn wich dng nio w bo j?zh sh l shn ln bn֭zh? hu ͷt?u hn nng Ѩxu?t to дxit rng l ѵxnb y Ѷxn j yng ˾s? n mn ch lio 1

ni ūn ji zho/sho Ƥp bin f/f yn ʥshang du ̨ti/ti ìmo ji ĸm y?u ˿s? ʽsh xngd?ng kng s jk?u ko tu lo ִzh gngj? ku? ɨso d yng chng tr g?ng âmng y ֥zh? xi p j? Ȩqun gu? ch?n zi Эxi? x? ѹ y yn zi yu bi cn ?r ҳya jing ku du? hu? d lia s ch?ng ji gu аxi? hu/hu mi b zh c zhyn ʦsh? ch?n jin lia gung dng zo txi ch?ng q tun ͬt?ng dioch? y?n x? m y fn su hu q gng z? r?u wng nin zh xin di sh? zh Ǩqin qio ΰwti chun/zhun ƹp?ng png xi wf yu f yn jin ran/r?nshng ji fan hu yng fnghu αwti z Ѫxua xing s h?u xng/hang zhu ȫqun hu/kui() ɱsh h? zho qzh?ng үy? ɡsn chung j? duz Σwyi Ѯxn ּzh f ga mng du zhyng ɫsa ׳zhung chng b?ng ׯzhung qng y li q jio c y? chn ju? chng wng b wan chungyng bng gun m dyng zhu hn w jing ch tng æmng x?ng y shu լzhiz n jing jn x ln ũn?ng ftng sha fng Ѱxn n Ѹxn jn do y sn zhan yng shu jiy y?n fngjin r f ho t m Ϸxy gun hun mi h?ng xinj Լyuy j ch Ѳxn ߻ sh?u Ūn?ng mi xng jnjiatn ԶyunΥw?i yn f f ̳tn j hui ro j zhop? cht ַzh zu cho b g?ng gng ch zh? ץzhubn qing Тxio jn po Ͷt?uf?n kng kyng fng du hk? ־zh Ťni kui shyng b bo ȴqua ji? ѿy huqn fyn cng fng yn«llo ka s gn gng d ci cn xng j l yng qi gang sh d?u ling l ҽy?ch?n l fu hun/hi jin li lin b jin hn 2

d?ngch?ng ʱsh w zh xin l di ԰yun kung Χw?i ѽy dnz y?u nn kn cho chunԱyun t?ng fyn chu? w bhu bi? gng zhng ci zhynd?ng go w lun l ͺt xi ˽s? ÿmti b?ng g t h? dn shyn zu? b?/bi lng Ӷyng d? n סzh λwai bn shyn zo f? jn cha y fn y ϣx? zu? g tuhn ln ch gn dchnggu? min kung y?u jioɾshntio lun do ӭyng fnyn ϵx yn d?ng ״zhung Ķmkung chung k lio Ӧy?ng/yngltng zha x x?n() q ұytwng xin jin man/myn pn zo cn d wng ɳsh q w? fn gu ûm?i shtn ch?nhui yu kui wn s?ng h?nglo ji qi?ng zi ling ֤zhang q png b ch sha ʶsh s zhtn c y jn lng j c?ng nio βwti chj gi zhng j j ½l ch?n z f mio yo fngŬn rtn jng j? q chn ɴsh n gng b? z?ng fyn ֽzh w?n fng ¿l Ŧni ˻ fang wn hun w q?ng z? xin bio gu? Ĩ mĨ £lng b jin dn ̹tn Ѻy chu gui tu pi zht dng chiӵyng d j sh bo ll ln bn/pn xng zho pp? b z? ̧ti q ȡq kru? ïmo ƻpng mio Ӣy?ng fnֱzh qi? j?ng émo ln ֦zh? byi gu x? bn sng ǹqingg?u ji? sh zhtn ɥsng hu?hu w? sh c zo y mi kung m ca bqfan ̬ti ŷu ¢lng q? hngqng תzhun/zhun նzhn ln rundo fyi sh ktn ch Щxiy h ²l shan xin shng wngj gu ζwai kn gu? chng chng mng y ng din gzhng f h mng ӽyng nen yn tiy lu? zh lng ki bi fn g?u ͼt dio zh ֪zh? chu m w gui gu gn h? j ίwti ji sh gng ʹsh l bn ֶzh zhyn ca ƾ 3

