haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 少儿英语少儿英语

26个字母打印

发布时间:2014-07-02 12:11:17  

A a

Apple

苹果

B b

Bread

面包

C c

Car

小汽车

D d

Duck

鸭子

E e

Erease

橡皮

F f

Fense

栏杆

G g

Grass 青草

H h

Hold

握住

I

i

Income

收入

J j

Joke 笑话

K k

King

国王

L l

Long 长度

M m

Moon 月亮

N n

Noodle 面条

O o

Orange 桔子

P p

Pear 梨子

Q q

Question 问题

R r

Raise

升起

S s

Sound

声音

T t

table 桌子

U u

Use 使用

V v

Victory 胜利

W w

Work 工作

X x

Xmas 圣诞节

Y y

yellow 黄色

Z z

Zip 拉链

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com