png qio pai hu?y? de p? zh x?n zhyng wng p b jng su shtj?n() mng f b ci sh?u r ̰tn nin ƶpn f fai ֫zh? zhng zhng p?ng g f?i f(·) вxi?(в) zhuhn y t h h gu baish bo s bin j?ng xingdin ҹya mio f d j jio fai jng ämng fng kayբzh no ֣zhang ȯqunjun dn chochu? kng yn¯l ĭm? dzqin f йxia h? մzhn lai y?u b? yn po עzh кxia Ӿyng n fai b p z? zh b xng p lin gui ѧxu? bo zng dngy shtn zu gun kng/k?ng lin ʵsh sh lng ʫsh? jinfng ch?ng chan shn sh hudn ѯxn gi xing jins¼l l j jia ˢshu q xin ch?ngmang g shnjing/xing xin maig jit xng ʼsh ji cn/shyn(˲) jin xin lin z ϸx ʻsh ֯zh? zhng פzh tu? sho j?ng gun Ż z?u chn bng zhyn b d xng gu fyng ch xing kuku ch?ng no zhangfzho dng ͦtngku? ˩shunʰsh tio ָzh din zhang j ƴp?n w n hu? Ųnu? ijmu shan g? jin xing di co jinchhung ãmng dng r?ng g h nn ҩyo bio k bng d?ngxing ch bi li zh shln sh Ҫyo xin wyi wi yn שzhun l h?u q knmin ni ˣshu ǣqin cn yngq?ng ѻy jiy bai/byi սzhn dinln ln sh ʡshtng xio chngsh pn գzh hng xin y ðmo ӳyng x?ng zu? ηwai ſp θwai gu jia h?ng Ϻxi y ˼s? m () su? Ʒpn yn m huzn xing h ҧyo k? n ̿tnϿxi f jin tiy g cho zhng gng Կ yo gu жxia gngbikn j ztn shyng ѡxun sh mio xing zhng()/zh?ng qi ky zh?ng/ch?ng f gn dun bin/pin() ling di ˳shnxi bo c w jin s fxn hung Ȫqun gu q?n ׷zhu?jn dn di 4

l htnx x jin to ʳsh p?n dn ʤshang bo png mi min xi ʨsh?d jio y htn ómo Թyun j ro ʴsh jio bng wnjing jing i ͤtng ling d j ͥtng chung fyng yb z? q?n y?n d ʩsh? w?nf g? ch yng mti jingpn s?ng lai m ǰqin shun zng lin ըzh po lnt ji? h?ng s jio zhu? d?ng ca ϴx hu? pi Ǣqi Ⱦrn j yng zhu hn Ũn?ng j?n h?ng hu? ǡqi no han j ju?/jio(˯) xun sh gngxin ͻt chun qia ka gun y bin o z sh?n ףzh wy?u ˵shu s?ng ktn tu j w zh?u fai du üm?i hi ch xin Ժyun w lo y y?n jio ŭn ji ha ӯyng yng di r?u lti bng r?ngji? ro jio hu gti lu? lu? ju? jio ͳtngʮ gyng ho yn ̩ti zh bn s cn wn յzhn fti lo zi b zhan zi gn q yn sho niy mi ׽zhu knjun sn du zh? sh jinhun wn ra kng() h ich dn gng lin Īm? h? hu? jn a zhyn kung gu dng ͩt?ng zh qio to g?Уxio h? yng gyn su gy s d?u l pai ch r chn xi ch p? ԭyun to zh lia sh g jio jio dn b zh chi zhu l jin jn dng ɹshi min xio Ѽy hung shng yn w?n sho k yn hun i b fyng Բyun z?i hu Ǯqin ǯqin zun/zun tit lng Ǧqin ȱquy yng ta x? zo ch?ng d chang z j? yng zh chyng m ͸t?u b Цxio sn ծzhi jia ֵzh y q?ng do/do tng j chng h?u f baijun jin ch?u sha gng Ϣx?ͽt x jin cng bn hng;t n diy i s?ng wyng cu ֬zh? xing gy zng jiono l lng f?ng li zh?u alin jing jing ˥shui go ϯ 5

x ׼zhn zu? j ֢zhang bngj t?ng ƣp Чxio l tng z? ling վzhn pu jng bpng l x/ch yua xi ƿpngȭqunftn lio y jin ko hng fn sho zh yn d to zha lo ji sha xio ho hi Ϳt ԡy f li rnlng jn zhng tng ӿyng w qio hu yua hi kun ji xio yn b?n խzhi r?ng zin qng lng zh d shn w xi po bai xing ka ˭shu tio/dio ԩyun ling ̸tny bo/b ktn չzhn j мxiaru? lng to xin p?i yning ͨtng n?ng nn Ԥy ɣsngjun xi yn j ʮһ qi l ptng d mio y yn ji? pi dio du? tu? xin sh?u jio/jio to l?a p?i jiy k?ng ̽tn j ju? ְzh j? zh la hung m?ng lu? jn ci to j Ƽpngb Ӫyng еxia mang sho ÷m?ijin sh t? Ͱtng ji f Ʊpio q? ˬshung l?ng Ϯx ʢshang ѩxut f ling x ȸqua tng chng shi ch?n zhyng m? yn xun Ұyt l wn zhu? j Ծyua l?a sh? l?i chng hun Ψw?i y ոzhn ch?ngȦqun ͭt?ng chn yn tin ll y ban l?ng d f dmn zu? di yu chng żu͵tu nn sh?u ͣtng ƫpin ji d? xin pn chun бxi? h? gy Ϥx? y ci lng jio b? lin tu xing g?u cizh lia èmo mtng xin gunc?u jin ho m yng h?n lng kng ӹyng ¹l do zhngjng shng z xun wng shui zhu?/zho gi ճzhn c l dun jin sh?u q?ng tinln yn q jin hn y to Һya dn shyn p? ling shan qng ϧx? cn doj tj?ng cn gun k?u j s Ҥyo m ım?u hung hu? m di gn t dn/tn su dn¡l?ng yn hnshtn jng jx x qsh?ng άw?i min ch?u l ʮ qn bn t kun kn d tԽyua chan q 6

cho t d? b? jiy ϲx ch ji su zhԮyunci gy §lu jiw? r?u˹s? q?q? lin ɢsn rt znggt dng p jng cng lu? chog ku bng q ֲzh ɭsyn y jio ky gn min p?ng zng hu hu? b? ch sh/xi Ӳyng ȷqua yn ֳzh lia xi?ng zn y bai byi z hu?chng shng zhng qng sh zuling pyn j?ng l y hn jng jin diy po yw zh tng hy ιwai chun h?uf ñmo d p?i hyi zh p lin xio su ch gu xi fyng ru dun zh ̺tn ? ʣshang sho ch?ng ϡx? ˰shu kung dtng zh ca ɸshi Ͳtngd j?n zhyng o f pi bo j jio bng ch ¨o jiy chtng y ѭxn ͧtng shfn sh qn l Ƣp ǻqing ³l hu h?u Ȼrn chn װzhung mn ji ʹt?ng ͯt?ng ku? shnxin p fan zndo c?ng yn gng h zh ʪsh? wynkthuwndy?uz?gi fan hung dukuy ki gy hn f cun w chung bin ԣy k ȹqn лxia ҥyo ǫqin sh l ǿ qing zhu sh g? ϶x x ɩso dyng dun hun bin ƭpin Եyun ʮ ru hn s sha m tin b? t g bi Яxi? bnҡyogo tng ̯tn sun qn ȵqualn Ĺm Ļm p?ng x myng zhyng xin jn ch xing huiy ¥l?u gi li ch?u gn i byi su pang wn µl l?i lngw bo sh d lng jin j?ng˯shu ci b y ůnun m?ng Ъxiyn zho ku tio gu ·l gyn Dzqin ? fyng ɤsng zh zu zhocu? x? lu? chu jn jin ji c ch?u ch?u ch?u ǩqin jin hu ji sh cu? ɵsh xing du ΢wyi y ңyo yo x?ngf t?ng tu ch jit jing ̵tn lin x?n yn y ling sh/sh jin s c úm?i hungmn Įm? Դyun l ln to Ϫx? li gn b?n ling ̲tn shany si jn f Ⱥqn din 7

b zhng xin ji di? f?ng/fang chn ʮĻ jng b l ǽqing Ʋpiy/pit jicu? ji? sh jng ժzhiˤshuij b Ľm ĺm mia ģm?/m libng եzh gy zo k ning sun c Ըyun x b chng kys?u q?ng l Ӭyng ֩zh? ׬zhun qio dun w wtn sun lu? gun lio b p? òmo Ĥm? b? bng xin y mn gu qio ho go zhy f sh?u l ji?dun q j?ng Ǹqin Ϩx? r?ng q?Ư pio mn d? yn ©l?u mn կzhisi ch m p nan cu xi?ngdang lu? su

ʮ廭 hu ˺s? s Ȥq tng chyngbײzhung cha zyng cng Ьxi? jio sh h?ng co ӣy?ng xing Ʈpio c zu zhan ùm?i mn t bo Ϲxi Ӱyng t? ̤t ci zng di?h zh īm? zhan ko dol go ji xing jin ƪpin jing tng Ƨp d? su ϥx? tng sh Ħm? yn y h zn DZqin chodng ? οwai p? ʮ co yn sh нx?n bo/b? din j zhtng r?ng xng cn zu t q zang Ĭm? jng zn ln yo h?ngp?ng dio ĥm?/m? nng bin bin tng go ȼrn zo j? ln b b jio ʮ߻ di c j cng/zng ˪shung ϼxiqio do lu? su fn bin Ӯyng zo kng zo b y zh?u ʮ˻ bin f bang lin fn ӥy?ng ʮŻ jng pn dn chn bn bo jing ʮ rng ҫyo zo jio rng j ħm? gun ʮһ chn b ¶l ʮ nng ʮ gun

ִﳣֱγ(1000)

ذb dio Ļ ؤgi di gy زyo ln j? rng dang 廭 i hng ͹t ¬l b ߴj? mno qi ʸsh էzh tr f?ng xun bng y xng y sho l yx l ߺyo y ͢tng q jizh?ng lny?lai/ly x xingf ױzhung hi Ѵxn hu y ?s?ng ju? ch jng tu? ѱxnran ߻ ji m ran ku a gng bnln kn w y n sh ܽfw έwti jia оx?n b 8

zhngɼshn w ch f ϻxi xun ±l Фxio֨zh? fai Żu n yn Ǻqingwtnhng y dn ˱shnq ĵm y?udin s cng gng zhu dinbai ji ͮt?ng ji po b ln ®l rn du zhu? m pai ̭ti l ln xing cng h ch?n z թzh hn ƨp ׹zhu j z d γwti ˻ õm?i gu ky p? tu? ƺpng knzh šnng f ׾zhu Ĵm ֨o m? x? ky ɻshn gu bo zhu?̦tiwng sh öm?i fyng hng y fn ni yn Źu q׿zhu?tn i g hy l?ng shyn zh?upo k p zhng bin zh fyn bng yua xi jio l chbyi gu ɲch yo m fan wangng fng nng png űn?a gy ji z å mng j g j q Ţnng m zho zhyng qia chngwn ch q gu zhu t h m ªl?u İm? hn ķm ʭsh? sn shyn j bn y Ż q ar din lng ɺshn sh kogng Юxi? g?u du zhtng j?ng r?ng ch ji y?n hu qio j hn ӫyng l ջzhn gn դzh nng ji b? jin ɰsh bang yn Ÿu zh?u ji Űn?a mai dnlit n zho zhng ѫxn du m?Ӵy yu gi dn n q?n jn ťni ձzhn q?ng b qio ? lh?u hui yn py

i l?ng̥ti zhyng tr lun y z? s gu? mn z ¦l?u ˸shu? xun w q? xin lu? sh hung tin xhun jia w c hu png/bngʺsh ѷxn yn Ҧyo n zo hiʮ yn b qn n gtng w hn Ԭyun b cu? ֿzh do ͱtng i gtng nia ݩb çmng li l Өyngݺy?ng bng q?/x? hu ˨shun Φw?i ׮zhung g zhu? z pyng l ѳxn chtng xio lo b t?bng y pn gng du ynl? p yng yn hyng su qio j? jn ¸l zng ji ímo n sh b n ln ju? y?n sng Ҩyo chi bo bn ku y q ŧn?ng gung q?ng tu? ԧyun nti lng q? zhng gu իzhi zhtn wtn c go lo p w hun d jin t ɬsa hn mn qio ŵnu? fti 9

̻tn ׻zhn su ˡsh min jn ʮһ su f li lng cu? n chusha b nin qi din Ҵya zh dn chn kn lio Ȣq lng fyi ήwti p өyng Ǭqin xio s g b?n gtng w su coyn x xing gu? ˶shu? shy ku? bin ­l bio kung w mn hu min fyi q ֺzh ktn q qi lng zh h lu tu? ơp ɶsh Хxio q lu?cu? byng Ӥy?ng shy ko dng l աzh ϳ x mng jio jiy hushyng tiowyi ku q du xn pi x b? xin du?lin lng p y hung chngj pyng sh ֨n Ȭqun yn chnjun hn hun h?ng y sh tng hui xio Ԩyun yn chny din shun hn din cu wn j zh di? гxi? dng f do ya νwai yn ξwai du?y wn p chu? byng zng zhn ׺zhu choʮ ln zhu? qi?ng z?u yn kiln Ҿy? p?ng chui chn cu Ҽy? ɦso h ļm jing d hn l?ng Ҭyy f?n ׵zhu? gun lng tu s j hn s xioli ji l qio zo tng x?dng zh a ling ch?u b b hu yn h jun y txun Ƕqin f sh c cu? пx?n shyng bi dn l sh f d yua y yn Ҹya wnx?ng wai bai dn d?u l hunjn xing din su bai zh xingb? mio ku jin pia hung Ԣy jio jing g bng Ϭx? i ým?i mai x min ln d l ɧso ʮ ɪsa w gu? tng Ƹpn zhyn ѥxuy b b ho p r?ng Шxiychn ki ln l?ng m?i lo din p?ng dio f j Ƶpn d m mio sh suo Ͼxi j? qio du? w w tuӼyng xi wyng ch? sh sh hung êmo ׶zhu? xin dng mtng zh tu kui ku y n sixin p?ng y Գyun ӱyng ɷsh ch m? li bng b ku? ch? jng t?ng l y s r?ng zn įm? ku? k qn gu lumi ϱx j? f b?n jio ʮĻ ׸zhu o ha nin ġm? mn zha 10

i x? εwai j?ng zhyn r?ng jio di? ch jin ̼tnԯyun Ͻxi c sh q? ӻyng chn d mn d tinѬxng j? xio y ɮsyng f d wyn zhng cu sh xunyng kng gu lio ̷tn ha tu su d ӧy?ng ʮ廭 nin lio cu/zu qioqn dn ׫zhun n ru yn fnzhng gn f wn chnky bng nin biy ˻s?cho liof Ыxiy ky hung bin hyi zhung nia ho j? ¨lu biol j bo bit li ̱tn ln p?ng ̶tn lio Ĩo pncha ln ch?ng/dang qio èo zyng pin r Ǵqin ha hn l x? ԥy lio

ʮ hn l?i/lai shn lti Ѧxuy ޱwyiqng hn جa ch ch?ng ưpio hung hu? sh zh? j du? r?u m png mng zo y?ng ǭqin m cun p?ng go l r shn j?ng yn ȳqu? co lio b?n hnиxia l?ngjing ʮ߻ ho mio m?ng yn ln ̴tnjio ln tlio ˲shn ͫt?ng dangsh ̣t x? shui ho shn lio κwai c lti hu? ju? m?ng so/so a m i ųnu? hu? tnʮ˻ źu t?ng հzhn xio q lipj?n b chu ʮŻ zn nia Ģm?(Ģ) zo biy cang dyng b?/b b/b? зxia m Ѣxun gyngʮ bn rng r Ρwyi ln Ŵnu? Ʃp ʮһp? ln su ʮպzhn xing ȿrng

ʮĻ ch

11

վҳվͼ վͳ
All rights reserved Powered by Ŀ
copyright ©right 2010-2011
ĵϿ磬ַϵͷzhit326@126.com